Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

14. Členská schůze MAS Opavsko

Opavsku to omastíme

Úterý, 22. 11. 2016  09:00
Stěbořice, Stěbořice

14. Členská schůze MAS Opavsko

V případě, že se nemůžete dostavit, využijte, prosím, možnost udělení plné moci osobě schopné Vás zastupovat ve smyslu definice zájmových skupin dle Stanov spolku. Tedy např.: obec – obci, podnikatel –podnikateli, dle seznamu pěti zájmových skupin: 

  • Obce a dobrovolné svazky obcí
  • Nezemědělští podnikatelé
  • Zemědělští podnikatelé
  • Vzájemně (interně) prospěšné neziskovésubjekty (např. profesní, zájmové organizace, sportovní kluby) 
  • Veřejně prospěšné neziskové subjekty(především poskytující veřejné služby: např. vzdělávání, sociální služby, církve, ochrana prostředí, kultura, komunitní rozvoj)

Podklady a další informace k jednání Členské schůze naleznete na webových stránkách MAS Opavsko: http://www.masopavsko.cz/mas-opavsko/informace-kancelare-mas-opavsko/podklady-pro-jednani-organu-mas-opavsko/

Po obědě proběhne od 13:00 do 15:00 Fórum zdravého regionu, kde se budou probírat největší problémy v regionu a jejich řešení.

Pořadatel

Program

Úterý, 22. 11. 2016

Úvod a zahájení členské schůze
09:00 09:15
Rekapitulace činnosti MAS Opavsko za rok 2016
09:15 09:45

Včetně rekapitulace členské základny

Malý LEADER pro Opavsko
09:45 10:00

Shrnutí výsledků dotačního programu

Strategie komunitou vedeného místního rozvoje SCLLD na území MAS Opavsko na roky 2014 -2020.
10:00 10:20
Interní postupy MAS při vyhlášení výzev, hodnocení a výběr projektů pro programové rámce PRV, IROP a OPZ
10:20 11:00

- harmonogram výzev,
- finanční plán a alokace výzev jednotlivých opatření (fichí), resp. aktivit,
- kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti,
- výběr projektů, kritéria pro výběr projektů,
- přezkum hodnocení a výběru projektů a další postupy

Volba členů hodnotitelské komise
11:00 11:10
Plán práce a finanční plán na 2017
11:10 11:20
Diskuze
11:20 11:45
Oběd
11:45 12:30
Fórum zdravého regionu MAS Opavsko
13:00 15:00

Kontakt

Místo konání:

Stěbořice

28
746 01 Stěbořice