Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Exkurze do klubů pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí

Koukněte na to, jak to funguje

Úterý, 7. 3. 2017  12:45

Exkurze do klubů pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí

Jak takový klub funguje a jak lze pracovat s dětmi v předškolním věku ze sociálně vyloučených rodin tak, aby se minimalizoval handicap těchto dětí při vstupu na základní školu? 

Cílem exkurze je seznámit zájemce, především učitele mateřských a základních škol s tím, jak lze pracovat s dětmi ze sociálně vyloučených rodin tak, aby se minimalizoval handicap těchto dětí na základní škole. Včasná péče už v předškolním věku umožní děti připravit tak, aby uspěly u zápisu i v dalším procesu vzdělávání.

Účastníci exkurze v NZDM Modrá Kočka v Opavě budou mít prostor pro dotazy a diskusi, mohou se inspirovat použitými vzdělávacími metodami, mohou se dozvědět víc o způsobu vnímání světa dětmi, které jsou „jiné“.

Obsah exkurze

NZDM je provozováno jako registrovaná sociální služba. Nabízí jednu z možností jak působit na postoje dětí a mladých lidí. NZDM Modrá Kočka je v Opavě otevřeno od roku 2001. Jeho cílem je poskytnout dětem alternativu k trávení volného času na ulici, v hernách, případně v restauračních zařízeních. Funguje v odpoledních hodinách, pracovníci dětem nabízejí poradenství a informace přispívající k vyřešení nebo zmírnění jejich potíží (např. potíže týkající se školy, vztahů), jsou pro ně připraveny rozmanité programy a činnosti (výtvarné, sportovní, kuchařská okénka, taneční odpoledne), na ně navazují další aktivity v době svátků a prázdnin - výlety, zážitkové pobyty a další. Realizují se také výchovně vzdělávací programy zaměřené především na prevenci.


Mezi hlavní témata bude patřit:

 • interaktivní ukázka práce s předškoláky ze sociálně vyloučeného prostředí
 • metody a specifika práce s touto skupinou dětí
 • komunikace rodiny se školou
 • dotazy účastníků


Exkurze je určena pro:

 • ředitele mateřských a základních škol
 • pedagogy základních a mateřských škol
 • zřizovatele škol a dalších vzdělávacích zařízení
 • představitele středisek volného času
 • představitele neziskových organizací
 • rodiče
 • pracovníky školských poradenských zařízení
 • další zájemce, které problematika zajímá


Za účast Vám bude vystaven účastnický certifikát pod hlavičkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Účast na exkurzi je bezplatná, registrace je však ZÁVAZNÁ (v případě, že se přihlášený nemůže semináře zúčastnit, prosíme o oznámení min. 24 h před začátkem exkurze na email: geherova@masopavsko.cz). 

Po celou dobu konání exkurze bude pro Vás zajištěno občerstvení.

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska


Řečníci

Petra Večerková

Jsem ředitelkou EUROTOPIA.cz, o.p.s.
EUROTOPIA.CZ působí od roku 1999 v regionech Opava a Vítkov, od roku 2009 působí v Krnově a od roku 2015 také v Bruntále. Organizace poskytuje registrované sociální služby, kde pracuje s jednotlivci, dětmi či rodinami. Některé programy jsou cíleny na práci s lidmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy působením rizikových projevů chování a vlivů nefunkční rodiny.

Martina Čaputová

Mám na starosti organizaci celé exkurze a budu Vám v jejím průběhu plně k dispozici.

Program

Úterý, 7. 3. 2017

Prezence účastníků
12:45 13:00
Úvodní slovo
13:00 13:05
— Martina Čaputová
Jednotlivá témata exkurze
13:05 14:45
— Petra Večerková
Diskuze a ukončení exkurze
14:45 15:00

Partneři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

NZDM Modrá Kočka

Hradecká 16
746 01 Opava

Pořadatel