Místní akční skupina Opavsko z.s.

Místní akční skupina opavsko z.s.

Místní akční skupina (dále MAS) je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství formou síťování a přinášením inovací a nových technologií.

Proběhlé události

Online setkání rodičů coby průvodců dětí při volbě povolání

   Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ BUDE PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO V NEDĚLI 8. 11. 2020 V 16:00.  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS.     ODKAZ NA P…

4. ročník EKO-závodu a Den čisté dopravy

EKO-ZÁVOD ANEB STAŇ SE AGENTEM MA 021  - AGENTEM S PRÁVEM NABÍJET. Kategorie: ELEKTROAUTOMOBILISTA, ELEKTROCYKLISTA, ELEKTROMOTORKÁŘ, ŘIDIČ CNG, CHODEC, BĚŽEC, CYKLISTA, JEZDEC, NEZAŘADITELNÍ. Prin…

Konference k místně zakotvenému učení

Komu je akce určena? Pedagogům a vychovatelům 1. a 2. stupně základních škol, pedagogům středisek volného času, pracovníkům neziskových organizací.   O čem to bude? Jednodenní konference se zam…

Setkání držitelů a příznivců značky OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt

Jistě i vás trápí řada otázek nebo problémů. Možná společně nalezneme odpovědi a řešení. Ke společnému setkání jsme pozvali vás, držitele regionální značky, ale i další zaintere…

Šablony III a jak na ně

Šablony III jsou za dveřmi. Přinesou větší změny oproti předchozím dvěma vlnám, a proto Vás zveme na seminář, kde Vás s novinkami seznámíme.  Seminář je určen pro mateřské i základní školy. Pro …

Exkurze na Liptov 17. - 18. října 2019

EXKURZE NA LIPTOV 17. - 18. října 2019 v rámci projektu „Sieť inteligentných samospráv príhraničia“, kód ITMS2014+: 304031C555 Program exkurze: Čtvrtek 17. 10. 2019 7:00  -   předpoklád…

Čistá energie

13.9.2019 od 10:00 hod Hradec nad Moravicí Seminář organizovaný Místní akční skupinou Opavsko s finanční podporou Moravskoslezského kraje, ČEZ ESCO, za účasti řady dalších partnerů. Tematické …

KONFERENCE IMPULZ – lepší škola pro všechny

Konference zaměřena na podporu společného vzdělávání a na seznámení se s novými trendy v oblasti výchovy a vzdělávání, které přispívají k individualizaci a diferenciaci výuky a k zprostředkování úspě…

MÁŠ KOLO, ELEKTROKOLO, ELEKTROAUTO,...? PŘIJĎ ZÁVODIT !!!

Závod je určen všem majitelům dopravních prostředků, které neznečišťují ovzduší. Staň se Agentem MA 021  - agentem s právem nabíjet. Kategorie : Chodec Cyklista Jezdec Elektrocyklista E lektrom…

Setkání realizátorů MAP Moravskoslezského kraje

Společné setkání realizátorů MAP je setkáním, které má za úkol: prohloubit vzájemné vztahy mezi jednotlivými realizátory MAP v Moravskoslezském kraji, učit se jeden od druhého, vzájemně se p…

Seminář pro žadatele 16. výzva MAS OPAVSKO-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ 2019

Místní akční skupina Opavsko z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele, k  16. výzvě MAS OPAVSKO-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ 2019 , která byla vyhlášena dne 31. 5. 2019 v rámci specifického cíle 4.1 Posílení …

Seminář pro žadatele 14. a 15. výzva IROP MAS OPAVSKO

Místní akční skupina Opavsko z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele, k 14. výzvě MAS OPAVSKO-IROP- VYBAVENÍ JEDNOTEK JPO II a III 2019 (vyhlášena 20. 5. 2019) a k  15. výzvě MAS OPAVSKO - IR…

Seminář pro žadatele 12. a 17. výzva IROP MAS OPAVSKO

Místní akční skupina Opavsko z. s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele k 1 2. výzva MAS OPAVSKO-IROP-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (vyhlášena 20. 5. 2019) a k 17. výzva MAS OPAVSKO-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY…

Závěrečný workshop komunitního plánování

Závěrečný workshop bude mít dvě části.  První bude panelová diskuse zaměřená na síťování a partnerství obcí s ohledem na společné vyjednávání se zástupci Moravskoslezského kraje např. ohledně oprávně…

Cyklistická exkurze na venkově - po stopách břidlice

cykloturistická exkurze na venkově - 2. část 20.6.2019 –21.6.2019 Jakartovice v rámci   názvem „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“, kód ITMS2014+: 304031C555 Program cykloturistiky:…

