Find Your Inner Inventor konference Erasmus +

Start where you are. Use what you have. Do what you can.

Pondělí, 12. 11. 2018  09:00

Find Your Inner Inventor konference Erasmus +

Organizátoři konference Find Your Inner Invetor představují  v rámci projektu Erasmus + další z aktivit na podporu podnikavosti studentů a žáků, který vznikl pod hlavičkou Centra podpory inovací Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava.

V rámci třicetiměsíční spolupráce univerzit VŠB–TUO, University of Island a University v Bielsko – Bialé byla provedena analýza vzdělávacích potřeb studentů středních odborných škol v oblastech výchovy k podnikavosti a rozvoje podnikatelských kompetencí. Každá z partnerských institucí posuzovala aktuální situaci v regionu a přizpůsobila výběr rozvíjených kompetencí vlastním potřebám pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů středních škol na trhu práce.  Na analýzu vzdělávacích potřeb navázala pilotáž aktivit s důrazem na průřezové kompetence jako kreativita, efektivní prezentace nebo podnikavost.

Cílem konference Find Your Inner Invetor je nejen představit výstupy projektu, ale také systém podpory podnikavosti na univerzitě a další aktivity v regionu.

Účastníci konference budou mít v rámci odpoledního workshopu také unikátní příležitost okusit práci se svými myšlenkami a směřování ke konstruktivním řešením pod vedením zkušených životních i profesních koučů.

Účast na konferenci je bezplatná.

Řečníci

Mgr. Tereza Benešová, Ph. D.

je koordinátorem a manažerem projektů mezinárodní spolupráce VŠB – TUO a manažerem projektu Find Your Inner Inventor. Zároveň se profesně věnuje popularizaci vědy, talent managementu, rozvoji podnikavosti, interpersonální komunikaci a dalším tématům především z oblasti pedagogiky a psychologie. Je certifikovaným mediátorem.

Ing. Kateřina Kučová

je součástí týmu Podnikání a kariéra na Centru podpory inovací VŠB-TUO, kde pracuje jako odborník pro SME Instrument a s ním spojené možnosti grantů pro malé a střední podniky. S Adamem Plačkem vede od února 2018 mezifakultní předmět pro studenty VŠB-TUO s názvem Start-up podnikání.

Ing. Jan Adam Plaček

má dlouholeté zkušenosti s vedením obchodních týmů, rozvojem vztahů se zákazníky včetně zahraničních, poradenství v oblasti businessu, ale také z vlastního podnikání. V rámci Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO rozvíjí vztahy s firmami, propojuje a vyhledává nové příležitosti. Podílel se na analýze vzdělávacích potřeb studentů v rámci projektu Find Your Inner Inventor.

Mgr. Alena Danielová, Dis.

pracuje v Moravskoslezském inovačním centru v Ostravě. Vede regionální projekt Talent Attraction Management, v rámci kterého mj. podporuje rozvoj podnikavosti a technického vzdělávání na základních a středních školách.

RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.

pracuje na Katedře aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava. Je jednou z hlavních řešitelů projektů Matematika s radostí a Math Exersises for You, v rámci nichž jsou vytvářeny interaktivní materiály pro procvičování a testování středoškolské matematiky. Jedná se o kvízy a hry jako AZ kvíz, Jeopardy, Párovací hry, Odkryj obrázek a také on-line aplikace pro procvičování všech partií matematiky SŠ. Tyto hry, kvízy a aplikace pro studenty i učitele představí ve svém vystoupení.

PhDr. Lukáš Durda

vyučuje na Vysoké škole podnikání a práva předměty zaměřené na rozvoj kreativity a podnikavosti. Poznatky z praxe získával v několika neziskových organizacích na pozicích projektový manažer, analytik a konzultant. Živil se také jako vědecký pracovník. Absolvoval studijní pobyty zaměřené na podnikání a možnosti jeho výuky na Harvard Business School, Babson College, Maastricht University, Vlerick Business School a Team Academy ve Finsku. V publikační, výzkumné a projektové činnosti se zaměřuje zejména na oblast podnikavosti, networkingu a výuky podnikání. Byl lektorem programu Find Your Inner Inventor.

Mgr. Petra Klapuchová,Ph. D.

momentálně významně přispívá k budování vzdělávací společnosti na Filipínách. Ve své lektorské práci uplatňuje interaktivní přístup a podporuje klienty především v rozvoji měkkých dovedností. Využívá při tom svých zkušeností z manažerské praxe. V koučinku uplatňuje integrativní přístup se silnou orientací na uvolňování osobního potenciálu jednotlivců. S klienty se zaměřuje jak na výkonový koučink a supervize manažerů, tak i na životní témata. Petra je členkou představenstva Světa vzdělávání, z. s. a spolupracuje také s Asociací integrativních koučů, z. s, jako její členka a koučka.

Mgr. Kristýna Pochvalitová

v pozici vedoucí projektů vede projekty firemního vzdělávání s podporou Evropské Unie. Dále se specializuje na prožitkové programy a práci se studenty v rámci projektu QUO VADIS – Moravskoslezský kraj očima mladých. Úzce spolupracuje se sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje a podílí se na aktivitách směřujících do této lokality. Je instruktorkou prožitkových aktivit se zaměřením na komunikaci a týmovou spolupráci.

Mgr. Michal Budik

ve své lektorské roli rozvíjí lidi a pomáhá jim zlepšovat jejich procesy. Zaměřuje se na témata z oblasti vedení lidí, situačního leadershipu, komunikace, řešení konfliktních situací apod. Navrhuje a vede ucelené rozvojové programy, a to od úvodních výběrových assessment center, přes rozvojové a projektové dny, až po závěrečná development centra a individuální konzultace. Má zkušenosti s projekty zaměřenými na výrobní management, talenty, ale i s dalšími skupinami napříč společností. V koučinku uplatňuje integrativní přístup. Jeho klienty jsou jak manažeři, tak interní školitelé ve výrobě.

Program

Pondělí, 12. 11. 2018

Registrace
08:30 09:00
Zahájení
09:00 09:15
Představení projektu Find Your Inner Inventor aneb příběh nápadu
09:15 09:45, NA5
— Mgr. Tereza Benešová, Ph. D.
Podnikavost napříč univerzitou - systém podpory podnikání na VŠB-TUO
09:45 10:15, NA5
— Ing. Kateřina Kučová; Ing. Jan Adam Plaček
Coffee break
10:15 10:45
Podnikavost v kraji
10:45 11:15, NA5
— Mgr. Alena Danielová, Dis.
Matematika s radostí
11:15 11:45, NA5
— RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.
Bez příležitosti není podnikavosti
11:45 12:15, NA5
— PhDr. Lukáš Durda
Oběd
12:15 13:00
Workshop Koučování pro školu i pro život
13:00 15:00, NA5
— Mgr. Petra Klapuchová,Ph. D.
Prezentace školy
13:00 15:00

Proč účast na akci se zaregistrujte zde

Událost již proběhla.

Organizátoři

Kontakt

Místo konání:

Aula VŠB–TU Ostrava

17. listopadu
708 00 Ostrava