6. konference ISPO ČR

Konference byla z důvodu epidemie Covid-19 přesunuta na rok 2021. Pořádaná ve spolupráci s Ortopedicko-protetickou společností ČSL JEP

Středa, 29. 5. 2019  09:00
Olomouc, Konvikt

6. konference ISPO ČR

OZNÁMENÍ ORGANIZÁTORŮ: z důvodu epidemi COVID-19 byla konference v roce 2020 zrušena a přesunuta na rok 2021. Přesný termín pro rok 2021 bude znám na konci tohoto roku.

6. konference ISPO ČR, která se koná dne 29. 5. 2020 v nádherných barokních prostorách Uměleckého centra UP v Olomouci (bývalý jezuitský konvikt),  je zaměřená na multidisciplinární přístup, nové trendy a technologie v ortotice a protetice. Této odborné akce se zúčastní domácí i mezinárodní přednášející a hosté.

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost - odborné lékaře (chirurgie, ortopedie, traumatologie, neurologie, rehabilitace), fyzioterapeuty, ergoterapeuty, ortotiky a protetiky, biomechaniky a studenty těchto oborů.

Součástí konference je odborný workshop na téma "vozíky a sezení", který povedou špičkoví lékaři ve svém oboru. Více o workshopu je uvedeno v programu konference níže.

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA a děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Řečníci

Bc. Jan Maleš

Jan Maleš pracuje jako ortotik-protetik ve společnosti Otto Bock ČR s.r.o. Zaměřuje se především na protetiku horní končetiny. Jeho specializací je myoprotetika od dětského po geriatrický věk. Věnuje se projektům vybavování protetických pacientů ve spolupráci s Kontem Bariéry. Jan Maleš je absolvent FTVS UK Praha, kde působí také jako externí pedagog. Je redaktorem časopisu Ortopedická protetika a členem FOPTO (Federace ortopedických protetiků technických oborů).

B.Sc. Wiebe Heidema, CPO

Wiebe Heidema je odborný klinický specialista pro ortotiku a protetiku, pracující ve společnosti Össur. Od roku 2008, kdy ukončil bakalářská studia v oboru „Orthopaedic Technology“, pracoval pro několik nadnárodních společností a při pracovních cestách do mnoha zemí po celém světě získal rozsáhlé praktické zkušenosti v oboru protetiky a ortotiky. Díky svým klinickým a technickým zkušenostem se stal cenným lektorem, pedagogem a odborníkem v oboru O-P. Wiebe se specializuje na protetická řešení po amputacích dolních i horních končetin (mechanická i bionická řešení).

MgA. Aleš Grygar

Aleš Grygar pracuje 8 let jako průmyslový designér v oboru ortotiky a protetiky ve společnosti Invent Medical Group, s.r.o., kde vede tým nadaných průmyslových designérů. Mezi hlavní náplň práce vývojového oddělení patří design zdravotnických ortéz a pomůcek na míru vyráběných pomocí 3D tisku.

Ing. Jiří Rosický, CSc.

Jiří Rosický se zaměřuje na využívání moderních technologií v oboru ortotiky a protetiky (3D skenování, počítačové modelování a 3D tisk) a mezioborovou spolupráci s akademickými, klinickými a průmyslovými partnery. Cílem firem, které vede, je inovace produktů, procesů a business modelu v ortotice a protetice. Jiří Rosický je absolventem Strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně, kde působil později jako výzkumný a vývojový pracovník a přednášející. Řídí firmy ING corporation, Ortopedická protetika Frýdek-Místek, Invent Medical Group a několik let působil jako externí pedagog na Ostravské univerzitě. Je členem ISPO (Mezinárodní společnosti pro ortotiku a protetiku).

MUDr. Ondřej Sochor, Ph.D.

Ondřej Sochor je internista a angiolog (cévní lékař). Pracuje na AngioClinic Brno a ve Fakultní nemocnici u svaté Anny (II. Interní klinika). Většina jeho pacientů je léčena s chronickou žilní nemocí nebo ischemickou chorobou dolních končetin. Ondřej Sochor se věnuje i odvykání kouření. Za slušného počasí jezdí do práce na kole.

doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Martin Černý je docentem na VŠB - Technické univerzitě Ostrava, fakultě elektrotechniky a informatiky, katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství. Je odborníkem v oblastech biomedicínského inženýrství, lékařské přístrojové techniky, biotelemetrie, senzorických systémů a lékařských zobrazovacích systémů. Vědeckou činnost směřuje do oblasti asistivních technologií, aplikací senzorických řešení v oblastech rehabilitační techniky a využívání fuzzy logiky v biomedicínských aplikacích.

MUDr. Karel Moses

medailonek se připravuje

Workshop - vozíky a sezení

Praktický workshop povede tým zkušených klinických pracovníků: MUDr. Karel Moses (Rehabilitační ústav Kladruby), MUDr. Lia Vašíčková (Spinální jednotka, FN Brno-Bohunice, Paracentrum Fenix, Brno), Zdeňka Faltýnková (Česká asociace paraplegiků – CZEPA).

Workshop je určen pro lékaře, kteří předepisují vozíky a sezení do vozíků a další zájemce (fyzioterapeuty, ergoterapeuty).

Program workshopu
1. Posouzení funkčních pohybových schopností a mobility vozíčkáře
2. Správné sezení uživatelů vozíků
3. Výběr vozíků a sezení do vozíku
(spektrum, kategorizace, specifikace, testování a indikace pomůcek)
4. Nejčastější komplikace spojené s nevhodným výběrem vozíků a sedáků
(diagnostika, řešení, léčba a prevence)
5. Předpis vozíků z úhrady zdravotního pojištění
6. Předpis zvláštních pomůcek pro vozíčkáře a úhrada ze sociálního systému

Program

Středa, 29. 5. 2019

Registrace účastníků
09:00 09:45
Doprovodná výstava zdravotnických pomůcek a techniky
09:00 17:00, Předsálí konferenčního sálu

Po celou dobu konference bude v předsálí probíhat doprovodná výstava zdravotnických pomůcek a techniky.

Zahájení konference
09:50 10:00
— Prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
Význam, funkce a budoucnost myoelektrických protéz HK
10:00 10:30
— Bc. Jan Maleš
Gait deviations and possible solutions
10:30 11:00

Přednáška bude tlumočena do českého jazyka.

— B.Sc. Wiebe Heidema, CPO
Biomedical Design
11:00 11:30
— MgA. Aleš Grygar
Trendy v ortotice a protetice
11:30 12:00
— Ing. Jiří Rosický, CSc.
Oběd
12:00 13:00, Atrium Konviktu, přízemí
Kompresivní terapie z pohledu cévního lékaře
13:00 13:30
— MUDr. Ondřej Sochor, Ph.D.
Nová technická řešení v rehabilitační technice a ortotice-protetice
13:30 14:00
— doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Výběr vozíků a sezení pro spinální pacienty RÚ Kladruby
14:00 14:30
— MUDr. Karel Moses
Přestávka na kávu
14:30 15:00, Předsálí konferenční místnosti
Workshop - vozíky a sezení
15:00 17:00, Konferenční sál
— MUDr. Karel Moses, MUDr. Lia Vašíčková; Zdeňka Faltýnková
Ukončení konference
17:00 17:10

Kontakt

Místo konání:

Konvikt

Univerzitní 3
779 00 Olomouc

Pořadatel