Šablony II - projektové řízení

JSTE ZÁKLADNÍ NEBO MATEŘSKOU ŠKOLOU? Chystáte se žádat o dotaci nebo vykazovat první monitorovací zprávu?  Právě nastává nejvhodnější chvíle seznámit se s možnostmi projektu tzv. Šablon II a proje…

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Jedná se o projekt „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“, který vyhlašuje MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jde o 100% dotaci. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových …

Setkání OPAVSKÉ SLEZSKO

Srdečně vás zveme na setkání regionálních výrobců, poskytovatelů služeb, zemědělců, obchodníků, uživatelů a příznivců značky "OPAVSKÉSLEZSKO regionální produkt“ Setkání je ur…

VEŘEJNÉ FÓRUM 2019

Napadá vás, jak zlepšit život ve vaší obci nebo regionu? Nevyhovuje vám něco a chtěli byste to změnit? Pak je přímo vám určeno veřejné fórum 2019, které se uskuteční 28. února 2019 v Mokrých Lazcích …

Konference "Změnili jsme klima, teď změňme sebe, ještě je čas sázet stromy"

Konference je určena pro všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na tvorbě krajiny. Pro ty, kteří chtějí vidět souvislosti a reagovat na ně včas a racionálně. Konference přinese informace o akt…

II. Setkání pracovních skupin komunitního plánování MAS Opavsko

Srdečně Vás zveme na II. setkání členů pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území Místní akční skupiny Opavsko.  Začátek akce je v…

Exekuce a řešení řešení kritické finanční situace

Přijměte prosím pozvání na interaktivní workshop na téma Exekuce a řešení kritické finanční situace formou oddlužení, kde se dozvíte více o tom, kdo může podat návrh, za jakých podmínek, průběh oddlu…

Členská schůze MAS Opavsko

Přijměte srdečné pozvání na členskou schůzi Místní akční skupiny Opavsko z.s. 4.12.2018, kulturní dům Skřipov - Hrabství Výtah z programu: 8:00 - 9:00 Snídaně s MAS, neformální setkání u snídaně …

První setkání pracovních skupin komunitního plánu MAS Opavsko

Srdečně Vás zveme na 1. ustavující setkání členů pracovních skupin komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit na území Místní akční skupiny Opavsko.  MAS Opavsko realizuje projekt S…

Seminář pro žadatele výzev 10. - 11. - UDRŽITELNÁ DOPRAVA IROP

Představení výzev č. 10 - VÝSTAVBA CYKLOSTEZEK 2018 a č. 11 ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY. Dozvíte se základní údaje, jako jsou:  - alokace výzev,  - zacílení podpory,  - územní realiz…

Kombinovaný seminář pro žadatele OPZ a IROP "Sociální služby"

Na semináři budete seznámeni s oběma výzvami. Jmenovitě se dozvíte vše o míře podpory, přímých a nepřímých nákladech, podporovaných aktivitách, proces hodnocení a výběr projektu, povinností spojené …

Jedu v tom taky

Jedu v tom já, kolega, kolegyně a spousta dalších realizátorů projektu MAP napříč celou Českou republikou. Ale důležité je vědět, že nikdy na to nejsem sám a že vím, na koho se mohu obrátit a popro…

Setkání se zástupci mateřských a základních škol včetně uměleckých

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ VÍTKOVSKA II (alias MAP II) JEDE ! Proto bychom Vám o něm chtěli povědět ty nejzásadnější informace, co se v něm bude dít a co je v něm pro školy při…

KVALITA ŽIVOTA LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM VE VAŠÍ OBCI

O co jde? Jde o interaktivní workshop formou panelových diskuzí, který zohledňuje téma života lidí s duševním onemocněním ve Vašich obcích.Jedná se o klíčové téma v rámci probíhající analýzy potřeb …

Setkání se zástupci mateřských a základních škol včetně uměleckých

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ OPAVSKA II (alias MAP II) JEDE !   Proto bychom Vám o něm chtěli povědět ty nejzásadnější informace, co se v něm bude dít a co je v něm pro školy při…

Šablony II a jak na ně

Jste základní nebo mateřskou školou, která se chystá projekt v rámci prvního kola Šablon ukončit k 31. 8. 2018? Právě nastává nejvhodnější chvíle seznámit se s možnostmi dalšího chystaného proj…

Seminář pro žadatele 11. výzva MAS Opavsko - IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA 2018

Místní akční skupina Opavsko z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele k 11. výzvě MAS OPAVSKO - IROP - ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 2018, která byla vyhlášena dne 1…

Seminář pro žadatele 10. výzva MAS Opavsko - IROP - CYKLOSTEZKY 2018

Místní akční skupina Opavsko z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele k 10. výzvě MAS OPAVSKO - IROP - CYKLOSTEZKY 2018, která byla vyhlášena dne 1.3.2018 v rámci specifického c…

