Odborný seminář "Grantové příležitosti pro podnikatele"

Úterý, 1. 10. 2019  08:30

Odborný seminář "Grantové příležitosti pro podnikatele"

Zveme Vás na odborný seminář "Grantové příležitosti pro podnikatele", který organizuje Ekonomická fakulta VŠB-TUO ve spolupráci s hlavním partnerem MMR ČR a dalšími partnery Centrem podpory inovací VŠB-TUO a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava a. s.

Seminář Vás provede zejména mezinárodními nástroji financování pro inovační firmy. Nebudou chybět ani aktuální informace o podpoře programů TAČR a vývoji, jaký nás čeká do budoucna. Představen bude i nový rámcový program Horizon Europe či služby, které firmám v rámci Moravskoslezského kraje poskytují regionální subjekty. 

Akce je určená pro malé a střední podnikatele. Účast na odborném semináři je bezplatná.

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů a účelu zpracování osobních údajů, přečtěte si zde v dokumentu. 

Řečníci

Michaela Vlková

pracuje v Národním informačním centru pro evropský výzkum jako kontaktní osoba pro oblasti Inovace v MSP a Doprava. Kromě jiného se také dlouhodobě se zabývá rozšiřování povědomí a individuálními konzultacemi pro žadatele v případě Nástroje pro malé a střední podniky, známém také jako SME Instrument.

Jan Belardi

je součástí týmu ostravské kanceláře Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, kam nastoupil po svém působení v Evropském parlamentu v Bruselu. Vedle poskytování informací o možnostech podpory pro malé a střední podniky a začínající start-upy má v rámci Moravskoslezského kraje na starost zahraniční investory a služby České agentury na podporu obchodu CzechTrade.

Lukáš Melecký

je vedoucím Katedry evropské integrace Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Zaměřuje se na problematiku regionálního rozvoje, politiky soudržnosti a projektového a dotační managementu v podmínkách EU.
Má dlouholeté zkušenosti v teorii a praxi projektového řízení se zaměřením na přípravu, realizaci a monitoring projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie.

Kateřina Kučová

je součástí týmu Podnikání a kariéra na Centru podpory inovací VŠB-TUO, kde pracuje jako odborník pro SME Instrument a s ním spojené možnosti grantů pro malé a střední podniky. S Adamem Plačkem vede od února 2018 mezifakultní předmět pro studenty VŠB-TUO s názvem Start-up podnikání.

Vlastimil Fidler

ředitel Odboru práva veřejných zakázek na Ministerstvu pro místní rozvoj. V oblasti veřejných zakázek se pohybuje již od roku 2000. Je spoluautorem novel k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a především se podílel na přípravě, projednání a prosazení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zastupoval ČR v pracovní skupině Evropské rady při vyjednávání současných zadávacích směrnic a je za ČR členem poradního expertního sboru Evropské komise. Předsedá Pracovní skupině pro transparentní veřejné zakázky a pracovní skupině Veřejné zakázky pro operační programy.

Program

Úterý, 1. 10. 2019

Registrace účastníků
08:30 09:00, místnost E115
Přivítání účastníků zahájení semináře
09:00 09:15, místnost E115
Co nás čeká v rámci programu Horizon Europe 2021-2027?
09:15 09:45, místnost E115
— Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR, Praha
EIT Digital
09:45 10:15, místnost E115
— Monika Vrbková, Jihomoravské inovační centrum, Brno
Programy EIT - Food
10:15 10:45, místnost E115
— Marika Kůrová, VŠCHT
Coffee break
10:45 11:15, místnost E107
Aktivity TAČR na podporu zapojování podnikatelů do mezinárodní spolupráce
11:15 11:45, místnost E115
— Martin Duda, Technologická agentura ČR, Praha
Představení nástrojů PathFinder a Accelerator v rámci HE a "kaskádové výzvy"
11:45 12:15, místnost E115
— Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR, Praha
Lunch break
12:15 13:00, místnost E107
Program TREND
13:00 13:30, místnost E115
— Filip Chlebiš, Technologická agentura ČR, Praha
Programy a služby agentur CzechInvest a CzechTrade pro podnikatele
13:30 14:00, místnost E115
— Jan Belardi, Regionální kancelář CzechInvest, Ostrava
Podpora zahraničního obchodu a služby KHK MSK pro malé a střední podnikatele
14:00 14:30, místnost E115
— Jan Skipala, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Ostrava
Coffee break
14:30 14:45, místnost E107
Blok A - Programy a služby MSIC Ostrava pro inovativní podnikatele
14:45 15:15, místnost E115
— Aneta Machová, Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s.
Blok B - Fondy Evropské unie a jejich vývoj po roce 2021
14:45 15:15, místnost E108
— Lukáš Melecký, Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava
Blok A - Programy a služby CPI VŠB-TUO
15:15 15:30, místnost E115
— Kateřina Kučová, Centrum podpory inovací VŠB - TU Ostrava
Blok B - Problematika veřejných zakázek v rámci fondů EU
15:15 15:45, místnost E108
— Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha
Diskuze, individuální konzultace, networking
15:30 16:00, místnost E115
Závěrečné ukončení odborného semináře
16:00 16:15, místnost E115

Pro účast na akci se registrujte zde

Událost již proběhla.

Organizátoři

Kontakt

Místo konání:

Ekonomická fakulta VŠB-TUO - budova E

Havlíčkovo nábřeží 38A
70200 Ostrava