5. Konference ISPO ČR

Pátek, 2. 6. 2017  09:30
Olomouc, KONVIKT

5. Konference ISPO ČR

5. konference ISPO ČR, konaná dne 2. 6. 2017,  je zaměřená na multidisciplinární přístup v ortotice a protetice. Této odborné akce se zúčastní mezinárodní přednášející a hosté.

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost - odborné lékaře (chirurgie, ortopedie, traumatologie, neurologie, rehabilitace), fyzioterapeuty, ergoterapeuty, ortotiky, protetiky, biomechaniky a studenty těchto oborů.

Součástí konference je dne 1. 6. 2017 také Social event - Večerní prohlídka Olomouce s večeří (uzávěrka na tuto akci je 30. 4. 2017 - viz. registrace).

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. a děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

Řečníci

Bc. Eva Kaleta

Eva Kaleta pracuje jako ortotik- protetik ve firmě Ortopedická protetika Frýdek-Místek. Je vedoucí Plagio kliniky, která se zaměřuje na léčbu polohových deformit lebky u dětí a také na následnou ortotickou léčbou po endoskopické resekci švu u kraniosynostóz. Ve firmě se zaměřuje na využívání moderních technologií - 3D skenování, počítačové modelování a výrobu ortéz pomocí CNC obrábění a termoplastického tvarování plastu. Věnuje se také projektu Direct Digital Manufacturing pro kraniální ortézy (3D skenování, počítačové modelování a 3D tisk). Eva Kaleta je absolventkou Ostravské university v Ostravě, kde působí také jako externí pedagog pro praxi. Je členkou ISPO (Mezinárodní společnosti pro ortotiku a protetiku).

Bc. Jan Konieczny

Jan Konieczny pracuje ve firmě ING corporation na pozici ortotik-protetik. Zaměřuje se na využití 3D skenování a CAD/CAM technologií v klinické ortotické i protetické praxi. Účastní se přednáškové činnosti, výzkumu a vývoje v oblasti protetiky (aplikace technologie Direct Digital Manufacturing pro protetiku). Je absolventem oboru Ortotik-protetik na Ostravské univerzitě. Jan Konieczny je členem mezinárodní společnosti pro ortotiku a protetiku ISPO.

Bc. Štěpánka Golová

Štěpánka Golová pracuje ve firmě ING corporation na pozici ortotik-protetik. V současnosti se zaměřuje především na využití 3D skenování, CAD/CAM technologií v klinické praxi. Účastní se přednáškové činnosti, výzkumu a vývoje v oblasti ortotiky (aplikace technologie Direct Digital Manufacturing pro ortotiku). Je absolventem oboru Ortotik-protetik na Ostravské univerzitě. Štěpánka Golová je členem mezinárodní společnosti pro ortotiku a protetiku ISPO.

Doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

Ivan Vařeka pracuje jako vedoucí lékař ambulance Rehabilitační kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, působí také na Katedře fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáší a vede semináře a praktická cvičení v předmětech Kineziologie, Přístrojová technika v rehabilitaci a Rehabilitace. Jeho výzkumná a publikační činnost je zaměřena na problematiku kineziologie nohy a chůze, zabývá se problematikou rehabilitace po amputaci dolní končetiny a také robotickou rehabilitací. Ivan Vařeka je vědeckým sekretářem dvou odborných společností - Společnosti rehabilitace a fyzikální medicíny ČLS JEP a České kineziologické společnosti.

