Konference - Využití expresivních terapií v sociální práci na téma: propojování

Pátek, 13. 5. 2016  09:40
Ostrava Zábřeh, Dům kultury AKORD

Konference - Využití expresivních terapií v sociální práci na téma: propojování

Konference 2016 - Využití expresivních terapií v sociální práci na téma: propojování

GRACENT, v.o.s ve spolupráci s NEADRO, o.s.

Vás zvou na koferenci

Využití expresivních terapií v sociální práci na téma: propojování

dne 13. května 2016

Pořadatel

Program

Pátek, 13. 5. 2016

1. WS propojení muzikoterapie a taneční terapie "Pohyb v hudbě - hudba v tanci"
09:40 10:40

Mgr. Jiří Kantor, PhD. a Mgr. Regina Valentíková

2. WS propojení arteterapie a poezie „Příběh v rytmu a rytmus v příběhu“
09:40 10:30

Mgr. Míla Hutyrová, PhD. a Pavel Svoboda

3. WS taneční terapie s muzikoterapií „Rytmus a improvizace v tanci“
09:40 10:40

Mgr. Jana Eismanová

4. WS arteterapie a dramaterapie „Stopy“
09:40 10:40

Dipl. KT Beate Albrich a MgA. Viktor Dočkal

5. WS propojení arteterapie a práce s tělem „Barvy, obrazy a jejich odraz těle“
09:40 10:40

Zdeňka Rusnoková

Káva + malé občerstvení
10:40 11:00
1. WS propojení muzikoterapie a taneční terapie "Pohyb v hudbě - hudba v tanci"
11:00 12:00

Mgr. Jiří Kantor, PhD. a Mgr. Regina Valentíková

2. WS propojení arteterapie a poezie „Příběh v rytmu a rytmus v příběhu“
11:00 12:00

Mgr. Míla Hutyrová, PhD. a Pavel Svoboda

3. WS taneční terapie s muzikoterapií „Rytmus a improvizace v tanci“
11:00 12:00

Mgr. Jana Eismanová

4. WS arteterapie a dramaterapie „Stopy“
11:00 12:00

Dipl. KT Beate Albrich a MgA. Viktor Dočkal

5. WS propojení arteterapie a práce s tělem „Barvy, obrazy a jejich odraz těle“
11:00 12:00

Zdeňka Rusnoková

Oběd
12:15 13:30
Prezentace Práce s lidmi s duševním onemocněním
13:30 14:00

Mgr. Lenka Rédová

Prezentace využití ET s klienty s duševním onemocněním
14:00 14:30

Mgr. Regina Valetíková

1. WS propojení muzikoterapie a taneční terapie "Pohyb v hudbě - hudba v tanci"
14:30 15:30

Mgr. Jiří Kantor, PhD. a Mgr. Regina Valentíková

2. WS propojení arteterapie a poezie „Příběh v rytmu a rytmus v příběhu“
14:30 15:30

Mgr. Míla Hutyrová, PhD. a Pavel Svoboda

3. WS taneční terapie s muzikoterapií „Rytmus a improvizace v tanci“
14:30 15:30

Mgr. Jana Eismanová

4. WS arteterapie a dramaterapie „Stopy“
14:30 15:30

Dipl. KT Beate Albrich a MgA. Viktor Dočkal

5. WS tanec a arteterapie „Symbol stromu v tanci a v arteterapii“
14:30 15:30

Jana Ježková a Zdeňka Rusnoková

Přestávka na kávu, čaj
15:30 15:50
1. WS propojení muzikoterapie a taneční terapie "Pohyb v hudbě - hudba v tanci"
15:50 16:50

Mgr. Jiří Kantor, PhD. a Regina Valentíková

2. WS propojení arteterapie a poezie „Příběh v rytmu a rytmus v příběhu“
15:50 16:50

Mgr. Míla Hutyrová, PhD. a Pavel Svoboda

3. WS taneční terapie s muzikoterapií „Rytmus a improvizace v tanci“
15:50 16:50

Mgr. Jana Eismanová

4. WS arteterapie a dramaterapie „Stopy“
15:50 16:50

Dipl. KT Beate Albrich a MgA. Viktor Dočkal

5. WS tanec a arteterapie „Symbol stromu v tanci a v arteterapii“
15:50 16:50

Jana Ježková a Zdeňka Rusnoková

Zakončení, hodnocení, předávání Osvědčení
16:50 17:00

Kontakt

Místo konání:

Dům kultury AKORD

Náměstí SNP 2012/1
700 30 Ostrava Zábřeh