Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

II. Polytechnická exkurze

Polytechnika je budoucnost

Čtvrtek, 9. 2. 2017  08:30

II. Polytechnická exkurze

Jedná se o druhou exkurzi v rámci vzdělávacích aktivit zaměřených na polytechnické vzdělávání. Navštívíme Masarykovu střední školu zemědělskou, Základní školu TGM Riegrova a Střední průmyslovou školu stavební Opava.

OBSAH A CÍLE EXKURZE

Jako účastníci exkurze budete mít jedinečnou možnost podívat se na možné vybavení polytechnických učeben pro svou vlastní školu nebo středisko, uslyšíte příklady dobré praxe pro výuku polytechniky zaměřenou na mateřské a základní školy, střediska volného času či neziskové organizace, věnující se oblasti vzdělávání. Dále se dozvíte o možnostech spolupráce se středními školami. Uvidíte ukázku dobře vybavené základní školy a další praktické ukázky vybavení a metody výuky na špičkových středních školách. 

Exkurze je pro Vás možností seznámit se se zajímavými lidmi, vyměnit si s nimi vzájemné zkušenosti a získat odpovědi pro otázky ohledně toho, co Vás v polytechnické výchově zajímá.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Akce začíná v 8:30 na adrese Purkyňova 12, Opava (Masarykova střední škola zemědělská). Odtud se pojede společně elektrovozy na další místa a nakonec se vrátíme zpět na Purkyňovu 12. Během dne bude k dispozici občerstvení a společný oběd.

ÚČASTNÍCI EXKURZE

Exkurze je připravena pro zástupce z řad pedagogů, ředitelů a zřizovatelů mateřský a základních škol, středisek volného času, neziskových organizací a dalších zájemců. 

Za účast Vám bude vystaven účastnický certifikát pod hlavičkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Účast na exkurzi je bezplatná, registrace je však ZÁVAZNÁ (v případě, že se přihlášená osoba nemůže exkurze zúčastnit, prosíme o oznámení minimálně 24 h před začátkem exkurze na email: geherova@masopavsko.cz).

Po celou dobu konání exkurze bude pro Vás zajištěno občerstvení a také společný oběd. 

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska.

Řečníci

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborn

Představíme Vám naše zkušenosti s výukou polytechniky a nabídneme aktivity pro mateřské a základní školy, střediska volného času či neziskové organizace zabývající se vzděláváním dětí a žáků.
Zároveň Vám ukážeme možnosti vybavení, které můžete do svého vzdělávacího zařízení pořídit.

Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 -

Na půdě naší školy Vám představíme vlastní zkušenosti, které s polytechnickou výchovou v prostředí základní školy máme a taktéž Vám ukážeme vybavení, které jsme pro tento typ výuky pořídili.

Střední průmyslová škola stavební Opava

Představíme Vám naše zkušenosti s výukou polytechniky a nabídneme aktivity pro mateřské a základní školy, střediska volného času či neziskové organizace zabývající se vzděláváním dětí a žáků.
Zároveň Vám ukážeme možnosti vybavení, které můžete do svého vzdělávacího zařízení pořídit.

Jakub Řeháček

Mám na starosti celý program exkurze a budu Vám k dispozici po celou dobu jejího trvání.

Program

Čtvrtek, 9. 2. 2017

Exkurze na Masarykově střední škole zemědělské, Opava
08:30 10:45
— Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborn
Exkurze na Základní škole T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13
11:00 12:00
— Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 -
Společný oběd
12:00 13:00

Místo bude upřesněno

Exkurze na Střední průmyslové škole stavební Opava
13:00 15:00
— Střední průmyslová škola stavební Opava

Partneři

Sponzoři

Podporovatelé

Kontakt

Místo konání:

Purkyňova 1654/12

Purkyňova 1654
746 01 Opava

Pořadatel