Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Moje škola - naše škola

aneb v rámci partnerství se to lépe táhne

Středa, 24. 5. 2017  08:30
Háj ve Slezsku, Mlýn vodníka Slámy

Moje škola - naše škola

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska vytvořen! 

V rámci vytvoření Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska zveme ke společnému setkání všechny, kteří mají k tématu vzdělávání blízko.

Setkání bude rozděleno do několika kratších bloků:

  1. Máme dokument MAP Opavsko, ale co s ním dál a co pro území Opavska vlastně znamená? - Shrnutí nejzásadnějších bodů z tvorby dokumentu, jak nám bude sloužit dál a co z něho budeme mít
  2. Skutečně zdravá škola a Skutečně zdravá jídelna - Má Vaše škola ambice starat se o zdravé stravování dětí a žáků a tento koncept zapracovávat i do svých ŠVP? Chcete být mezi ostatními jedineční? Pokud ano, tak potom na setkání přiveďte rovnou i zástupce Vaší školní jídelny. Náš host Mgr. Martina Wilczkeová společně se svou kolegyní Vám o tomto konceptu řeknou vše potřebné a přímo před Vámi připraví jednoduchou, rychlou, chutnou a vyváženou svačinu, které Zdravé školy běžně připravují. 
  3. Seminář České školní inspekce za přítomnosti náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse
  4. Představení edukační pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy (alias Klokan Béďa)
  5. Koutek deskových her - Zde si budete moci osahat a vyslechnout výklad k nejvyužívanějším deskovým hrám při výuce v základní škole. Na základě Vašich výběrů, popřípadě dalších návrhů, sestavíme celý Soubor her, který společně s Klokanem Béďou budeme nabízet k zapůjčení školám do výuky nebo na různé akce. Koutek bude oddělenou expozicí od přednáškové místnosti a bude k dispozici po celou dobu konání akce. K dispozici Vám bude živý Průvodce deskovými hrami :) 
  6. Závěrečné poděkování

Jelikož si za ten rok (a dva měsíce k tomu) vážíme Vaší práce, Vašeho času a kontaktů, které jsme s Vámi za tu dobu mohli navázat, rozhodli jsme se Vás, po poradě se členy Řídícího výboru MAP Opavsko, odměnit. A to následujícím způsobem:

1. KLOKANŮV KUFR A KLOKANOVY KAPSY – Ne, nebojte, klokany jsme ze ZOO neukradli. Pouze jsme narazili na opravdu skvělou komplexní diagnostickou pomůcku (ryze českou!) pro děti předškolního věku. Klokanovy kapsy pak následně na Klokanův kufr navazují a rozšiřují jeho použití také pro děti 1. a 2. třídy ZŠ.

Navíc byly pořízeny také  metodické materiály k této pomůcce a další publikace podporující polytechnickou výchovu v MŠ. Publikace jsou vytvořeny přímo pedagožkami mateřských škol.

Více informací o Klokanech naleznete zde: www.klokanuvkufr.cz

Klokanův kufr i Klokanovy kapsy budou putovní pomůckou,kterou si zájemci budou mezi sebou předávat. Na společném setkání losování rozhodne, v jakém pořadí si školy budou pomůcku předávat. Proto Vás prosíme, abyste svůj zájem nahlásili na email: geherova@masopavsko.cz

2. SOUBOR DIDAKTICKÝCH HER PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pro základní školy jsme pořídili soubor didaktických her,které je možné využít v různých předmětech a rozšiřovat tak dané kompetence. Seznam her bude brzy zveřejněn.

I tento soubor bude putovní pomůckou, kterou si zájemci budou mezi sebou předávat. Na společném setkání losování opět rozhodne, v jakém pořadí si budete hry předávat. Svůj zájem, prosím, nahlaste na email: geherova@masopavsko.cz.


V průběhu celé akce bude zajištěn oběd i občerstvení. 

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska

Řečníci

PhDr. Ondřej Andrys, MAE

Náměstek ústředního školního inspektora

Martina Wilczkeová

Jsem lektorkou výchovně vzdělávacích programů o lásce k přírodě pro MŠ a ZŠ. A příroda, to je i to, co jíme. Je pro mě velkým potěšením podílet se na šíření myšlenek Skutečně zdravé školy a přibližovat dětem nejen zásady zdravé výživy, ale prohlubovat v nich i respekt a úctu k přírodním zdrojům.

Andrea Hrušková

Kolem zdravého jídla a stolování se má profese točí již několik let. Jsem velmi ráda, že mohu využít svých zkušeností v tak smysluplném projektu, jakým je Skutečně zdravá škola.

Gabriela Geherová

Provedu Vás společně s dalšími členy realizačního týmu celým programem setkání.

Program

Středa, 24. 5. 2017

Prezence účastníků
08:30 09:00, Společenský sál Mlýna vodníka Slámy
Místní akční plán rozvoje vzdělávání - k čemu bude sloužit
09:00 09:30

- představení nejdůležitějších okamžiků při tvorbě MAP
- MAP a jeho pokračování

— Gabriela Geherová
Česká školní inspekce
09:30 10:45

- představení modelu tzv. Kvalitní školy s důrazem na jeho využitelnost v rámci autoevaluačních aktivit škol
- hodnocení škol ze strany zřizovatelů
- pohled ČŠI na profesní rozvoj pedagogů

— PhDr. Ondřej Andrys, MAE
Přestávka
10:45 10:55
Skutečně zdravá škola a Skutečně zdravá jídelna
10:55 12:30

- představení programu Skutečně zdravá škola
- představení vzdělávacích služeb Skutečně zdravé školy (školení kuchařek, tematické semináře, monitoring soli)
- občerstvení Skutečně zdravé školy – praktické ukázky ze surovin Skutečně zdravých dodavatelů (15 min)
- představení metodických materiálů pro pedagogy (15 min)
- diskuse na závěr
- občerstvení: v průběhu ochutnávka zdravých pokrmů připravených lektorkou Andreou Hruškovou

— Martina Wilczkeová
Představení edukační pomůcky Klokanův kufr
12:30 13:00

S možností zažádat si o zapůjčení této pomůcky - stanovení pořadí zápůjček a podmínky zápůjček

Ukončení, poděkování, společný oběd
13:00 13:15

Partneři

Sponzoři

Podporovatelé

Kontakt

Místo konání:

Mlýn vodníka Slámy

K mlýnu 1
747 92 Háj ve Slezsku

Pořadatel