Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Psychologický profil dítěte předškolního věku

Zákonitosti psychomotorického vývoje dítěte ve věku od 3 do 7 let

Sobota, 8. 4. 2017  08:00

Psychologický profil dítěte předškolního věku

Jaké jsou zákonitosti psychomotorického vývoje dítěte ve věku od 3 do 7 let? 

Na takové a další otázky se bude snažit zodpovědět tento seminář, který je rozdělen do tří na sebe navazujících bloků

Seminář je určen pro

  • ředitele mateřských a základních škol
  • pedagogy mateřských a základních škol
  • zřizovatele škol
  • zástupce středisek volného času a neziskových organizací
  • rodiče
  • a další zájemce, které problematika zajímá

Za účast Vám bude vystaven účastnický certifikát pod hlavičkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Účast na semináři je bezplatná, registrace je však ZÁVAZNÁ (v případě, že se přihlášená osoba nemůže semináře zúčastnit, prosíme o oznámení minimálně 24 h před začátkem semináře na email: geherova@masopavsko.cz).

Po celou dobu konání semináře bude pro Vás zajištěno občerstvení.

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

Řečníci

Mgr. Lenka Bínová

Vystudovala Palackého univerzitu v Olomouci obor Odborná předškolní pedagogika a Odborná speciální pedagogika. Od roku 1997 pracuje jako odborný pedagog a speciální pedagog psycholog v Pedagogicko - psychologické poradně Brno. Věnuje se zde diagnostické a terapeutické práci, edukační a reedukační práci individuální i skupinové s dětmi s SPU SPCH. Dále vedení dětí s ADHD/ADD a jejich rodičů. Spolupracuje s Centrem pro rodinu v Brně.
Od roku 2002 se věnuje také lektorské činnosti.

Na semináři se s Vámi podělí o své zkušenosti a zodpoví na Vaše dotazy.

PhDr. Eva Cveková

Má na starosti celou organizaci semináře. Bude Vám k dispozici po celou dobu jeho trvání.

Program

Sobota, 8. 4. 2017

Prohlídka MŠ Elišky Krásnohorské - pro zájemce
08:00 08:20
Prezence účastníků
08:20 08:25
Úvodní slovo a zahájení
08:25 08:30
— PhDr. Eva Cveková
I. BLOK - Psychologický profil dítěte ve věku 3 - 7 let
08:30 10:00

Předškolní období není zdaleka jenom přípravou na školu, nýbrž přípravou na život v daleké budoucnosti. Dítě překračuje hranice své rodiny a vstupuje do společnosti jiných dětí, velkou roli zde hraje MŠ. Období mezi 3-6 rokem je nazýváno „zlatou dobou dětství“, dobou her, která se nám nejintenzivněji otiskuje do paměti. Doba nejživější fantazie, která pomáhá přenést se přes všechny problémy a vytvářet si vlastní kouzelný svět. Je to také období největší sugestivity, kdy dítě „otiskuje“ své prostředí. Bez velkých těžkostí přijímá nejen domácí řád a všechny možné rodinné zvyklosti a rituály, ale i atmosféru domácího soužití.

— Mgr. Lenka Bínová
Přestávka
10:00 10:05
II. BLOK Význam a vývoj hry u dítěte v předškolním věku
10:05 11:35

Účastníkům této části semináře budou předány informace o psychických zvláštnostech předškolního věku (3-7 let) – emoce, kognitivní vývoj, fantazie, vývoj řeči a upevňování sociálních schopností a dovedností u dítěte ve věku 3-6 let.
Psychologie hry – bude vysvětlen význam her v dětském věku, hra jako diagnostický prvek a nejpřirozenější aktivita dítěte. Vysvětlena bude otázka důležitosti pohlavní identifikaci v tomto vývojovém období nedílnou součástí je právě projekce přes hru.

— Mgr. Lenka Bínová
Přestávka
11:35 11:45
III. BLOK - Zásady výchovy - pozice dítěte v rodině
11:45 14:00

Dále se zaměříme na problematiku tvoření hodnot a morální výchovy v rodině, na nevhodné rodičovské přístupy, dále pak bude probrána problematika tvoření hranic a jejich dodržování dítětem – rizika vadných edukativních postupů ze strany rodiny i mateřské školy.

— Mgr. Lenka Bínová
Ukončení a závěr
14:00 14:15

Partneři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

MŠ Elišky Krásnohorské

Elišky Krásnohorské 2543
74601 Opava

Pořadatel