Medicína a technika

Jsme v tom spolu

Čtvrtek, 1. 10. 2020  15:00

Medicína a technika

Sekce České konference neurokognitivní rehabilitace

Cílem sekce Medicína  a technika je sdílet poznatky získané v oblasti poskytování distanční rehabilitační peče a propojit tak světy klinických oborů, medicíny, neuropsychologie, rehabilitace a ošetřovatelství, se světem školství, medicínských technologií a počítačů. Prohlubovat multioborovou spolupráci se stává nezbytnou součástí nejen při řešení péče o pacienty se vzniklým postižením mozku. Synergie vycházející z rozdílných oborů nám pomáhá vytvářet jedinečný vědní a klinický obor, jehož smyslem je co nejdříve vrátit pacienty do jejich běžných životů.

Účast na sekci Medicína a technika je bezplatná.

UPOZORNĚNÍ!

Akci Medicína a technika jsme bohužel nuceni přesunout z důvodu karantény jednoho z přednášejících a opatření souvisejících s pandemií COVID-19. O náhradním termínu budeme informovat.

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů a o účelu zpracování osobních údajů, přečtěte si zde v dokumentu. 

Řečníci

PhDr. Petr Nilius, Ph.D.

- Komplexní neuropsychologická dispenzarizace - výzvy a inovace pro multi oborovou spolupráci

Traumatická poranění mozku u dětí (TBI) jsou celosvětovou výzvou v oblasti veřejného zdraví. V Evropské unii se TBI dotýká až 110 000 dětí ročně. Vzhledem k dlouhodobému charakteru postižení a jejich nestabilní povaze jsou TBI považována za chronická postižení významně ovlivňující kvalitu života dítěte, školního fungování a funkce celého rodinného systému. Pro minimalizaci obtíží a zachování kvality života je nezbytná časná, kontinuální a správně zacílená komplexní neurorehabilitace za použití vhodných technických řešení i úzká spolupráce mezi zdravotnickými a školskými službami. Tímto se stává mise zajištění kontinuální neurorehabilitace multioborovým problémem, který vyžaduje inovativní přístup a synergii technických, medicínských a humanitních oborů.

Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

- Neurorehabilitační portál Eddie

Unikátní neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby pomůže lidem po cévní mozkové příhodě, pacientům s traumatickým poškozením mozku nebo lidem s poškozeními způsobenými mozkovými nádory a s nimi souvisejícími operacemi.

Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

- Obytné laboratoře VŠB-TUO

Součástí aktuálního projektu „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“ (OPVVV) je také takzvaná jednotka Home Care, tedy byty pro výuku nových technologií biomedicínského inženýrství. Jedná se o sekci dvou plnohodnotných bytových jednotek. Jeden byt je koncipován jako sledovací s reálným životem osob. Druhý byt je koncipován jako zrcadlo reálného sledovacího bytu pro přístup pracovníků/studentů pracujících na realizovaných projektech.

Program

Čtvrtek, 1. 10. 2020

Zahájení
15:00 15:10, NA5
Komplexní neuropsychologická dispenzarizace - výzvy a inovace pro multi oborovou spolupráci
15:10 15:30, NA5
— PhDr. Petr Nilius, Ph.D.
Neurorehabilitační portál Eddie
15:30 15:50, NA5
— Ing. Pavel Smolka, Ph.D.
Obytné laboratoře VŠB-TUO
15:50 16:10, NA5
— Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Diskuze
16:10 16:30, NA5

Pořadatelé

Kontakt

Místo konání:

Univerzitní aula VŠB-TUO - místnost NA5

17. listopadu
70800 Ostrava