Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Mentoring jako způsob (pře)žití transformace školství

Mentoring jako univerzální klíč k nejedněm dveřím

Mentoring jako způsob (pře)žití transformace školství

Požadavky na pracovníky ve školství neustále rostou. Nástroje, jak těmto požadavkům vyhovět se množí – a spolu s nimi další nároky na to, kolik těchto nástrojů by měl člověk ovládat. Nevýhodou většiny těchto nástrojů je jejich omezená působnost. Mentoring je však jedním z univerzálních klíčů, který umožní otevřít nejedny dveře a spojit zdánlivě nespojitelné. Zveme Vás na společné setkání a diskusi s lidmi, kteří mají s mentoringem ve školství bohaté zkušenosti a rádi se o ně podělí.

Seminář je určen pro:

  • ředitele mateřských a základních škol
  • pedagogy základní a mateřských škol
  • zřizovatele škol
  • představitele středisek volného času
  • představitele neziskových organizací
  • rodiče a další zájemce které problematika zajímá.


Za účast Vám bude vystaven účastnický certifikát pod hlavičkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Účast na semináři je bezplatná, registrace je však ZÁVAZNÁ (v případě, že se přihlášena osoba nemůže semináře zúčastnit, prosíme o oznámení min. 24 h před začátkem semináře na email: geherova@masopavsko.cz)

Po celou dobu konání semináře bude pro Vás zajištěno občerstvení.

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska


Řečníci

Mgr. Svatopluk Chlápek

Vystudoval speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, později v Centru celoživotního vzdělávání pedagogů Univerzity Karlovy obor Management pro školství.
Mentorské vzdělávání dokončil v roce 2013, kdy působil jako ředitel ZŠ praktické mateřské, základní a střední školy Slezské diakonie v Krnově. V současné době je ředitelem příspěvkové organizace Zámek Dolní Životice.

Mgr. Miroslav Všetečka

Na ZŠ Hlučín - Rovniny jsem nastoupil ve středu 1. 9. 1982 jako prvňáček a s 10-ti letou přestávkou (Gymnázium Hlučín 1990 - 1994 a Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 1995 - 2000) jsem jí věrný dodnes. Od 1. července 2011 vykonávám funkci ředitele školy.
Dlouhodobě pracuji na tom, aby naše škola byla učící se organizací. Jsem propagátorem mentoringu. Na naší škole působí 4 interní mentoři a pro strategické plánování využíváme externího kouče.

V rámci společného setkání se Vámi podělím o své dosavadní zkušenosti a zodpovím Vám na jakékoli Vaše dotazy.

Mgr. Kateřina Prchalová

Narodila jsem na Slovensku, kde jsme s rodinou nějakou dobu i žili. Po studiu speciální pedagogiky jsem paradoxně učila české děti správně artikulovat mimo jiné i hlásku ř.

Od roku 2006 pracuji jako ředitelka na Základní škole zřízené pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči.

S mentoringem jsem se poprvé seznámila v rámci studia školského managementu. Na své škole ho podporuji pro jeho finanční nenáročnost a zároveň vysokou efektivitu při předávání zkušeností, dovedností i vytváření postojů.

Mgr. Jan Kumstát

Do školského systému jsem nastoupil v září roku 1984 a od té doby jsem jej nikdy úplně neopustil. Pouze jsem si po rolích žáka a studenta postupně vyzkoušel také role učitele, lektora vzdělávacích akcí pro učitele, mentora, kouče, spoluautora metodické příručky, preventisty, odborného poradce při tvorbě místních akčních plánů, vychovatele, školníka a spoluzakladatele soukromé školy. Mnoho věcí, které mě na této cestě potkaly, jsem odložil jakožto nepotřebné. Mentoring však patří k těm, které do dneška považuji za užitečné a smysluplné.

Po celou dobu semináře Vám budu plně k dispozici a kromě lektorování Vás celým jeho průběhem provedu.

Program

Pondělí, 10. 4. 2017

Prezence účastníků
12:15 12:30
Úvodní slovo
12:30 12:35
— Mgr. Jan Kumstát
I. BLOK - Mentoring jako cesta
12:35 14:00

Dozvíte se vše, co jste chtěli vědět o mentoringu a báli jste se zeptat. V následné diskusi se pak můžete zeptat i na to, na co se zeptat nebojíte.

Přestávka, občerstvení, diskuze
14:00 14:15
II. BLOK - Zavádění a zkušenosti s mentoringem ve školství
14:15 15:45

Příspěvky se budou už více týkat praktických zkušeností z jednotlivých škol stejně jako následná diskuse.

Ukončení, diskuze
15:45 16:00
— Mgr. Jan Kumstát

Partneři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči

Havlíčkova 520
746 01 Opava

Pořadatel