Dr. Jean Claude de Mauroy

Dr. de Mauroy se v roce 1973 jako student medicíny v Lyonu setkal na světově proslulé klinice Centre des Massues s Dr. Stagnarou, který se zabýval léčbou skoliózy. V roce 1975 se Dr. de Mauroy stal primářem lůžkového oddělení dětské ortopedie s 36 lůžky. Spolu s Dr. Stagnarou vytvořili v Centre des Massues ambulantní konzultační centrum. Po odchodu Dr. Stagnary do důchodu, vytvořil de Mauroy spolu s Dr. Picaultem Lyon Spine Center na Clinique du Parc.
Dr. de Mauroy působí jako externí přednášející na Claude Bernard University v Lyonu na Lékařské fakultě, Farmaceutické fakultě, Institutu rehabilitace a v Polytechnickém institutu.
V roce 1986 vyvinul jeden z prvních laserových CAD/CAM systémů:
• Accurate and Fast Non-Contact 3-D Acquisition of the Whole Trunk; J. Sciandra, J. C. de Mauroy, G. Rolet, R. Kohler, J. P. Creach.
Od roku 1987 vede ortopedické oddělení na klinice du Parc v Lyonu. Dr. de Mauroy je prezidentem SIRER (mezinárodní společnost pro spinální výzkum) a v roce 2013 byl prezidentem společnosti SOSORT.
Je také spoluautorem nového typu lyonského korzetu “ARTbrace” (2013), za který získal v roce 2015 dvě ocenění od společnosti SOSORT:
• The new Lyon ARTbrace versus the historical Lyon brace: a prospective case series of 148 consecutive scoliosis with short time results after 1 year compared with a historical retrospective case series of 100 consecutive scoliosis. SOSORT award 2015 winner. Jean Claude de Mauroy, Alexandre Journe, Fabio Gagaliano, Cyril Lecante, FredericBarral and Sophie Pourret.
• SOSORT Award Winner 2015: A multicentre study comparing the SPoRT and ART braces effectiveness according to the SOSORT-SRS recommendations. Fabio Zaina, Jean Claude de Mauroy, Sabrina Donzelli and Stefano Negrini.

Dr. Natalie Vanicek

Lektorka v oblasti tělesných cvičení, sportu a zdraví na School of Life Sciences, University of Hull, Velká Británie. Její výzkum je zaměřen na využití biomechaniky pro zlepšení chůze a rovnováhy u osob s poruchami mechaniky dolních končetin. Ke sběru dat využívá 3D kinematický systém se silovými plošinami. Získaná data pak analyzuje s cílem formulovat doporučení pro maximální funkční výkonnost studované populace.

Většina jejích výzkumných aktivit je orientována na osoby s amputací dolní končetiny, avšak zabývá se také změnami chůze, které jsou následkem periferních cévních onemocnění. Je přidruženou členkou British Association of Chartered Physiotherapists in Amputee Rehabilitation (BACPAR). Dva roky strávila na University of Sydney (2012-2014) a nadále spolupracuje na projektu „1,000 Norms“. Tento projekt zmapoval kosterně-svalový profil u 1 000 zdravých osob ve věku 3-100 let s cílem vytvořit normovanou databázi (http://sydney.edu.au/health-sciences/research/1000-norms.shtml).

Jako akademický pracovník na Higher Education Academy (UK) také vyučuje biomechaniku u pregraduálních i postgraduálních studentů, vede PhD studenty a spolupracuje s místními zdravotnickými zařízeními. Nově je také přidruženou editorkou sekcí Sportovní medicína a Biomechanika v Journal of Sports Sciences.

