Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Online setkání rodičů coby průvodců dětí při volbě povolání

Pondělí, 9. 11. 2020  16:50

Online setkání rodičů coby průvodců dětí při volbě povolání

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ BUDE PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO V NEDĚLI 8. 11. 2020 V 16:00. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS. 

ODKAZ NA PŘIHLÁŠENÍ VÁM BUDE ZASLÁN EMAILEM V PÁTEK 6. 11. 2020. 

KONFERENČNÍ MÍSTNOST BUDE OTEVŘENA V PONDĚLÍ 9. 11. 2020 JIŽ OD 16:40.


Co Vám online setkání nabídne:

  • osvětlíme co přesně kariérové poradenství znamená a jak můžete jako rodič pomoci vlastnímu dítěti při rozhodování,
  • uvedeme konkrétní příklady a data z českého prostředí, představení app Co umím,
  • zazní příklady dobré praxe z konkrétních škol - aneb jak ke kariérovému poradenství přistupují v dané škole,
  • představíme app Můj život po škole a další různé app zaměřené na mapování talentů a silných stránek dětí.

Řečníci

Daniela Nováková

Zástupkyně Místní akční skupiny Opavsko z.s. a moderátorka akce.

Walo Hinterberger

Zástupce Okresní hospodářské komory Opava

Dorota Madziová

František Hodný

František Hodný vystudoval dětskou psychologii, kterou v současné době využívá v rámci svého zaměstnání v Moravskoslezském PAKTu zaměstnanosti. Zde se specializuje především na kariérové poradenství. Rád se s Vámi podělí o své zkušenosti s využíváním různých diagnostických nástrojů používaných při volbě povolání.

Katka Tvrdá

Katka Tvrdá se specializuje na kariérové poradenství v prostředí středních a základních škol a jeho vazbu na trh práce. Je autorkou aplikace Můj život po škole.
Protože si stále ještě živě pamatuje svá studentská léta, tak ví, jak obtížným krokem výběr budoucího povolání může být. Ráda Vám zprostředkuje co nejvíce informací, které vám usnadní volbu kariéry Vašich dětí.

Kariérní poradci z konkrétních škol

Program

Pondělí, 9. 11. 2020

Zahájení
16:50 17:00
Rodiče jako důležití průvodci dětí při volbě budoucího povolání
17:00 19:15

1. část – Smysluplnost KP a konkrétní příklady a data z českého
prostředí, představení app Co umím (centrum kompetencí: Dorota Madziová)

2. část – Příklady dobré praxe ze základních škol

3. část – Představení app Můj život po škole. Následně psycholog představí různé nástroje zaměřené na mapování talentů a silných stránek dětí (Zaměstnanci MS Paktu zaměstnanosti)

Diskuze a ukončení
19:15 19:45

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Lidový dům, Opava

Otická 1711
746 01 Opava

Pořadatel