"3P" ve firmě - Firemní kultura, vztahy nadřízených a podřízených

Chtěli byste mít sami sebe za šéfa?

Úterý, 28. 6. 2016  09:00

"3P" ve firmě - Firemní kultura, vztahy nadřízených a podřízených

Poslední seminář ze série “3P” před prázdninami!


Firemní kultura, vztahy nadřízených a podřízených  

Správně nastavená firemní kultura je konkurenční výhoda. Je to také faktor ovlivňující obchodní výsledky, spokojenost zaměstnanců a pověst společnosti. V práci trávíme většinu aktivního času a proto je důležité, se v ní cítit dobře. Firemní prostředí ovlivňuje naši celkovou pohodu. 

Majitelé firem někdy říkají, že si zaměstnanci neváží toho, co jim poskytují. Někdy se setkáváme s názorem, že je lepší neptat se zaměstnanců, zda jsou ve firmě spokojení, aby se tzv. neotevřela pandořina skřínka. Právě její neotevření však mívá časem značný negativní vliv na chod firmy.

Firemní kultura, tak jak o ni hovoříme, není o utlačování “šéfů”, uplácení zaměstnanců, aby byli ochotni vůbec přijít do práce a ztrácející se vděčnosti. Není ani o věčném stěžování si zaměstnanců bez konstruktivních návrhů. Je o férových vztazích a otevřené komunikaci, příjemné atmosféře v práci a vzájemné důvěře. Pracují na ni všichni ve firmě, každý zaměstnanec je dílkem mozaiky. Člověk osobnostně roste a rozvíjí se, pokud se naučí sebereflexi dříve, než ukáže prstem na někoho jiného. Vztahy, nejen ty vnitrofiremní, mohou fungovat tam, kde je úcta a pokora. 

Podívat se na firemní kulturu je vhodné nejen ve firmách, které již řeší špatné vztahy uvnitř firmy, nedostatečné obchodní výsledky apod. Velmi inspirující a pozitivní je to i tam, kde je na první pohled vše v nejlepším pořádku. O tom by mohli povídat naši klienti.

Přihlaste se na další seminář “3P”, tentokrát zaměřený na vnitřní hnací motor firem - “3P” ve firmě

V úterý, 28.6.2016, opět v jedinečném prostředí Klubu Lávka, Vám od 9 do 12 hodin předáme naše know-how a dobrou náladu.

Pro koho je seminář přínosem:

- Současní či budoucí majitelé firem a vedoucí pracovníci,

- Personalisté a lidé, kteří si uvědomují důležitost firemní kultury,

- Všichni lidé, kteří rádi rozvíjejí sebe a svůj potenciál a chtějí si opět “dobít baterky”.

O čem bude:

  • Jak motivovat sebe a druhé,
  • Jak udržovat zdravé a produktivní vztahy,
  • Jak zvýšit obchodní výsledky firmy,
  • Jak snižovat fluktuaci,
  • Co je to firemní kultura,
  • Jak být správným šéfem.

Ti z vás, co již navštívili některý z našich “3P" seminářů ví, že zkratka “3P” (Pravidla pro pohodu) má své opodstatnění. Nečekejte nudnou přednášku, povídání o teorii nebo zbytečné odbornosti. Máme rádi praxi v praxi a lidský přístup.

Ohlasy z minulých seminářů:

"Seminář na mne působil velmi dobře, připraveně a adekvátně tématu. Dostal jsem víc, než jsem očekával. Vše jsem si hezky ujasnil. Zajímavá forma, srozumitelné a konkrétní podání." 

Radek

"Zprvu jsem na toto školení šla mírně řečeno s nedůvěrou. Není to mé první školení na toto téma. Vím, že je jen na mně, zda dokážu využít všechny rady a dovednosti, které zazněly. Jedno vím ale určitě. Ještě po žádném předchozím školení, jsem nebyla tak blízko tomu, je opravdu použít. Za to Vám děkuji!"

 Hanka


Cena je symbolických 490 Kč, za které pro Vás máme připravených spoustu zajímavých informací a malé občerstvení.


TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pořadatel

Program

Úterý, 28. 6. 2016

Registrace účastníků
08:30 09:00
Seminář
09:00 10:20
— "3P" - Pravidla pro pohodu - Anna Tvrzníková Melenová
Coffee Break
10:20 10:35
Seminář
10:35 12:00
— "3P" - Pravidla pro pohodu - Anna Tvrzníková Melenová

PŘIHLÁSIT SE

Událost již proběhla.

Kontakt

Místo konání:

Klub Lávka

Novotného lávka 201
110 00 Praha