Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Konference k Místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

Setkání všech, kteří mají k procesu vzdělávání blízko

Středa, 30. 11. 2016  12:30

Konference k Místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

S chutí do toho a půl je hotovo aneb projekt MAP Vítkovsko vstupuje do svého realizačního poločasu. 

V rámci této konference bychom Vás rádi informovali o dosavadní činnosti - zejména o vytvořeném Strategickém rámci MAP (k čemu vlastně je a k čemu bude sloužit jeho příloha Seznam investic?). A také Vás informovat o tom, co nás čeká ve 2. polovině. 

Zároveň chceme zajistit, aby účast na tomto setkání byla pro Vás ještě více přínosnější, proto jsme přizvali hosty:

  • z Centra pro regionální rozvoj ČR (specialisté na současné výzvy č. 47 a č. 57 v rámci IROP)
  • z České školní inspekce. 

Konference je určena pro všechny, kteří mají k procesu vzdělávání blízko - tedy ať už jste řadový pedagog, ředitel mateřské, základní či umělecké školy, ředitel střediska volného času, zřizovatel, rodič, nebo se věnujete dětem v rámci různých neziskových organizací či úřadů. 

Účast na konferenci není zpoplatněna a po celou dobu jejího trvání bude pro Vás zajištěno občerstvení v podobě rautu.

Konference se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání) v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska. 

Pokud byste potřebovali zajistit dovoz i odvoz na toto setkání, rádi Vám ho zajistíme. Volejte na telefonní číslo: 725 564 878 (Gabriela Geherová). 

Řečníci

Ing. Petra Juřinová

Petra Juřinová je specialistkou na specifický cíl 2.4 IROP, věnující se "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení". V rámci své prezentace Vás seznámí se základními podmínkami Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) a Výzvy č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL). Věnovat pozornost bude také věcnému podávání žádosti o podporu - na co si jako žadatel dát pozor a na co nezapomenout.
Ráda Vám zodpoví také všechny Vaše dotazy.

RNDr. Marek Putala

Marek Putala je v rámci Centra pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro Moravskoslezský kraj) hlavním metodikem pro komunitou vedený místní rozvoj, který je základním nástrojem pro rozvoj venkovských a příměstských oblastí. Díky své přítomnosti Vám bude schopen zodpovědět na otázky týkající se možností čerpání skrze Místní akční skupinu Opavsko z.s.

PhDr. Hana Slaná

Hana Slaná je ředitelkou Moravskoslezského inspektorátu ČŠI a v rámci konference Vás obecně seznámí s úlohou ČŠI. Konkrétně se pak bude věnovat tématům jako je Model kvalitní školy a kritéria jejího hodnocení a představí také informační systém InspIS.
Ráda Vám zodpoví jakékoli Vaše dotazy.

Ing. Jiří Krist

Jiří Krist je hlavním vedoucím projektu MAP Vítkovsko a zároveň předsedou Místní akční skupiny Opavsko z.s.
Provázet Vás bude po celou dobu trvání konference a zároveň Vám rád zodpoví na otázky týkající se možnosti čerpání finančních prostředků skrze Místní akční skupinu Opavsko z.s.

Mgr. Gabriela Geherová

Gabriela Geherová Vás bude provázet celým programem a představí Vám zásadní výstupy dosavadní realizace projektu MAP Vítkovsko.

Program

Středa, 30. 11. 2016

Prezence účastníků
12:30 13:00, Reprezentační sál MěÚ Vítkov
Úvodní slovo
13:00 13:10, Reprezentační sál MěÚ Vítkov

Hlavní vedoucí projektu MAP Vítkovsko, předseda Místní akční skupiny Opavsko z.s.

— Ing. Jiří Krist
Shrnutí dosavadní realizace projektu MAP Vítkovsko
13:10 13:45, Reprezentační sál MěÚ Vítkov

Hlavní vedoucí klíčových aktivit projektu MAP Vítkovsko

— Mgr. Gabriela Geherová
Příprava projektu ve výzvě č. 47 a č. 57 (IROP) - na co si dát pozor a na co nezapomenout
13:45 14:45, Reprezentační sál MěÚ Vítkov

Specialista pro SC 2.4 IROP: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

— Ing. Petra Juřinová
Přestávka a individuální dotazy k výzvám
14:45 15:00, Reprezentační sál MěÚ Vítkov
Česká školní inspekce
15:00 16:00, Reprezentační sál MěÚ Vítkov

Ředitelka moravskoslezského inspektorátu ČŠI

— PhDr. Hana Slaná
Diskuze a dotazy k zástupci ČŠI
16:00 16:15, Reprezentační sál MěÚ Vítkov
Ukončení, rozloučení, možnost individuálních rozhovorů
16:15 16:30, Reprezentační sál MěÚ Vítkov

Partneři

Sponzoři

Podporovatelé

Kontakt

Místo konání:

Město Vítkov

Náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

Pořadatel