Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Konference "Změnili jsme klima, teď změňme sebe, ještě je čas sázet stromy"

VODA - PŮDA - KRAJINA

Čtvrtek, 13. - 14. 6. 2019  09:00
Háj ve Slezsku - Lhota, Mlýn Vodníka Slámy

Konference "Změnili jsme klima, teď změňme sebe, ještě je čas sázet stromy"


Konference je určena pro všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na tvorbě krajiny. Pro ty, kteří chtějí vidět souvislosti a reagovat na ně včas a racionálně. Konference přinese informace o aktuálních trendech a souvislostech, o méně známých možnostech hospodaření v krajině a konkrétních zkušenostech v následujících oblastech:

PŮDA – Je vlastník půdy schopen ovlivnit, jak jeho nájemce hospodaří, nebo může jen přihlížet, jak jeho majetek degraduje? Dá se trvale a úspěšně hospodařit v malém? Co to jsou degradační procesy půdy a jak jim čelit? Vnímá veřejnost erozi jako problém nebo je jí toto slovo cizí?

VODA – Máme třetí suchý rok za sebou, už jste si toho všimli? Je čas na opatření na obecní úrovni, ale i na zodpovědnost každého z nás. Jak v krajině zadržet vodu a pozitivně měnit hydrologické poměry? Je klimatická změna naše realita nebo jen v médiích zmiňovaný strašák?

KRAJINA – Jak žít v souladu s přírodou, neškodit, být její součástí a přitom bydlet kvalitně a moderně? Může potravinářská firma podporovat biodiverzitu v krajině? Co je to agroles?  

Harmonogram konference:

Čtvrtek 13. 6. 2019 - Konferenční den


8:00 - 8:45          Registrace účastníků konference v penzionu U vodníka Slámy, Lhota u Opavy www.uslamy.cz

8:45 - 9:00          Zahájení konference, úvodní slovo k programu

9:15 - 10:15        1. BLOK Půda

Zdravá půda je základem pro zdravý život. Je dobré, že se v posledních letech půda dostává do středu zájmu a hledají se cesty, jak s ní nakládat a jak zkvalitňovat její vlastnosti. Od vědeckých studií k praktickým zkušenostem budou v panelové diskusi hovořit:

Ing. Ján Šlínský (soukromý pěstitel zeleniny, Slovensko)

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a systém AgroKruh

Mgr. Barbora Duží, PhD. (ústav Geoniky a Jihočeská univerzita)

Agro v Toskánsku-aktuální přístupy k ochraně půdy

 Vnímání eroze českou společností – sociologický průzkum

mgr. ing.  Sławomir Gacka (probiotics polska)

 Použití probiotik - nové možnosti v podpoře zdraví půdy

Ing. Alena Malíková (Nadace pro půdu, Bioinstitut)

 Je vlastník půdy bezbranný? Město Příbor – nový princip nájmů pozemků vedoucí ke zkvalitňování půdy

10:15 - 10:30    moderovaná diskuse s přednášejícími bloku PŮDA

10:30 - 11:00     coffebreak s dobrokávou

11:00 - 12:15      2. BLOK Voda

Voda se stává nedostatkovým zbožím. Vzhledem k její nezbytnosti si začínáme pomalu zvykat na mnohem disciplinovanější přístup s jejím nakládáním a najednou jsou pro nás zajímavé i myšlenky, které se před lety zdály ještě technologicky komplikované a nerealizovatelné. Voda jako nezbytná součást krajiny, ale také voda v obcích bude tématem dalšího bloku. Diskutujícími v tomto bloku budou: 

Mgr. Juraj Grňo (spolek Silezika Jesenicko)

 Tůň jako metoda zadržování vody v krajině - aktuální řešení sucha

PAN Václav Jílek (AB Plast, s.r.o.)

Sucho a obec -možnosti nakládání s odpadními  vodami na obecní úrovni. 

RNDr. Jan Hollan, PhD. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.)

Klimatický rozvrat, kde se vzal a co už přinesl  – jaké počasí nás čeká a co z toho bude vyplývat pro naše chování v krajině

12:15 - 12:30       moderovaná diskuze s přednášejícími bloku VODA

12:30 - 13:30        oběd

13:30 - 15:00      3. BLOK Krajina

Krajina je pojem, o němž si všichni myslíme, že víme, co znamená. Každému z nás však na mysli vyvstane jeho vlastní představa o krajině. Spojnicí našich myšlenek je ale pravděpodobně krajina zdravá, pestrá a šťavnatá. Krajina v harmonii, stabilní. Málokdo z nás si představí při vyslovení slova krajinu vyprahlou, nemocnou, přežívající. Možnost podpořit její krásu a stabilitu máme i my. Inspirací nám mohou být prezentující:

Ing. Kamil Lisal (spolumajitel firmy Semix, spol. s.r.o.)

