Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Práce s dětmi v lesních mateřských školách

Ochutnejte jeden výukový den v lesní školce na vlastní kůži

Sobota, 25. 3. 2017  09:45

Práce s dětmi v lesních mateřských školách

Víte, jak probíhá typický den a výuka v lesní mateřské škole? Že ne? Tak potom přijďte zažít takový den na "vlastní kůži". Akce se koná za každého počasí stejně jako za každého počasí probíhá výuka v lesní školce. 


Workshop je zaměřen na seznámení účastníků s principy lesní pedagogiky a se základními metodami práce využívanými v lesních mateřských školách. Účastníci se seznámí s prací s bezpečným rizikem dětí při pobytu v terénu, s využitím volné hry či se základními nástroji využívanými při řemeslné práci s dětmi. 

Workshop je připraven prožitkově a účastníci tak budou mít možnost si vše vyzkoušet sami na sobě.

S sebou je nutné vzít si: batoh, svačinu, pití a oblečení do terénu :) 

Na tento zážitkový seminář bude navázán náslech/exkurze v Lesní školce Zvonek v Raduni za běžného provozu a za přítomnosti dětí. Termín konání náslechu: 19. 4. 2017 od 8:30 do 14:30 s místem konání: LŠ Zvonek, Raduň, Polní ul. 

Náslech v LŠ Zvonek bude přednostně nabídnut účastníkům zážitkové semináře !

Workshop  je určen pro:

  • ředitelky mateřských škol
  • učitelky mateřských škol
  • pracovníky dalších předškolních zařízení
  • rodiče
  • vychovatele
  • další zájemce, které problematika zajímá.


Za účast Vám bude vystaven účastnický certifikát pod hlavičkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Účast na semináři je bezplatná, registrace je však ZÁVAZNÁ (v případě, že se přihlášená osoba nemůže semináře zúčastnit, prosíme o oznámení min. 24 h před začátkem akce na email: geherova@masopavsko.cz.

Po celou dobu konání workshopu bude pro Vás zajištěno menší občerstvení. 

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska


Řečníci

Kateřina Meletzká, DiS.

Jsem zakladatelkou Dětského lesního klubu Zvonek, členka Asociace lesních školek. Věnuji se pedagogickým přístupům jako je waldorsfská pedagogika, volná hra, lesní pedagogika, intuitivní pedagogika apod. V práci s dětmi se zaměřuji na začleňování řemesla do vzdělávacího procesu (práce s přírodními materiály, dřevem, ovčí vlnou). Pracuji s dětmi ve smyslu prohlubování jejich zvídavosti, experimentování, práce se všemi smysly. Zvyšování kompetencí dětí naplňuji metodami, které nabízí pobyt ve volné přírodě.
Věnuji se také studiu cirkomotoriky, jejíž tréninky začleňuji do vzdělávacího procesu v Dětském lesním klubu Zvonek.

Martin Hladiš

Jmenuji se Martin a je mi 34 let. Během života jsem přišel k několika poznáním. Jedním z nich je, že stejně jako rovinu v prostoru určují tři body, aby se můj život neverglil, potřebuje být podepřen třemi pilíři. A těmi pro mě jsou pohyb, kultura a lidé. Nepovažuji se za sportovce, ale za milovníka pohybu a to především takového, který se odehrává ve scenériích nejkrásnějších, tedy v přírodě. Jsem knihomol, audiofil a konzument všeho, co smrdí uměním. Lidé mě baví a jsou pro mě nutností, protože člověk, ať dělá co dělá, byl je a bude tvorem společenským. V současnosti dálkově studuji pedagogickou fakultu Ostravské univerzity a v předchozích několika letech jsem se živil především v oblasti IT.

Barbora Odložilová

Do Zvonku jsem přišla z lesní školky Babičky Země, ve které jsem prohlubovala své zkušenosti a praxi s lesními školkami a díky kurzu Asociace Školka Blízká přírodě jsem poznala hloubku a sílu fungování. Pojmenování toho, co jsem cítila vždy smysluplné, co se odehrává u dětí v tak specifické a přesto tak přirozené lesní školce.
V lesní školce Zvonek pracuji jako průvodce dětí. Být dětem průvodcem znamená ponechat ve středu zájmu samotné děti a učení se ujme sama příroda.

Renáta Zajíčková

Od mého narození až do svých 13 let jsem bydlela v místě svého rodiště, v Podvihově. Zde jsem se pak vrátila po dostudování VŠB-TU v Ostravě v roce 2000.
Oklikou jsem se díky podpoře mého muže dostala k realizaci dětského snu: chovu zvířat. V průběhu první rodičovské dovolené jsem se tak mohla seznámit s nároky na chov oslíka, koně, ovcí, koz, prasat, kačen a včel.
Koncem poslední rodičovské dovolené mi byla dána možnost podílet se na práci ve Zvonku. Práce s dětmi je smysluplná a naplňující. Přináší mnoho podnětů a pohledů, na které jsem v rychlosti dospívání a životního tempa zapomněla. Pomáhá zpomalit a vnímat jednoduchost a krásu věcí, které nás obklopují. Jsem za tuto cestu vděčná a budu se snažit svým osobním posunem a seberozvojem ukázat dětem cestu respektu nejen k okolí, ale především ke své vlastní osobě.

Lucie Stanjurová

Mám na starosti celou organizaci semináře a budu Vám k dispozici po celou dobu jeho konání.

Program

Sobota, 25. 3. 2017

Prezence účastníků
09:45 10:00
Úvodní slovo
10:00 10:05
— Lucie Stanjurová
I. BLOK
10:05 11:30

Seznámení se zázemím školky, zážitkové a tématické aktivity zaměřené na propojení účastníků mezi sebou a přiblížení tématu Příroda v dětech a příroda v nás

— Kateřina Meletzká, DiS.
Cesta do terénu, přestávka, občerstvení
11:30 12:00
II. BLOK
12:00 15:00

Lanové aktivity a další pohybové aktivity v terénu - Martin Hladiš
Prožití estetické stránky přírody a práce s přírodními materiály - Kateřina Meletzká
Volná hra "prahra" - příběhy v přírodě - Barbora Odložilová
Lesní dílna - práce s řezbářským nářadím a noži - Renata Zajíčková

Další témata: bezpečné riziko, pozorování a uvědomování si přírody a přírodních cyklů

Ukončení, diskuze
15:00 15:15
— Lucie Stanjurová

Partneři

Sponzoři

Podporovatelé

Kontakt

Místo konání:

Lesní klub Zvonek

Polní
747 61 Raduň

Pořadatel