Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Kombinovaný seminář pro žadatele OPZ a IROP "Sociální služby"

Úterý, 23. 10. 2018  09:00
Hradec nad Moravicí, 511

Kombinovaný seminář pro žadatele OPZ a IROP "Sociální služby"

Na semináři budete seznámeni s oběma výzvami. Jmenovitě se dozvíte vše o míře podpory, přímých a nepřímých nákladech, podporovaných aktivitách, proces hodnocení a výběr projektu, povinností spojené s indikátory, povinná publicita a práce v systému ISKP14+.

V rámci OPZ bude větší pozornost věnovaná podpoře sociálních služeb a dalším programům v rámci sociálního začleňování, komunitní sociální práci a komunitním centrům. 

V rámci IROP bude větší pozornost věnovaná investicím v rámci rozvoje sociálních služeb a komunitních center (pozemky, stavby, zařízení a vybavení, automobily). 

Naším záměrem v MAS Opavsko je snaha propojovat dotační příležitosti s potřebami obyvatel a našich členů. V současné době v rámci projektu tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a návazných aktivit pracujeme na analýze potřeb na našem území, nicméně pravidla této výzvy byla zadána MPSV již před dvěma roky a vyhlášená výzva se tak překrývá s nově zjištěnými potřebami jen částečně. Přesto i tuto výzvu vnímáme jako jednu z příležitostí, jak reagovat na již zjištěné potřeby na území MAS a naplňovat je v praxi.


Řečníci

Kreuzmannová Romana

Romana Kreuzmannová je klíčovou pracovnicí MAS Opavsko v rámci plnění strategie MAS. Zabývá se kompletní agendou dotačních programů IROP a OPZ. Konzultuje jak s žadateli, tak s nadřízenými orgány.

Program

Úterý, 23. 10. 2018

Prezentace účastníků a zahájení semináře
09:00 09:10, Zasedací místnost

Úvodní slovo, přivítání účastníků, zapsání se do prezenční listiny a příprava občerstvení

— Kreuzmannová Romana
Výzva č. 8 OPZ - Sociální služby
09:10 10:00, Zasedací místnost

Blok semináře zaměřený na podporované "měkké aktitivty" z programu OPZ, vymezení cílových skupin, způsobilé výdaje, indikátory, hodnocení ze strany MAS, systém MS2014+ a další.

— Kreuzmannová Romana
Výzva č. 8 z IROP - Sociální služby
10:00 11:00, Zasedací místnost

Blok semináře zaměřený na investice v sociálních službách - vybavení, automobil, přestavby, apod., způsobilé výdaje, indikátory, hodnocení ze strany MAS, systém MS2014+ a další.

— Kreuzmannová Romana
Dotazy a připomínky
11:00 11:30, Zasedací místnost

Závěr semináře bude věnován dotazům, připomínkám a poradenství.

— Kreuzmannová Romana

Kontakt

Místo konání:

511

Žižkova 511
747 41 Hradec nad Moravicí

Pořadatel