Firemní kultura a krajina – příklad dobré praxe v tvorbě krajinné stability

ING. Jiří Michalisko (soukromý zemědělec)

Agrolesnictví - Inovace nebo návrat k opuštěnému?

Ing. Lubomír Smrček (konzultant a poradce v oblasti nakládání s půdou)

Hospodářská krajina - jak lze úspěšně hospodařit a minimalizovat erozní procesy

paní Marcela Nováková (PR projektu Krásné sady Mlýnica, Slovensko)

Krásné sady Mlýnica – bydlení budoucnosti? Příklad ekologické sídelní struktury jako udržitelného způsobu života na venkově v regionu Tater

15:00-15:30        moderovaná diskuse s přednášejícími bloku KRAJINA

15:30-16:00        další coffebreak s dobrokávou

16:00-17:30        4. BLOK kulaté stoly na téma:

„Člověk v krajině“ s krajinným architektem s ing. Lubomírem Rychtárem

Terénní diskuse s krajinným architektem, který modeloval okolí Mlýna u vodníka Slámy.  Jak má vypadat zdravá krajina, které prvky vytváří její stabilitu, jak tvořit v souladu s ní. Ing. Rychtár vás provede územím opavské nivy. Součástí terénní diskuse bude i výstup na rozhlednu v objektu mlýna.

nebo

„Krajina v člověku“ s bylinkovou průvodkyní Hankou Rádkovou

Pracovní miniworkshop s využitím místních bylin aneb Kdo se vyzná v bylinkách, nechodí do lékárny. V našem bylinkovém minimu vás naučíme, které bylinky jsou pro nás běžně použitelné a jak vykouzlit lahodný sirup. Miniworkshop povede průvodkyně světem bylin Hanka Rádková.

18:00                    Večeře a volný program

Pátek  14. 6. 2019 - exkurzní den

Exkurzní část konference, v níž se společně podíváme na to, co a jak můžeme dělat my sami, obec a nebo dokonce uvědomělá firma v krajině.

9:00 – 9:20         přesun autobusem Lhota – Dobroslavice

9:20 -10:20         Dobrovolník v krajině (dobrovolnictví disponuje velkým nadšením ke změnám – spolek Dobrovize mění krajinu kolem obce Dobroslavic – uvidíme nově vzniklou alej založenou na orné půdě a novou naučnou stezku, která dělá obec atraktivnější pro návštěvníky)

10:20 - 10:30       přesun autobusem Dobroslavice – Kozmice

10:30 - 11:15       Firma v krajině  (Firma Semix vytvořila na kozmických loukách prostor pro život mnoha živočišných druhů obývajících mokřady, inovativní přístup může motivovat zejména zemědělské firmy)

11:15 - 11:30       přesun Dobroslavice – Vřesina

11:30 - 12:00       Obec v krajině (obecní úřad Vřesina - navštívíme suchý poldr, který obec využívá nejen jako protierozní ochranu pozemků, ale také jako místo pro rozvoj komunitního života v obci)

12:00 - 12:30       přesun autobusem Vřesina - Lhota

13:00 - 14:00       oběd a ukončení konference

Účastníci konference mají hrazeno stravování a účast na konferenci. 

Ubytování si zajišťují účastníci sami.

Vzhledem, k tomu, že podporujeme venkov, jak je to jen možné, a chtěli jsme uspořádat konferenci na venkově, budete jako účastníci nuceni hledat nocleh i v nedalekých vesničkách, neboť kapacita penzionu je omezená. Ale věříme, že naši misi MAS - podporovat venkov - sdílíte. Jako drobnou kompenzaci nabízíme těm, kteří se přijedou jinak než autem, že se jim pokusíme pomoct s přiblížením v rámci ubytovacích kapacit našim elektromobilem. Kvůli plánování nám to sdělte co nejdříve.  Níže uvádíme seznam blízkých ubytovacích kapacit.

www.uslamy.cz  - objekt konírna

www.slezskygrunt.cz

www.hotelpodhurkou.cz

www.penzionkamenec.cz

www.restauracenahristihaj.cz

www.jkcatering.cz/penzion

www.anicoapartmany.cz

V případě jakýchkoliv nejasností se obracejte na organizátorku konference Mgr. Renátu Veselskou, veselska@masopavsko.cz 725658004

Těšíme se na vás.