Dr. Sicco A. Bus, Ph.D., MSc

Dr. Sicco Bus je vědecký pracovník, který se zabývá pohybem lidského těla a pracuje jako hlavní výzkumník a vedoucí Human Performance Laboratory na oddělení rehabilitace Academic Medical Center (AMC) v Amsterdamu, Nizozemsko. V roce 1998 získal magisterský titul v oboru zabývající se pohybem lidského těla na Vrije Universiteit v Amsterdamu, se zaměřením na fyziologická cvičení a zdravotní vědy. Po dokončení studia Sicco Bus nastoupil jako výzkumník v Center for Locomotion Studies (CELOS) na Penn State University v Pensylvánii, kde provedl několik studií na diabetickou nohu a na biomechaniku každodenních aktivit u starších lidí.
V roce 2001 se Sicco Bus vrátil do Amsterdamu, aby začal své doktorandské studium na oddělení interní medicíny na AMC. Zde pokračoval ve svém výzkumu strukturálních a funkčních aspektů neuropatické diabetické nohy, který uplatnil v roce 2004 ve své disertační práci s názvem “Deformity nohy u diabetické neuropatie: biomechanická a radiologická analýza”. Od listopadu 2003 Sicco Bus také pracuje jako vedoucí výzkumný pracovník a vědecký koordinátor na jednotce diabetické nohy chirurgického oddělení Hospital Group Twente v Almelu, kde koordinuje několik studií na odlehčení diabetických ulcerací a na nové technologie pro prevenci vzniku těchto ulcerací.
Ve své současné pozici na katedře rehabilitace v Amsterdamu je Sicco Bus vedoucím výzkumníkem několika výzkumných studií o biomechanice diabetické nohy, obuvi a odlehčení a také systémů, které jsou schopny monitorovat pacienty. Sicco Bus také dohlíží na výzkum biomechaniky dolní končetiny u různých neuromuskulárních patologií.
Sicco Bus je vedoucím programu “Stárnutí a nemocnost” v rámci Amsterdam Movement Science Research Institute na AMC a na Vrije Universiteit. Je spoluzakladatel a předseda skupiny Neurovaskulárních komplikací diabetu (NVCD), člen redakční rady International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) a předseda dvou pracovních skupin zaměřených na evidence-based guidelines v rámci IWGDF.

Ing. Jiří Rosický, CSc.

Jiří Rosický je ředitelem Invent Medical Group. Ve firmě se zaměřuje na technologii Direct Digital Manufacturing (3D skenování, počítačové modelování a 3D tisk), integrované systémy pro online diagnostiku a mezioborovou spolupráci s akademickými, klinickými a průmyslovými partnery. Cílem firmy Invent Medical Group je inovace produktů, procesů a business modelu v ortotice a protetice. Jiří Rosický je absolventem Strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně, kde působil později jako výzkumný a vývojový pracovník a přednášející. Řídí firmy ING corporation a Ortopedická protetika Frýdek-Místek a několik let působil jako externí pedagog na Ostravské univerzitě. Je členem ISPO (Mezinárodní společnosti pro ortotiku a protetiku) a IAA (Mezinárodní anaplastologické společnosti).

Ing. Lucie Honzíková

Lucie Honzíková pracuje ve firmě ING corporation, s.r.o. na pozici ortotik-protetik. V klinické praxi se věnuje problematice nohy, dále biomechanické analýze pohybu aktivních lidí i osob s ortotickou nebo protetickou pomůckou. Její výzkumná činnost je zaměřena na dětskou nohu, kde sleduje vliv valgózního postavení paty na zatížení nohy a pohyb segmentů dolní končetiny při chůzi. Účastní se přednáškové činnosti, výzkumu a vývoje v oblasti ortotiky (aplikace technologie Direct Digital Manufacturing pro ortotiku). Je absolventkou studia na VUT v Brně a oboru Ortotik-protetik na Ostravské univerzitě v Ostravě. Je členkou ISPO (Mezinárodní společnost pro ortotiku a protetiku) a České kinantropologické společnosti.

Mgr. Bohuslava Věchtová

Bohuslava Věchtová pracuje jako úseková fyzioterapeutka na lůžkových odděleních Rehabilitační kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, dále působí na Katedře ošetřovatelství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a na VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové. Přednáší a vede praktická cvičení a semináře v předmětu Rehabilitační ošetřovatelství. Výzkumnou a publikační činnost zaměřuje na problematiku správné ošetřovatelské péče a kinezioterapie u pacientů po amputacích v oblasti dolních končetin a také na kinezioterapii s využitím robotické technologie.

MUDr. Kamil Navrátil , Ph.D.

MUDr. Kamil Navrátil, Ph.D. je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc, obor všeobecné lékařství. Od roku 2007 působí jako chirurg na Klinice Transplantační chirurgie IKEM Praha. V roce 2008 získal doktorát v oboru Lékařská biofyzika, téma jeho disertační práce bylo "Měření bolesti". Je členem Společnosti transplantační chirurgie.

