Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Komunitní školy

Jak zapojit rodiče a širokou veřejnost do práce školy

Komunitní školy

Liga komunitních škol (zkráceně LKŠ) je sdružení základních a mateřských škol v České republice, které spojuje idea komunitního a inkluzivního vzdělávání. LKŠ spolupracuje se školami na Slovensku, v Rakousku, Německu, Velké Británii, v Bělorusku a čerpá inspiraci i v dalších zemích jako například Finsku nebo Kanadě. 


Mezi benefity komunitních škol patří smysluplné vyplňování volného času žáků, aktivní spolupráce rodičů se školou, další vzdělávání veřejnosti. Ve škole, která je otevřená, vznikají lepší vztahy mezi všemi zúčastněnými, což přispívá k dobré a tvůrčí atmosféře. Žáci mají možnost zapojit se do rozhodování o své škole, rodiče jsou zváni ke spoluúčasti a společně se školou organizují různé akce.

Cílem semináře je představit účastníkům principy a výhody zřizování komunitních škol pro život v obcích, přijímání odpovědnosti žáků o svou budoucnost, zvýšení zájmu rodičů o činnost školy.

Seminář je určen pro 

  • ředitele základních a mateřských škol
  • řadové pedagogy
  • představitele středisek volného času
  • představitele neziskových organizací
  • pracovníky školských poradenských pracovišť
  • zřizovatele
  • a další zájemce, kterým je problematika blízká

Za účast Vám bude vystaven účastnický certifikát pod hlavičkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.


Účast na semináři je bezplatná. Registrace je však ZÁVAZNÁ (v případě, že se přihlášená osoba nemůže semináře zúčastnit, prosíme o oznámení minimálně 24 h před začátkem semináře).

Po celou dobu konání semináře bude pro Vás zajištěno občerstvení. 

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

Řečníci

Mgr. Ludmila Večerková

Lektorka seznámí účastníky semináře s principy a fungováním komunitních škol jako nástroje společného vzdělávání, vyslechnou si příklady dobré praxe. Obsah semináře mohou přítomní ovlivnit svými dotazy.

Ing. Martina Čaputová

Má na starosti celou organizaci semináře. Bude Vám k dispozici po celou dobu jeho trvání.

Program

Středa, 11. 1. 2017

Prezence
13:30 14:00
Úvodní slovo
14:00 14:10
— Ing. Martina Čaputová
Komunitní školy - 1. blok
14:10 15:00
— Mgr. Ludmila Večerková
Přestávka
15:00 15:10
Komunitní školy - výměna zkušeností - II. blok
15:10 16:15
— Mgr. Ludmila Večerková
Diskuze a ukončení
16:15 16:30
— Mgr. Ludmila Večerková

Partneři

Sponzoři

Podporovatelé

Kontakt

Místo konání:

Základní Škola A Mateřská Škola Raduň, Příspěvková Organizace

Gudrichova 40
747 61 Raduň

Pořadatel