Autogenní trénink - základní stupeň

Čtvrtek, 15. 10. 2020  09:00

Autogenní trénink - základní stupeň

Dvoudenní kurz přednostně určen pro studenty a absolventy OU. Ostatní zájemci se prosím hlaste na e-mailu pavlina.jablonska@osu.cz. Pokud nebude kurz naplněn, kontaktujeme vás.

čtvrtek 15. 10. a pondělí 23. 11. 2020 (vždy 9:00 - 16:30)

Zvládání stresu? Lepší relaxace? Snadnější koncentrace na učení? Zapište se na dvoudenní seminář pod vedením klinické psycholožky a psychoterapeutky a vydejte se na cestu za sebepoznáním.

Autogenní trénink (AT) je nejrozšířenější evropskou relaxační metodou, jejímž cílem je dosáhnout duševního uvolnění prostřednictvím záměrné svalové relaxace. Účinnost AT byla opakovaně výzkumně prokázána nejen pro zvládání stresu a prožitek relaxace, zlepšení koncentrace a učení, ale i pro léčbu psychosomatických obtíží. Metodu AT vypracoval berlínský neurolog a psychiatr J. H. Schultz (1884-1970).

Co vás čeká?  

  • seznámení s relaxační metodou AT, 
  • nácvik jednotlivých cviků autosugesce, 
  • skupinové sdílení zkušeností pod dohledem lektorky,  
  • samostatný nácvik AT v mezidobí s možností individuálních konzultací s lektorkou (telefon, e-mail).

Seminář je dvoudenní - přihlašujete se na oba dva termíny zároveň. Cílem je zvládnout základní stupeň metody AT. Kurz zahrnuje teorii, metodiku, potřebné materiály, praxi a sebezkušenost ve skupině. 

První setkání je zaměřeno na seznámení s metodou AT a na nácvik jednotlivých cviků. Mezidobí je určeno pro individuální nácvik AT s možností konzultací s lektorkou. Na druhém setkání proběhne sdílení zkušeností a upevnění získaných dovedností.

Pro účast na kurzu není třeba žádné odborné vzdělání, ani předchozí zkušenost.

Účastníci kurzu získají certifikát.


Počet osob: 14

Zvýhodněná cena kurzu: 2 500 Kč (běžná cena 3 900 Kč)

Lektorka: Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

PLATBA:

Kurz je nezbytné uhradit nejpozději 10 dní před jeho konáním, tj. do 5. října 2020. Při platbě převodem prosím použijte jako variabilní symbol Vaše telefonní číslo (9 čísel bez mezer). Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno, příjmení a AT ZS Ostrava.

Kurz uhraďte přímo lektorce na č.ú. 2022/5500

STORNO PODMÍNKY:

V případě zrušení kurzu z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 Vám bude kurzovné navráceno v plné výši.

V případě Vašeho odhlášení se z kurzu je účtován následující storno poplatek. Storno týden před akcí 50%, 2 dny před akcí 75% a v den akce 100%. Více informací viz. Podmínky účasti na akcích spolku EXEDRA CZ.

Řečníci

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

Je psycholožkou s atestací z klinické psychologie a funkční specializací z psychoterapie. Vystudovala psychologii na UK v Praze i na MU v Brně. Lektorka je zároveň i autorkou knihy Autogenní trénink a autogenní terapie, která vyšla v nakladatelství Portál.

Autogenní trénink - základní stupeň

Zbývá míst: 8

Registrace

(Registrace otevřena do 12. 10., 07:00)

Kontakt

Místo konání:

S-zóna, Univerzitní knihovna

Bráfova 3
70200 Ostrava

Pořadatel