Letní škola výtvarné výchovy

Nové inspirace, znalosti a dovednosti pro Vaši výuku…

Pondělí, 18. - 22. 7. 2016  00:00
Ústí nad Labem, České mládeže 360/8

Letní škola výtvarné výchovy

Katedra výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem vás zve na vzdělávací, poznávací a zážitkovou letní školu, která bude probíhat od pondělí 18. 7. do pátku 22. 7. 2016 v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

O ČEM JE LETNÍ ŠKOLA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Akce je určená pro učitelky a učitele výtvarné výchovy na všech stupních škol a ZUŠ. Je míněna jako doplňující vzdělání v oboru výtvarná výchova a výtvarné umění, které probíhá zábavnou formou ve dvou skupinách v průběhu jednoho týdne (od pondělí do pátku).

Čekají vás kratší přednášky o našem oboru výtvarná výchova a o výtvarném umění jak aktuálním tak o umělecké historii regionu (včetně Saska), přijedou se vám osobně představit významní čeští umělci. Zažijete výtvarné ateliéry, kde možná poprvé vyzkoušíte práci s 3D tužkou, po dlouhé době si namalujete obraz, dotknete se zážitku s akcí a performancí a budete tvořivě kombinovat výtvarné techniky a materiály.

V o něco kratších dílnách se budete seznamovat se zajímavými a užitečnými počítačovými programy a s možnostmi, jak ve výtvarné výchově využít nové techniky a technologie (např. GPS a tablet).

Dva večery chceme věnovat diskusím, sdílení zkušeností, radostí i starostí učitele výtvarné výchovy.


PROČ SE NA LETNÍ ŠKOLU PŘIHLÁSIT?

Nápad a chuť nabídnout učitelkám a učitelům výtvarné výchovy prostor, ve kterém by si mohli znovu oživit „výtvarku“ a dozvědět se, jaké jsou novinky v oboru, vzájemně se poznat a ještě si to všechno užít, vznikl na katedře výtvarné výchovy asi před čtyřmi roky. Dotáhnout jej k realizaci chtělo značné morální úsilí, sveřepou odhodlanost a pořádný kus asertivity.

Uvědomujeme si, že učitelství je nesmírně náročné povolání a pro každého pedagoga jsou prázdniny „posvátným územím“, kam mohou vstupovat jen milé a příjemné věci a proto vám chceme poskytnout naše vědomosti, znalosti a dovednosti zábavně, radostně a bez tlaku na výkon.

Přejeme si, abyste si čas s námi užili podobně jako aktivní dovolenou, abyste se obohatili a na konci kurzu odjížděli nabití nejen novinkami v oboru ale také pozitivním myšlením a přínosnými zážitky. Naším cílem je propojit vás, aktivní učitele, v přátelskou a spřízněnou komunitu, která může mít trvání jen jeden týden. Zda zůstanete v kontaktu i déle, bude záležet jen na vás.


Přihlašování je PRODLOUŽENO do 20. června 2016.

Kurz se uskuteční v prostorách Katedry výtvarné kultury, v budově PF UJEP v Ústí nad Labem, České mládeže 8.

Cena za lektorné a výtvarný materiál: 2.500 Kč (pokyny k platbě obdržíte po registraci).

Možnost zajistit ubytování na kolejích UJEP (200 Kč / osoba / noc – dvoulůžkové pokoje; platba probíhá na místě).

Možnost zajistit obědy v areálu PF UJEP (hlavní jídlo s polévkou 79 Kč, bez polévky 65 Kč, minutky 50–70 Kč; platba probíhá na místě).


Akce bude akreditovaná dle MŠMT jako „prohlubující vzdělání pro pedagogy“

(akreditační řízení právě probíhá)

Lektoři

doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.

Jitka Géringová žije a pracuje v Ústí nad Labem, působí jako vedoucí Katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně. Zabývá se mytologií, kulturou a uměním v psychologii, ritualizací běžných či svátečních činností z ženského úhlu pohledu. Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje především využití netradičních materiálů a malbě. Vedle klasických technik se umělkyně zabývá kresbou cukrovou polevou na užitkové textilie (ubrusy, utěrky, kapesníky), na textilie maluje těstem nebo vytváří „pečené obrazy“. Je autorkou knihy „Pomáhající profese. Tvořivé zacházení s odvrácenou stranou“. Kromě toho, že učí na VŠ, poskytuje také individuální terapii a poradenství v rámci vlastní terapeutické praxe (metody arteterapie a biosyntéza), spolupracuje s Poradnou pro mezilidské vztahy v Ústí nad Labem, pořádá kurzy osobnostního rozvoje.

Mgr. Hana Pejčochová, Ph.D.

