Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Novela školského zákona pro mateřské a základní školy

aneb školský zákon v kostce

Čtvrtek, 16. 2. 2017  08:45

Novela školského zákona pro mateřské a základní školy

Už víte, jaké změny novela školského zákona přinese? A co to pro Vás bude znamenat?

Cílem tohoto semináře je seznámit jeho účastníky s novými ustanoveními školského zákona (konkrétně zákona č. 178/2016 Sb.), který upravuje činnost základní a mateřské školy, a ukázat jejich praktické dopady na činnost těchto vzdělávacích zařízení.

V rámci semináře se budeme věnovat konkrétně těmto tématům:

 1. Společné vzdělávání: spolupráce se školským poradenským zařízením, činnost školního poradenského pracoviště, poskytování podpůrných opatření, organizace školy
 2. Zápis k povinné školní docházce, odklad povinné školní docházky a individuální vzdělávání žáka
 3. Zařazování dětí do přípravné třídy základní školy
 4. Problematika přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 5. Další změny: přestupky dle školského zákona, inspekční činnost formou elektronického zjišťování, možnost odvolání ředitele veřejné školy
 6. Souvislost s ostatními ustanoveními školského zákona, diskuze


Seminář je určen pro

 • ředitele mateřských a základních škol
 • pedagogy mateřských a základních škol
 • zřizovatele škol
 • pracovníky školských poradenských zařízení 
 • rodiče
 • a další zájemce, které problematika zajímá.


Za účast Vám bude vystaven účastnický certifikát pod hlavičkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Účast na semináři je bezplatná, registrace je však ZÁVAZNÁ (v případě, že se přihlášená osoba nemůže semináře zúčastnit, prosíme o oznámení minimálně 24 h před začátkem semináře na email: geherova@masopavsko.cz).

Po celou dobu konání semináře bude pro Vás zajištěno občerstvení.

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska

 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

Řečníci

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Více než deset let pracuji ve školství a v rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízím semináře pro učitele a vedení školy.
Jsem také spoluautorkou několika publikací a autorkou článků časopisu Řízení školy.
Společně se budeme věnovat novele školského zákona a vyčleníme jeho nejdůležitější změny.

Ing. Martina Čaputová

Mám na starosti organizaci celého semináře a budu Vám k dispozici v průběhu celého jeho trvání.

Program

Čtvrtek, 16. 2. 2017

Prezence účastníků
08:45 09:00, Zasedací místnost Rady města Opavy
Úvodní slovo
09:00 09:10, Zasedací místnost Rady města Opavy
— Ing. Martina Čaputová
I. BLOK
09:10 10:15, Zasedací místnost Rady města Opavy
— PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Přestávka, občerstvení, diskuze
10:15 10:30, Zasedací místnost Rady města Opavy
II. BLOK
10:30 11:45, Zasedací místnost Rady města Opavy
— PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Přestávka, občerstvení, diskuze
11:45 12:00, Zasedací místnost Rady města Opavy
III. BLOK
12:00 13:30, Zasedací místnost Rady města Opavy
— PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Ukončení, diskuze
13:30 13:45, Zasedací místnost Rady města Opavy
— Ing. Martina Čaputová

Partneři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Horní náměstí 69, Opava, budova Hlásky

Horní náměstí 69
749 01 Opava

Pořadatel