Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Jak ve škole (spolu)žít

aneb o etické výchově

Jak ve škole (spolu)žít

Etická výchova ve školách? Je to k něčemu?

Etická výchova? Přežitek nebo prožitek?

Jaký je cíl předmětů na škole? Většinou podat ucelené poznatky. Jaký je cíl etické výchovy? Vést dítě k prosociálnosti. Co to je? A jak k ní žáky vést? 

Pokud byste se rádi dozvěděli více o etické výchově na školách a možnostech jejího použití v praxi, přijďte načerpat inspirace o čem celý koncept je a co nabízí k rozvoji sociálních a občanských kompetencí.

Seminář je určen pro

  • ředitele základních a mateřských škol
  • řadové pedagogy (učitelé nižšího stupně, na vyšším stupni zejména pro učitele občanské, výtvarné výchovy, třídní učitele)
  • rodiče
  • představitele neziskových organizací
  • představitele středisek volného času
  • pracovníky poradenských pracovišť
  • zřizovatele
  • a další zájemce, kterým je problematika blízká

Za účast Vám bude vystaven účastnický certifikát pod hlavičkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Účast na semináři je bezplatná, registrace je však ZÁVAZNÁ (v případě, že se přihlášená osoba nemůže semináře zúčastnit, prosíme o oznámení minimálně 24 h před začátkem semináře).

Po celou dobu konání semináře bude pro Vás zajištěno občerstvení.

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

Řečníci

Mgr. Adéla Komárková

Během studia na střední škole – Slezské gymnázium v Opavě - jsem byla spoluzakladatelkou projektu Help P3, který se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Poté jsem vystudovala bakalářský obor Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a Společenské vědy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
V navazujícím magisterském studiu jsem vystudovala obor Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a Učitelství společenských věd a občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (v oboru speciální pedagogika jsem se zaměřila na studium Psychopedie a Etopedie) a doplnila si vzdělání o etickou výchovu, která směřuje k prosociálnosti jedince.
V současnosti pracuji jako speciální pedagožka na ZŠ Otická, dále pracuji s dětmi na vesnici v rámci spolku Roháček, kde připravujeme celoroční aktivity (včetně letního tábora).

Jan Kumstát

Mám na starosti celou organizaci semináře. Budu Vám k dispozici po celou dobu jeho trvání.

Program

Pondělí, 30. 1. 2017

Prezence účastníků
12:00 12:30
Úvodní slovo
12:30 12:35
— Jan Kumstát
Představení etické výchovy, ukázka práce
12:35 14:00
— Mgr. Adéla Komárková
Přestávka
14:00 14:15
Workshop – výměna nápadů pro použití v praxi
14:15 15:45
— Mgr. Adéla Komárková
Diskuze a ukončení
15:45 16:00

Partneři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

Otická 18
746 01 Opava

Pořadatel