Tým MAS Opavsko

Řečníci

Je vlastník půdy bezbranný? - Ing. Alena Malíková

Město Příbor přistoupilo k inovaci vztahu k nájemcům půdy. Výší nájemného vázaného na udržení kvality půdy nebo její zvýšení chtějí motivovat nájemce k lepšímu přístupu k půdě. Pilotní projekt a zkušenosti, které pilotní projekt dosud přinesl.

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a systém AgroK - Ing. Ján Šlínský

„Když chcete poctivou zeleninu, vypěstujte si ji sami. Nebo najděte pěstitele, který dodržuje principy dobré péče o půdu. Agrokruh je systém, ve kterém je požadavek na udržení a podporu života v půdě i na jejím povrchu respektován v maximální možné míře. Využívá, ale neznásilňuje pravidla rovnováhy mnoha forem života ve volné přírodě. Spolupráce majitelů půdy, pěstitele a konečného spotřebitele v praxi.

Agro v Toskánsku - Mgr. Barbora Duží, PhD.

Příspěvek představuje aktuální přístupy k ochraně zemědělské půdy a kulturní krajiny v Itálii. Aktuální nástroje územního plánování a přístupy ke kulturní krajině a půdě z obecného pohledu. Představení konkrétních projektů, které jsou rozvíjeny prostřednictvím bottom-up iniciativ, ale s nezbytnou podporou legislativního rámce a místní samosprávy. Tyto projekty představují mozaiku aktivní ochrany zemědělského fondu, rozvoje příměstského zemědělství a lokálního udržitelného rozvoje.

Probiotika - zvyšování kvality půdy - Mgr. Ing. Sławomir Gacka

V případě, že by mikroorganismy zvětšily svůj objem, byly by největším impériem života na naší planetě. Jsou všude, žijeme v oceánu mikroorganismů. Právě ony řídí mnoho biologických procesů a jejich vlastnosti určují stav ekosystémů, ve kterých žijí. Jak ukazují poslední výzkumy, je jejich úloha klíčová pro zdraví nejen lidského těla, ale také pro zdraví půdy. Zkušenosti s použitím probiotik v zemědělství.

Tůň jako metoda zadržování vody v krajině - Mgr. Juraj Grňo

Silezika je spolek, který se zabývá zpomalováním odtoku vody z krajiny, tedy podporou krátkého vodního cyklu. Budujeme zejména drobné vodní plochy v krajině a zabezpečujeme údržbu mokřadů za účelem podpory biologické rozmanitosti. Pozornost věnujeme také údržbě genofondového sadu a liniových společenstev dřevin, které jsme v minulosti založili. Při realizaci našich aktivit se pokoušíme vytvářet pracovní příležitosti pro místní lidi. Velkou pozornost věnujeme také osvětě a zapojení odborné a široké veřejnosti do aktivní ochrany vodních zdrojů.

Sucho a obec - Pan Václav Jílek

Voda je součástí nejen krajiny, ale i lidských sídel. Obce stojí před novými úkoly, jak srážkovou či odpadní vodu v obci zadržovat a efektivně využívat. Přednáška přinese pár tipů jak na obecní úrovni přispět k efektivnímu a udržitelnému hospodaření s vodou.
Jako doprovodný program konference bude představena funkční domácí čistírna odpadních vod v provozu.

Klimatický rozvrat, kde se vzal a co už přinesl - RNDr. Jan Hollan, PhD.

Teploty se v historii neměnily nikdy takhle rychle. Možná se měnily podobně rychle na konci prvohor, kdy došlo ke gigantickému vymírání. Ale i tak se měnily pětkrát pomaleji. Na konci doby ledové se měnily dvacetkrát pomaleji, a stejně to bylo doprovázeno velkým úbytkem různých druhů. Takže problém je, že dnes je to velice rychlé. Svět bude vypadat jinak. Možná budou nadále existovat bohaté státy, ale ty poměry, které budou panovat, už nebudou humánní. Zatím pozorujeme velké záplavy, požáry nebo naopak dlouhá sucha. Bude se to nadále zhoršovat a projevy klimatické změny budou za deset let mnohem drsnější, než jsou dnes.

Agrolesnictví - Ing. Jiří Michalisko

V současnosti je agrolesnictví ve světě nejvíce rozšířeno v tropických a subtropických oblastech, kde jsou tyto systémy velmi často jedinou možností pro dlouhodobě udržitelné zemědělství zabraňující degradaci půdy a celého agroekologického systému. Avšak i v mnohých evropských zemích se ukazuje, že jsou tyto hospodářské systémy nejenom srovnatelnou alternativou pro stávající velkoplošné zemědělství, ale i díky svým pozitivním mimoprodukčním funkcím, výrazným dopadem na ekologii, biodiverzitu, ochranu půdy, hospodaření s vodou a produkčním potenciálem z dlouhodobého hlediska výnosnější.