Seminář pro žadatele 6. výzva MAS Opavsko-IROP-Sociální podnikání 2017

Místní akční skupina Opavsko z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele k 6. výzvě MAS OPAVSKO - IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 2017, která byla vyhlášena dne 6. 12. 2017 v rámci specifického cíle 4.1 Pos…

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na Opavsku

<p> I. setkání zástupců nového komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb na Opavsku. Jedinečná šance vytvořit nový a společný plán pro všechny obce regionu MAS Opavsko. </p>

Seminář pro žadatele 4. a 5. výzva MAS Opavsko - IROP - Soc.služby a Kom. centra

Místní akční skupina Opavsko z. s. Vás tímto zve na  seminář pro žadatele k Výzvám MAS Opavsko č. 4 a č. 5 z IROP: Sociální služby 2017 a Komunitní centra 2017 , která byla vyhlášena dne 18. 7. 20…

Seminář pro žadatele 3. výzva MAS Opavsko - IROP - Infrastruktura vzdělávání

Místní akční skupina Opavsko z. s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele k Výzvě MAS č. 3 z IROP: Vzdělávání 2017 , která byla vyhlášena dne 18. 7. 2017 v rámci specifického cíle 4.1: Posílení kom…

Seminář pro žadatel 2. výzva MAS Opavsko - IROP - Udržitelná doprava

Místní akční skupina Opavsko z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele, k 2. výzvě MAS OPAVSKO - IROP - ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 2017, která byla vyhlášena dne 16. 5. 2017 v rámci …

Seminář pro žadatele 1. Výzva MAS Opavsko - IROP - Výstavba cyklostezek 2017

Místní akční skupina Opavsko z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS OPAVSKO - IROP - VÝSTAVBA CYKLOSTEZEK 2017, která byla vyhlášena dne 16. 5. 2017 v rámci specifického cíle 4.1 P…

Seminář České školní inspekce

Srdečně Vás zveme na seminář České školní inspekce za přítomnosti zástupce ředitelky Moravskoslezského inspektorátu  Mgr. Kazimierze Worka.   Aby rozhodování vedoucích pedagogických pracovníků o p…

Seminář České školní inspekce

Srdečně Vás zveme na seminář České školní inspekce za přítomnosti náměstka ústředního školního inspektora  PhDr. Ondřeje Andryse, MAE .  Aby rozhodování vedoucích pedagogických pracovníků o podob…

Moje škola - naše škola

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska vytvořen!  V rámci vytvoření Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Vítkovska  zveme ke společnému setkání všechny, kteří m…

Moje škola - naše škola

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska vytvořen!  V rámci vytvoření Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska zveme ke společnému setkání všechny, kteří mají …

S gramotností nejdál dojdeš

Podle dostupných informací je dnes celosvětově gramotných přes 80 % dospělých lidí, v ČR je to téměř 100 %. Je tomu však opravdu tak? Co všechno se ve školství skrývá pod pojmem gramotnost? Jak s…

Silné stránky v kariérovém poradenství

Cílem školení je praktická ukázka moderního kariérového poradenství a využití digitálních nástrojů ve prospěch pedagogů. První část bude vedena lektorkou Pavlínou Vašátovou a bude zaměřena na m…

Psychologický profil dítěte předškolního věku

Jaké jsou zákonitosti psychomotorického vývoje dítěte ve věku od 3 do 7 let?  Na takové a další otázky se bude snažit zodpovědět tento seminář, který je rozdělen do tří na sebe navazujících bl…

Exkurze do klubů pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí

Jak takový klub funguje a jak lze pracovat s dětmi v předškolním věku ze sociálně vyloučených rodin tak, aby se minimalizoval handicap těchto dětí při vstupu na základní školu?  Cílem exkurze v …

OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®

Setkání je určeno pro výměnu zkušeností, navázání spolupráce a obchodních vztahů mezi regionálními výrobci, řemeslníky, potravináři, zemědělci, obchodníky, poskytovateli služeb,restauracemi, zaříze…

Realizace projektů zjednodušeného vykazování

Realizujete projekt tzv. zjednodušeného vykazování alias šablony a chcete zjistit, jak správně všechno vykazovat a na co nezapomenout? Tímto Vás zveme na seminář, kde Vám předáme aktuální inform…

Exkurze do klubů pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí

Jak takový klub funguje a jak lze pracovat s dětmi v předškolním věku ze sociálně vyloučených rodin tak,  aby se minimalizoval handicap těchto dětí při vstupu na základní školu?  Cílem e…

Práce s dětmi v lesních mateřských školách

Víte, jak probíhá typický den a výuka v lesní mateřské škole? Že ne? Tak potom přijďte zažít takový den na &#34;vlastní kůži&#34;. Akce se koná za každého počasí stejně jako za k…