Vystudovala Učitelství pro střední školy v kombinaci český jazyk a výtvarná výchova na PF UJEP. Působila jako středoškolská učitelka. A nyní působí jako odborný asistent na Katedře výtvarné výchovy v oblastech teorie a didaktiky výtvarné výchovy a zprostředkování výtvarného umění. V roce 2015 získala titul Ph.D. v oboru Teorie výtvarná výchova. Zabývá se metodikou výtvarné tvorby a výtvarné výchovy hendikepovaných a využitím výtvarně tvůrčích sociálních situací k integraci a inkluzi.

doc. ak.mal. Margita Titlová Ylovsky

Margita Titlová Ylovsky je jednou z nejvýraznějších umělkyň generace osmdesátých let. Mezi léty 1977 a 1983 vystudovala AVU v ateliéru malby prof. Oldřicha Oplta. Nyní působí jako docentka na Katedře výtvarné kultury PF UJEP. Dříve se zabývala především volnou expresivní malbou a kresbou, které přecházely díky svému fyzickému pojetí a časovosti až v akční umění. Později se zaměřila na tvorbu objektů a instalací. Jejím základním vyjadřovacím prostředkem je záznam bezprostředního gesta, které reaguje na aktuální emoční stav. Ve své tvorbě často kombinuje různé umělecké postupy a obory. Vychází především z techniky malby a kresby, které ale občas získají širší časoprostor pro svou existenci a stanou se součástí akcí či instalací. Autorka pracuje ve své tvorbě na jednu stranu s velmi tradičními až archetypálními představami o světě a lidském bytí, na druhou stranu některá její díla mohou připomenout i některé moderní exaktní teorie z oblasti fyziky či matematiky (např. teorie chaosu, kvantová fyzika apod.).

prof. JUDr. Vladimír Franz

Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.

Pracuje jako teoretička, kurátorka výstav a od roku 2001 jako vysokoškolská pedagožka na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zabývá se teorií a dějinami fotografie, problematikou a kritikou současného vizuálního umění a jeho přesahy do jiných teoretických disciplín, jakými jsou rodová studia a sociologie.
Jako kurátorka výstav spolupracovala na mnohých domácích i mezinárodních projektech, (např. Grey Gold. Pozdní tvorba českých a slovenských umělkyň 65+ v Domě umění v Brně, 2013; Tektonika paměti. Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském mladém umění v Domě umění v Brně). Je spoluautorkou koncepce retrospektivní monografické výstavy slovenské fotografky Miloty Havránkové v Galerii hlavního města Prahy, (2015/2016). Paralelně učí výtvarnou výchovu na Gymnáziu v Teplicích.

Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D.

Výtvarný umělec a pedagog. V současné době působí jako odborný asistent na Katedře výtvarné kultury. Jako výtvarný pedagog působila od roku 2004 na Základní umělecké škole v Roudnici nad Labem. V roce 2013 získala titul Ph.D. v oboru Teorie výtvarné výchovy, promovala prací s názvem „Umělecko-pedagogické pojetí street artu a jeho společenský účin“. Nyní je majitelkou a lektorkou soukromého výtvarného ateliéru Výtvarka. Ve své pedagogické praxi se zaměřuje zejména na výuku kresby, malby, interdisciplinárních přesahů a zprostředkování výtvarného umění. Lektoruje odborné teoretické a praktické kurzy umělecko-vědní oblasti pro Univerzitu třetího věku a Teen Age Univerzity na UJEP v Ústí nad Labem.

PhDr. Iva Mladičová, Ph.D.

Historička umění, kurátorka. V letech 1983–1989 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v letech 1998–2006 obor Dějiny výtvarného umění na Filozofické fakultě UK v Praze. Připravila monografii a retrospektivní výstavu malíře Jana Kotíka pro Národní galerii v Praze (2011, 2013); dále je např. autorkou odborné studie o kresbách Jiřího Načeradského, o sochařské tvorbě Valeriana Karouška. Recenzemi přispívá do časopisů Art&Antiques, Ateliér, Artalk.cz. V současné době se zaměřuje především na médium sochy. Je stálou kurátorkou Galerie Dům v Broumově (od 2012) a výstavního prostoru Výklady AXA v Praze (od 2015). Od roku 2013 přednáší dějiny výtvarného umění 20. stol. a současnosti na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a od 2015 přednáší dějiny sochařství 20. stol. a současnosti pro sochařské ateliéry Akademie výtvarných umění v Praze.

PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.

Martin Krummholz, historik umění, vědecký pracovník Ústavu dějin umění AV ČR, zabývající se barokní architekturou, šlechtickým mecenátem a českým sochařstvím kolem 1900, autor četných odborných publikací přednášející v Česku i v zahraničí.