Firemní kultura a krajina - Ing. Kamil Lisal

Obecně vzato ochrana přírody a krajiny stojí v naší společnosti na okraji zájmu. Skupina vysoce erudovaných biologicky vzdělaných odborníků spolu s nadšenými ochranáři tvoří zoufale malý podíl z počtu obyvatel. Absolutní většina společnosti si neuvědomuje, že zdravá krajina je nejvyšší a podmiňující hodnotou pro její udržitelný rozvoj, že hodnota krajiny je úzce spjata s existencí pestré přírody.

Hospodářská krajina minimalizace erozních procesů - Ing. Lubomír Smrček

V příspěvku „Eroze zemědělské půdy z pohledu zemědělce“, který obsahuje pohled na příčiny eroze zemědělské půdy a možnosti řešení protierozní ochrany půdy z pohledu dnešního zemědělce, je prezentován rozbor nejen příčin eroze zemědělské půdy, ale rovněž povinné dotační a legislativní požadavky na protierozní ochranu půdy při dnešním způsobu hospodaření zejména na pronajaté zemědělské půdě. Příspěvek představuje protierozní ochranu zemědělské půdy na konkrétních příkladech erozních událostí a realizovaných protierozních opatření v zemědělské praxi. Příspěvek si klade za cíl objektivně posoudit roli současného zemědělského podnikatele a jeho vliv na jeden z nejvýznamnějších půdních degradačních procesů, kterým vodní eroze zemědělské půdy bezesporu je.

Krásné sady Mlýnica - bydlení v souladu s přírodou - paní Marcela Nováková

Filozofiou projektu je spojiť v bývaní tri aspekty – túžbu každého človeka po skutočnom domove, život v harmónii s prírodou a potrebu ľudí po zdravých a kvalitných potravinách. V neposlednom rade je tu aj jeden praktický dôvod – nízke náklady na bývanie.

Program

Čtvrtek, 13. 6. 2019

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a systém AgroKruh
09:00 10:15
— Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a systém AgroK - Ing. Ján Šlínský
Agro v Toskánsku-aktuální přístupy k ochraně půdy
09:00 10:15
— Mgr. Barbora Duží, PhD. (ústav Geoniky a Jihočeská univerzita)
Vnímání eroze českou společností – sociologický průzkum
09:00 10:15
— Mgr. Barbora Duží, PhD. (ústav Geoniky a Jihočeská univerzita)
Použití probiotik nové možnosti v podpoře zdraví půdy
09:00 10:15
— pan Sławomir Gacka, podnikatel v zemědělství, Polsko
Je vlastník půdy bezbranný? Město Příbor – nový princip nájmů pozemků vedoucí ke zkvalitňování půdy
09:00 10:15
— Ing. Alena Malíková (Nadace pro půdu, Bioinstitut)
Tůň jako metoda zadržování vody v krajině - aktuální řešení sucha
11:00 12:15
— Mgr. Juraj Grňo (spolek Silezika NNO Jesenicko)
Sucho a obec - možnosti odpadní vody na obecní úrovni
11:00 12:15
— Václav Jílek (AB Plast, s.r.o.)
Klimatický rozvrat, kde se vzal a co už přinesl
11:00 12:15
— RNDr. Jan Hollan, PhD. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.)
Firemní kultura a krajina
13:30 15:00
— Ing. Kamil Lísal (spolumajitel firmy Semix, spol. s.r.o.)
Agrolesnictví - Inovace nebo návrat k opuštěnému?
13:30 15:00
— pan Jiří Michalisko (soukromý zemědělec)
Hospodářská krajina - jak lze úspěšně hospodařit a minimalizovat erozní procesy
13:30 15:00
— Ing. Lubomír Smrček (konzultant a poradce v oblasti nakládání s půdou)
Krásné sady Mlýnica – bydlení budoucnosti? Příklad ekologické sídelní struktury jako udržitelného způsobu života na venkově v regionu Tater
13:30 15:00
— paní Marcela Nováková (PR projektu Krásné sady Mlýnica, Slovensko)

Pátek, 14. 6. 2019

Dobroslavice
09:20 10:20
— Dobrovolník v krajině
Kozmice
10:30 11:15
— Firma v krajině
Vřesina u Hlučína
11:30 12:00
— Obec v krajině

Sponzoři

Organizátoři

Kontakt

Místo konání:

Mlýn Vodníka Slámy

K MLÝNU 1, 747 92 HÁJ VE SLEZSKU - LHOTA
74792 Háj ve Slezsku - Lhota

Pořadatel