Mentoring jako způsob (pře)žití transformace školství

Požadavky na pracovníky ve školství neustále rostou. Nástroje, jak těmto požadavkům vyhovět se množí – a spolu s nimi další nároky na to, kolik těchto nástrojů by měl člověk ovládat. Nevýhodou většin…

Rovnováha našeho života aneb asertivitou proti stresu

V dnešním životě nás obklopuje blahobyt, ale zároveň mámě téměř všeho nadbytek – informací, úkolů, technických vymožeností, možností, povinností, zodpovědností... Jsme v tom shonu spokojení a šťas…

Novela školského zákona pro mateřské a základní školy

Už víte, jaké změny novela školského zákona přinese? A co to pro Vás bude znamenat? Cílem tohoto semináře je seznámit jeho účastníky s novými ustanoveními školského zákona (konkrétně zákona …

II. Polytechnická exkurze

Jedná se o druhou exkurzi v rámci vzdělávacích aktivit zaměřených na polytechnické vzdělávání. Navštívíme Masarykovu střední školu zemědělskou, Základní školu TGM Riegrova a Střední průmyslovou ško…

Rozvoj polytechnických dovedností v podmínkách mateřské školy

Polytechnická výchova jako zábava pro děti a učitele? Ano, to je realita. Seminář Vám poskytne dobrou a ověřenou praxi o tom, jak využívat stávající podmínky a jiné příležit…

Řízení vzdělávání ve víru paragrafů

Jaká témata budou na semináři řešena: Vzdělávání a škola ve světle práva úvod do problematiky základní právní terminologie z okruhu práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, správního…

Jak ve škole (spolu)žít

Etická výchova ve školách? Je to k něčemu? Etická výchova? Přežitek nebo prožitek? Jaký je cíl předmětů na škole? Většinou podat ucelené poznatky. Jaký je cíl etické výchovy? Vést dítě k pro…

Komunitní školy

Liga komunitních škol  (zkráceně LKŠ) je sdružení základních a mateřských škol v České republice, které spojuje idea komunitního a inkluzivního vzdělávání. LKŠ spolupracuje se školami na Slovensku,…

Úspěšný start prvňáčka

Pedagogům i rodičům bude prezentována odpovídající stimulace prostřednictvím nápravných a rozvíjejících cvičení a tím předcházení možným pozdějším obtížím ve čtení, psaní a počítání v 1. třídě zá…

Program VARIANTY, projekty a příklady dobré praxe (Člověk v tísni, o.p.s.)

Program Varianty poskytuje informační a metodickou podporu, vzdělávací kurzy, didaktické materiály, odborné konzultace a asistenci školám a pedagogům v oblastech inkluzivního vzdělávání, interkul…

Společné vzdělávání u nás i ve světě

Na semináři budou představena východiska k inkluzivnímu vzdělávání a stručná historie a kontext vzdělávání žáků se SVP. Na příkladu Kanady , kde praktikují inkluzivní vzdělávání již 30 let, se pod…

S cizími jazyky do světa

Smyslem výuky jakéhokoliv jazyka je naučit se jej používat v reálných situacích.  Jak velkou část hodiny se však v našich školách žáci věnují aktivnímu používání cizího jazyka? Perfektní znalost gr…

Malý velký veletrh polytechniky

Hlavní program pro učitele a zřizovatele Cílem veletrhu je představit a ukázat vybavení pro polytechnické vzdělávání na MŠ, ZŠ a SVČ. Součástí veletrhu bude ukázka vybavení společnosti MERKUR (Robot…

Konference k Místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

S chutí do toho a půl je hotovo aneb projekt MAP Vítkovsko vstupuje do svého realizačního poločasu.  V rámci této konference bychom Vás rádi informovali o dosavadní činnosti - zejména o vytvořen…

Konference k Místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska

S chutí do toho a půl je hotovo aneb projekt MAP Opavsko vstupuje do svého realizačního poločasu.  V rámci této konference bychom Vás rádi informovali o dosavadní činnosti - zejména o vytvořeném…

Tak to děláme u nás

Na našem setkání se dozvíte,  j ak k inkluzi ve vzdělávání přistupují školy nebo organizace z Vašeho blízkého okolí . Inspiraci vám přinesou někteří z těch kolegů, kteří mají co říct ke vzd…

14. Členská schůze MAS Opavsko

V případě, že se nemůžete dostavit, využijte, prosím, možnost udělení plné moci osobě schopné Vás zastupovat ve smyslu definice zájmových skupin dle Stanov spolku.  Tedy např.: obec – obci, podnikate…

I. Polytechnická exkurze

Jedná se o první exkurzi v rámci vzdělávacích aktivit zaměřených na polytechnické vzdělávání. Navštívíme střední odborné učiliště stavební Opava, Střední školu technickou Opava a společnosti OSTROJ a…