Nápad za víkend

Nedržte to pod pokličkou

Pátek, 12. - 13. 10. 2018  15:30

Nápad za víkend

Cílem víkendového semináře je zajímavou formou představit účastníkům kreativní přístup k podnikání a podnikavosti a naučit je v rámci intenzivního tréninku jedinečnou metodu k rozvíjení nápadů a jejich přetváření do fungujících startupových aktivit.

Účast na semináři je otevřena studentům a zaměstnancům všech fakult VŠB-TUO zajímajícím se o rozjezd vlastního podnikání. Vychází z metodiky volitelného předmětu „START-UP PODNIKÁNÍ“, který v pilotním běhu proběhl v letním semestru 2017/2018 na EkF VŠB-TUO pro obory Ekonomika podniku a Management. Intenzivní víkendový workshop je tak otevřen pro širší okruh zájemců, kteří by rádi rozvinuli své podnikatelské nápady a myšlenky. Jeho výraznou přidanou hodnotou je také práce ve skupinkách za účasti externích mentorů a expertů z praxe, kteří poskytují efektivní zpětnou vazbu.

Výstupem víkendového workshopu budou nejen zpracované podnikatelské nápady, ale také navazující možnost rozvinout je ve skutečný business prostřednictvím známého programu na podporu podnikání GREEN LIGHT, realizovaného Centrem podpory inovací VŠB-TUO.

Řečníci

Ing. Petra Klapuchová, Ph.D.

Petra je integrativní kouč, trenér soft-skills a člen představenstva vzdělávací společnosti. Pracovala v celoevropském marketingovém projektu pro velkou nadnárodní společnost, kde byla zodpovědná za marketingový průzkum a komunikaci v jihozápadní Evropě a v rámci kterého vedla a supervidovala čtyřicítku lidí ve čtyřech zemích. Mezi její nejvýznamnější klienty patří Decathlon, Hyundai, Telefónica O2, Datamar International a Ikea. V současné době se svými kolegy buduje vzdělávací společnost na Filipínách. Petra mluví plynně anglicky, francouzsky, španělsky a portugalsky.

Ing. Kateřina Kučová

Katka je součástí týmu Podnikání a kariéra na Centru podpory inovací VŠB-TUO, kde pracuje jako odborník pro SME Instrument a s ním spojené možnosti grantů pro malé a střední podniky. S Adamem Plačkem vede od února 2018 mezifakultní předmět pro studenty VŠB-TUO s názvem Start-up podnikání.

Ing. Adam Plaček

Adam má dlouholeté zkušenosti s vedením obchodních týmů, rozvojem vztahů se zákazníky vč. zahraničních, poradenství v oblasti businessu, ale také z vlastního podnikání. V rámci Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO rozvíjí vztahy s firmami, propojuje a vyhledává nové příležitosti.

Program

Pátek, 12. 10. 2018

příjezd účastníků a registrace
15:30 16:00
zahájení a organizace workshopu, představení mentorů
16:00 16:15
odpolední blok – 1. část
16:15 18:00
coffee break
18:00 18:10
odpolední blok – 2. část
18:10 19:55
shrnutí 1. dne workshopu
19:55 20:00

Sobota, 13. 10. 2018

zahájení 2. dne workshopu
09:00 09:15
dopolední blok - 1. část
09:15 11:00
coffee break
11:00 11:15
dopolední blok - 2. část
11:15 13:00
Lunch break
13:00 13:30
odpolední blok 1. část
13:30 15:15
coffee break
15:15 15:30
odpolední blok 2. část
15:30 17:15
závěrečné shrnutí workshopu
17:15 18:00

Pro účast na víkendovém workshopu se registrujte zde

Událost již proběhla.

Organizátoři

Kontakt

Místo konání:

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava

Studentská 6202
708 00 Ostrava