Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Exkurze do klubů pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí

Koukněte na to, jak to funguje

Středa, 8. 3. 2017  08:45

Exkurze do klubů pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí

Jak takový klub funguje a jak lze pracovat s dětmi v předškolním věku ze sociálně vyloučených rodin tak, aby se minimalizoval handicap těchto dětí při vstupu na základní školu? 

Cílem exkurze v předškolním klubu v Budišově nad Budišovkou  je seznámit zájemce, především učitele mateřských a základních škol s tím, jak lze pracovat s dětmi ze sociálně vyloučených rodin tak, aby se minimalizoval handicap těchto dětí na základní škole. Včasná péče už v předškolním věku umožní děti připravit tak, aby uspěly u zápisu i v dalším procesu vzdělávání.

Účastníci exkurze budou také mít prostor pro dotazy a diskusi, mohou se inspirovat použitými vzdělávacími metodami, mohou se dozvědět víc o způsobu vnímání světa dětmi, které jsou „jiné“.

Obsah exkurze

Předškolní kluby reagují na to, že většina dětí předškolního věku, které vyrůstají podmínkách sociálního vyloučení, nedochází do mateřských škol. Vedle četných sociokulturních bariér jim v tom brání i nedostatek finančních prostředků. Dětem předškolního věku se specifickými vzdělávacími potřebami, které vyrůstají v sociálně znevýhodňujícím prostředí, mají předškolní kluby přinést především zvýšení základních komunikačních a sociálních dovedností důležitých pro vstup na  základní školu. 

Předškolní kluby jsou provozovány v Budišově nad Budišovkou a Vítkově, a rovněž spolupracují v mnohých aktivitách s místními školami.

Mezi hlavní témata bude patřit:

 • interaktivní ukázka práce s předškoláky ze sociálně vyloučeného prostředí
 • metody a specifika práce s touto skupinou dětí
 • komunikace rodiny se školou
 • dotazy účastníků


Exkurze je určena pro:

 • ředitele mateřských a základních škol
 • pedagogy základních a mateřských škol
 • zřizovatele škol a dalších vzdělávacích zařízení
 • představitele středisek volného času
 • představitele neziskových organizací
 • rodiče
 • pracovníky školských poradenských zařízení
 • další zájemce, které problematika zajímá


Za účast Vám bude vystaven účastnický certifikát pod hlavičkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Účast na exkurzi je bezplatná, registrace je však ZÁVAZNÁ (v případě, že se přihlášený nemůže semináře zúčastnit, prosíme o oznámení min. 24 h před začátkem exkurze na email: geherova@masopavsko.cz). 

Po celou dobu konání exkurze bude pro Vás zajištěno občerstvení.

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

Řečníci

Mgr. Lucie Stanjurová

Jsem koordinátorkou Centra inkluze, o.p.s.
Centrum inkluze působí v oblasti podpory inkluzivního (společného) vzdělávání. Mezi aktivitami, které realizuje ve spolupráci se základními a mateřskými školami na Vítkovsku, je podpora vzdělávání romských a sociálně znevýhodněných dětí a vytváření systému podpůrných služeb.
Centrum inkluze působí v oblasti podpory inkluzivního (společného) vzdělávání. Mezi aktivitami, které realizuje ve spolupráci se školami a školkami na Vítkovsku je podpora vzdělávání romských a sociálně znevýhodněných dětí a vytváření systému podpůrných služeb za účelem poskytování komplexní podpory těmto dětem.

Ing. Martina Čaputová

Mám na starosti organizaci celé exkurze a budu Vám v jejím průběhu plně k dispozici.

Program

Středa, 8. 3. 2017

Prezence účastníků
08:45 09:00
Úvodní slovo
09:00 09:05
— Ing. Martina Čaputová
Jednotlivá témata exkurze
09:05 10:45
— Mgr. Lucie Stanjurová
Diskuze a ukončení exkurze
10:45 11:00

Partneři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Středisko volného času Budišov nad Budišovkou

Československé armády 325
74787 Budišov nad Budišovkou

Pořadatel