MgA. et Mgr. Eva Štefanová

Vystudovala Střední průmyslovou školu keramickou, obor propagační výtvarnictví. Je absolventkou Ateliéru grafického designu na Katedře vizuální komunikace FUD a oboru Výtvarně edukativní studia na Katedře výtvarné kultury PF Univerzity J. E. Purkyně. Nyní je v doktorském studiu Teorie výtvarné výchovy KVK. Vede semináře Informační a komunikační technologie, Zprostředkování výtvarné tvorby, Autorská kniha a Autorské portfolio na PF KVK UJEP. Od roku 2010 do 2015 odborný pedagog na Střední škole obchodu a služeb v Teplicích - návrhová tvorba, praktická cvičení, výtvarná příprava, vedení individuálních výtvarných projektů, exkurze do galerií a muzeí, krajinářský kurz, projektová výuka. V současnosti je OSVČ, grafický design. Účastnila se zahraničních stáží ve Francii na ÉCOLE RÉGIONALE DES BEAUX-ATRS/ BESANÇON a USA na STATE UNIVERSITY OF NY AT CORTLAND.

MgA. Jan Prošek

Jan Prošek studoval v Ateliéru performance pod vedením Tomáše Rullera, absolvoval stáž v ateliéru Malby Martina Mainera a nyní studuje doktorský studijní program FUD Vizuální komunikace. Je odborným asistentem KVK PF UJEP a asistentem v ateliéru Interaktivních médií FUD UJEP. Hlavním oborem jeho zájmu, je akční a vizuální tvorba. Vztahující se především k osobnímu prožitku jedince, a skrze něj poukazuje na důležitost osobnosti při čtení a tvorbě uměleckého díla. Jako prostředek k tomuto konání, využívá základních smyslových vztahů mezi pozorovatelem a objektem, které staví do krajních situací a tím vytváří prostor pro vlastní zkušenost a poznaní osobních možností „umělce“. Je spoluautorem publikace Dokumentace umění.

Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková

Je studentkou doktorského studijního oboru Teorie výtvarné výchovy na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Působí také jako galerijní pedagog v ústecké Galerii Emila Filly a v Lektorském centru Armaturka. Ve své disertační práci se zabývá instalací uměleckého díla a architektonickým řešením výstav jako možného edukačního prostředku. Publikuje rovněž texty zaměřené na oblast galerijní pedagogiky a zprostředkování umění.

Mgr. Jan Řezáč

Narodil se v Ústí nad Labem v roce 1972. Vystudoval Pedagogickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně (obor výtvarná výchova – občanská výchova). Pracoval jako odborný asistent na katedře výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem. Absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik typu SUR s arteterapeutickým zaměřením. Lektoroval pro různé organizace: Liga otevřených mužů o.p.s. - LOM, Step by Step ČR. V roce 2013 ukončil výcvik Strukturální integrace – rolfterapie pořádaného CASI (Česká asociace strukturální integrace). Rolfterapie se stala jeho hlavní činností, zde využívá své ruce. Nadále lektoruje pro LOM kurzy pro otce a syny a Agrese je ok. Externě vyučuje na KVK PF Projektový seminář pro studenty oboru Výtvarná výchova pro pomáhající profese, vede výtvarné kurzy pro Univerzitu třetího věku UJEP.

Mgr. Miloš Makovský

Vystudoval obor Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na Katedře výtvarné kultury PF UJEP. Aktuálně zde působí jako odborný asistent a tajemník. Studuje interní doktorské studium v oboru Teorie výtvarné výchovy, v něm se zabývá analýzou tištěných didaktických materiálů pro předmět výtvarná výchova. 2008–2015 působil jako pedagog na Základní umělecké škole. Ve volném čase se zajímá o knižní a časopiseckou úpravu, typografii a ilustraci. Je redaktorem a grafikem Literárně kulturního časopisu H_aluze.

Mgr. Miroslav Hašek

Miroslav Hašek vystudoval Ateliér digitálních médií u Michaely Thelenové na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a na této univerzitě také obor Výtvarně edukativní studia na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty. V roce 2011 se stal laureátem studentské Ceny EXIT. Nyní studuje na FUD doktorské studium v oboru Vizuální komunikace. Současně také působí jako zástupce vedoucí katedry a pedagog na Katedře výtvarné kultury PF UJEP. Tvorba Miroslava Haška citlivě reflektuje otázky současného vizuálního umění. Autor se snaží hledat univerzální pravdu, ale zároveň si uvědomuje nemožnost a utopičnost celého procesu. Jeho vyjadřovacími prostředky jsou videoart, fotografie, instalace, objekty a kresba. Nebrání se experimentovat s formou, přestože je prvotní idea v jeho tvorbě nadřazena nad formu.

Program

Pondělí, 18. 7. 2016

Zahájení Letní školy výtvarné výchovy 2016
10:00 12:00, CS-021

Seznámení, úvodní výtvarné hry a aktivity, rozdělení do skupin.

— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. | Mgr. Hana Pejčochová, Ph.D. | Mgr. Jan Řezáč
Pauza na oběd
12:00 13:30
Přednáška výtvarného umělce
13:30 15:10, CS-021
— prof. JUDr. Vladimír Franz
Pauza na občerstvení
15:10 15:30
Workshop A – Artefiletika
15:30 17:10, CS-116 a CS-022
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
Workshop B – Fotografie a video v hodině výtvarné výchovy
15:30 17:10, CS-117 a CS-021
— Mgr. Miroslav Hašek
Diskusní setkání 1 s občerstvením
17:45 19:45, CS-021
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. | Mgr. Hana Pejčochová, Ph.D.

Úterý, 19. 7. 2016

Se žáky do galerie – zprostředkování umění a galerijní animace
08:30 10:10, CS-227
— Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková
Pauza na občerstvení
10:10 10:20
Výtvarný ateliér A – Nové technologie: práce s 3D tužkou
10:20 13:00, CS-021
— Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D.
Výtvarný ateliér B – Intermediální výtvarná tvorba s Margitou Titlovou Ylovsky
10:20 13:00, CS-022
— doc. ak.mal. Margita Titlová Ylovsky
Pauza na oběd
13:00 14:30
Fotografie a video v digitální éře
14:30 16:10, CS-227
— Mgr. Miroslav Hašek
Pauza na občerstvení
16:10 16:20
Výtvarný ateliér A – Intermediální výtvarná tvorba s Margitou Titlovou Ylovsky
16:20 19:00, CS-022
— doc. ak.mal. Margita Titlová Ylovsky
Výtvarný ateliér B – Nové technologie: práce s 3D tužkou
16:20 19:00, CS-021
— Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D.

Středa, 20. 7. 2016

Co napovídá výzkum o současném stavu výtvarné výchovy v ČR
08:30 10:10, CS-227
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
Pauza na občerstvení
10:10 10:20
Workshop B – Fotografie a video v hodině výtvarné výchovy
10:20 12:00, CS-117 a CS-021
— Mgr. Miroslav Hašek
Workshop A – Artefiletika
10:20 12:00, CS-116 a CS-022
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
Pauza na oběd
12:00 13:30
Historie regionu v architektuře a výtvarném umění – významná místa v severních Čechách a v Sasku
13:30 15:10, CS-227
— PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.
Pauza na občerstvení
15:10 15:30
Workshop C – Tablet, GPS, digitální fotoaparát a další digitální média ve výtvarné výchově
15:30 17:10, CS-021
— Mgr. Miloš Makovský
Workshop D – Užitečné a dostupné grafické editory pro učitele výtvarné výchovy
15:30 17:10, CS-121
— MgA. et Mgr. Eva Štefanová
Pauza na občerstvení
17:10 17:30
Přednáška výtvarného umělce 2
17:30 19:00, CS-227
— Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

Čtvrtek, 21. 7. 2016

O vzdělávání výtvarných pedagogů na KVK PF UJEP
08:30 10:10, CS-227
— Mgr. Miroslav Hašek, Mgr. Kamila Plochová
Pauza na občerstvení
10:10 10:20
Výtvarný ateliér D – Umění akce a performance
10:20 13:00, CS-022
— MgA. Jan Prošek
Výtvarný ateliér C – Malba a její současné podoby
10:20 13:00, CS-021
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
Pauza na oběd
13:00 14:30
Soudobé české umění v kontextech evropského a světového umění
14:30 16:10, CS-227
— PhDr. Iva Mladičová, Ph.D.
Pauza na občerstvení
16:10 16:30
Workshop D – Užitečné a dostupné grafické editory pro učitele výtvarné výchovy
16:30 18:10, CS-121
— MgA. et Mgr. Eva Štefanová
Workshop C – Tablet, GPS, digitální fotoaparát a další digitální média ve výtvarné výchově
16:30 18:10, CS-021
— Mgr. Miloš Makovský
Pauza na občerstvení
18:10 18:20
Diskusní setkání 2 (občerstvení dobrovolné)
18:20 20:00, CS-021
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. | Mgr. Hana Pejčochová, Ph.D.

Pátek, 22. 7. 2016

Pozdní tvorba české ženské modernistické generace 65+
08:30 10:10, CS-227
— Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.
Pauza na občerstvení
10:10 10:20
Výtvarný ateliér C – Malba a její současné podoby
10:20 13:00, CS-021
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
Výtvarný ateliér D – Umění akce a performance
10:20 13:00, CS-022
— MgA. Jan Prošek
Závěr, rozdání certifikátů
13:00 13:30, CS-227
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. | Mgr. Hana Pejčochová, Ph.D.

Přihláška do Letní školy výtvarné výchovy

Událost již proběhla.

Kontakt

Místo konání:

České mládeže 360/8

České mládeže 360
400 01 Ústí nad Labem

Pořadatel