Odborný seminář "Grantové příležitosti pro podnikatele"

Úterý, 1. 10. 2019  08:30

Odborný seminář "Grantové příležitosti pro podnikatele"

Zveme Vás na odborný seminář: "Grantové příležitosti pro podnikatele." , který organizuje Ekonomická fakulta VŠB-TUO s finanční podporou MMR ČR, Centrum podpory inovací VŠB-TUO a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava a. s. 

Seminář Vás provede zejména mezinárodními nástroji financování pro inovační firmy. Nebudou chybět ani aktuální informace o podpoře programů TAČR a vývoji, jaký nás čeká do budoucna. Představen bude i nový rámcový program Horizon Europe či služby, které firmám v rámci Moravskoslezského kraje poskytují regionální subjekty. 

Akce je určená pro malé a střední podnikatele. Účast na odborném semináři je bezplatná.


Pořadatel

Program

Úterý, 1. 10. 2019

Registrace účastníků
08:30 09:00, místnost E115
Přivítání účastníků zahájení semináře
09:00 09:15, místnost E115
Co nás čeká v rámci programu Horizon Europe 2021-2027?
09:15 09:45, místnost E115
— Michaela Vlková - Technologické centrum AV ČR, Praha
Program EIT - Digital, Food , Health, Innoenergy, Climate
09:45 11:00, místnost E115
— tbc
Coffee break
11:00 11:15, místnost E115
Program TAČR ke zpracování studie proveditelnosti ( "SME Instrument - fáze 1")
11:15 11:45, místnost E115
— Martin Bunček - Technologická agentura ČR, Praha
Představení nástrojů PathFinder a Accelerator v rámci HE a "kaskádové výzvy"
11:45 12:15
— Michaela Vlková - Technologické centrum AV ČR, Praha
Lunch break
12:15 13:00
Program TREND
13:00 13:30, místnost E115
— Martin Bunček - Technologická agentura ČR, Praha
Programy a služby agentury CzechInvest pro podnikatele
13:30 14:00, místnost E115
— Barbora Dostálová - Regionální kancelář CzechInvest, Ostrava
Nabídka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje
14:00 14:30, místnost E115
— Natálie Šitavancová - KHK MSK, Ostrava
Coffee break
14:30 14:45
Blok A - Programy a služby MSIC Ostrava pro inovativní podnikatele
14:45 15:15, místnost E115
— Adéla Hradilová, Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s.
Blok B - Fondy Evropské unie a jejich vývoj po roce 2021
14:45 15:15, místnost E107/E108
— Lukáš Melecký, Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava
Blok A - Programy a služby CPI VŠB-TUO
15:15 15:30, místnost E115
— Kateřina Kučová, Centrum podpory inovací VŠB-TUO
Blok B - Problematika veřejných zakázek v rámci fondů EU
15:15 15:45, místnost E107/E108
— Vlastimil Fidler (popř. jiný zástupce), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha
Diskuze, individuální konzultace, networking
15:30 16:00
Závěrečné ukončení odborného semináře
16:00 16:30

Pro účast na akci se registrujte zde

Zbývá míst: 80

Registrace

(Registrace otevřena do 1. 10., 22:00)

Organizátoři

Kontakt

Místo konání:

Ekonomická fakulta VŠB-TUO - budova E

Havlíčkovo nábřeží 38A
70200 Ostrava