Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Řízení vzdělávání ve víru paragrafů

Vzdělávací proces ve světle práva

Středa, 15. 2. 2017  08:30

Řízení vzdělávání ve víru paragrafů

Jaká témata budou na semináři řešena:

Vzdělávání a škola ve světle práva

 • úvod do problematiky
 • základní právní terminologie z okruhu práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, správního a trestního
 • každodenní praxe a problémové situace spolu s výběrem vhodných řešení

Učitel a žák jako subjekty práva

 • otázky ochrany osobnosti v celém komplexu
 • práva a povinnosti žáků, pedagogických pracovníků, rodičů
 • otázky ochrany duševního vlastnictví, tělesné integrity, pověsti apod. 
 • možnosti ochrany pedagogických pracovníků v režimu pracovního a občanského práva
 • teoretické pasáže budou vždy doplněny konkrétní kazuistikou

Učitel a žák ve světle trestního práva

 • otázky trestu a jeho funkce ve společnosti
 • reliktní činnost a patologické jevy ve škole a jejich promítnutí v trestně právní rovině
 • upozornění na možné a nejčastější školní situace, které mohou být v závěrečné etapě řešeny jako trestné činy nebo přestupky
 • význam školního řádu a jeho trestu v hierarchii školy


Seminář je určen pro 

 • ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení 
 • výchovným poradcům
 • metodikům primární prevence 
 • zástupcům středisek volného času
 • a všem dalším zájemcům z řad pedagogů

Za účast Vám bude vystaven účastnický certifikát pod hlavičkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Účast na semináři je bezplatná, registrace je však ZÁVAZNÁ (v případě, že se přihlášený nemůže semináře zúčastnit, prosíme o oznámení minimálně 24 h před začátkem semináře na email: geherova@masopavsko.cz).


Po celou dobu konání semináře bude pro Vás zajištěno občerstvení. 

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

Řečníci

Mgr. Ladislav Dvořák

Ladislav Dvořák působí jako právník poskytující poradenství v oblasti školství, kolektivního vyjednávání, pracovněprávních vztahů, ve správních řízeních či v oblasti řešení šikany.
V rámci semináře Vám zodpoví jakékoli dotazy, týkající se konkrétních zkušeností a situací ve Vaší škole.

PhDr. Eva Cveková

Má na starosti celou organizaci semináře. Bude Vám k dispozici po celou dobu jeho trvání.

Program

Středa, 15. 2. 2017

Prezence účastníků
08:30 08:35
Úvodní slovo a zahájení
08:35 08:45
— PhDr. Eva Cveková
I. BLOK - Vzdělávání a škola ve světle práva
08:45 10:00
— Mgr. Ladislav Dvořák
Přestávka, diskuze
10:00 10:15
II. BLOK - Učitel a žák jako subjekty práva
10:15 11:45
— Mgr. Ladislav Dvořák
Oběd
11:45 12:30
III. BLOK - Učitel a žák ve světle trestního práva
12:30 14:45
— Mgr. Ladislav Dvořák
Diskuze a ukončení
14:45 15:00
— PhDr. Eva Cveková

Partneři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Hradecká 665/17

Hradecká 665
746 01 Opava

Pořadatel