MUDr. Petr Krawczyk

Petr Krawczyk pracuje jako vedoucí lékař Nestátního zdravotnického zařízení PROTEOR CZ s.r.o. Působí rovněž jako externí vyučující předmětu Ortopedická protetika pro obor fyzioterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a Fakultě medicínských věd UP v Olomouci. Jako lektor Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (IPVZ) se podílí na vzdělávání lékařů v oboru Ortopedická protetika a Certifikovaných podiatrických kurzech. Jeho výzkumná činnost je zaměřena na hodnocení vlivu hmotnosti protéz dolní končetiny na lokomoci a posturální stabilitu. Petr Krawczyk je předsedou Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP z.s. Je členem výboru České národní společnosti Mezinárodní společnosti pro ortotiku a protetiku. Je předsedou akreditační komise pro obor Ortopedická protetika na Ministerstvu zdravotnictví české republiky.

Prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.

Miroslav Janura pracuje jako vedoucí Katedry přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci, působí také na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Přednáší v předmětech Biomechanika, Aplikovaná biomechanika a Metodologie vědy. Jeho výzkumná činnost je zaměřena na hodnocení posturální stability a na možnost ovlivnění faktorů zvyšujících riziko pádů. Zabývá se také analýzou chůze u různých skupin populace (transtibiální a transfemorální amputace, osteoporóza, hallux valgus apod.). V této oblasti řeší vliv pohybové aktivity na změnu stereotypu chůze, sledování změn v poloze a zatížení sousedních segmentů na dolních končetinách a určení vlivu vybraných faktorů (biomechanické faktory, strukturální anomálie, systémová onemocnění, dědičné predispozice, nošení nevhodné obuvi apod.) na zatížení nohy. Miroslav Janura je předsedou České národní společnosti Mezinárodní společnosti pro ortotiku a protetiku. Je členem expertního panelu pro společenské vědy při Úřadu vlády České republiky

Program

Pátek, 2. 6. 2017

Zahájení konference
09:30 09:45

Prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.

Historie organizace péče o amputované pacienty
09:45 10:15

MUDr. Petr Krawczyk

An individualised exercise programme can improve the postural control of prosthesis users
10:15 10:45

Dr. Natalie Vanicek

Klinické testování pacientů s amputací dolní končetiny
10:45 11:15

Doc. MUDr. Ivan Vařeka, Mgr. Bohuslava Věchtová

Přestávka
11:15 11:45
Úskalí chirurgické léčby Charcotovy osteoarthropatie
11:45 12:15

MUDr. Kamil Navrátil, Ph.D., Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Priorities in offloading the diabetic foot for ulcer healing and prevention
12:15 12:45

Dr. Sicco A. Bus, Ph.D., MSc

Oběd
12:45 13:45
History of Scoliosis Treatment and Modern Trends Today
13:45 14:15

Dr. Jean Claude de Mauroy

Biomechanické metody v ortotice a protetice - metodický přehled
14:15 14:45

Prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.

Biomechanické metody v ortotice a protetice - klinické aplikace
14:45 15:15

Ing. Lucie Honzíková

Přestávka
15:15 15:45
CAD/CAM technologie v ortotice a protetice
15:45 16:15

Bc. Štěpánka Golová, Bc. Eva Kaleta, Bc. Jan Konieczny

Pokročilé digitální technologie v ortotice a protetice - ohrožení nebo příležitost?
16:15 16:45

Ing. Jiří Rosický, CSc.

Ukončení konference
16:45 17:00

Poplatek za konferenci - účastník

Událost již proběhla.

Poplatek za konferenci a Social event - účastník

Social Event: Večerní prohlídka Olomouce s večeří. Sraz v 18 hodin v Konviktu.

Událost již proběhla.

Poplatek za konferenci - student

Událost již proběhla.

Poplatek za konferenci a Social event - student

Social Event: Večerní prohlídka Olomouce s večeří. Sraz v 18 hodin v Konviktu.

Událost již proběhla.

Organizátoři

Kontakt

Místo konání:

KONVIKT

Univerzitní
779 00 Olomouc

Pořadatel