Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Rovnováha našeho života aneb asertivitou proti stresu

Víte, co jsou Vaše skutečné priority a zvládáte svůj osobní time management?

Rovnováha našeho života aneb asertivitou proti stresu

V dnešním životě nás obklopuje blahobyt, ale zároveň mámě téměř všeho nadbytek – informací, úkolů, technických vymožeností, možností, povinností, zodpovědností... Jsme v tom shonu spokojení a šťastní? Umíme si vychutnat naše úspěchy a radosti? Proč v této době blahobytu lidé propadají depresím a sahají po antidepresivech? 

Tento osmihodinový workshop Vám poskytne zamyšlení nad tím (i s praktickými příklady), jak zvládnout každodenní příliv úkolů, aktivit, informací a získat více času pro sebe a své blízké.

Cílem semináře je:

 • uvědomit si, co jsou naše skutečné priority; zdokonalit osobní TIME MANAGEMENT; prohloubit asertivní komunikaci pro ochranu své pohody; naučit se říkat NE; komunikační techniky na zdolávání manipulace

Seminář je určen pro

 •  ředitele mateřských a základních škol
 • pedagogy mateřských a základních škol
 • zřizovatele škol
 • zástupce střediska volného času
 • zástupce neziskových organizací
 • pracovníky školských poradenských zařízení
 • rodiče
 • a další zájemce, které problematika zajímá

Seminář bude rozdělen do čtyř bloků s delší přestávkou na oběd. Konkrétní časový harmonogram bude na místě přizpůsoben potřebám a přáním skupiny účastníků. Z obsahu se můžete těšit na:

 • kolo rovnováhy našeho života
 • Napoleonova tabulka priorit a zásady práce s ní
 • asertivní práva na ochranu naší osobnosti
 • 5 kroků asertivního jednání
 • umění říkat NE, umění přijímat odmítaní
 • asertivní metody pro zdolávání manipulace

Za účast Vám bude vystaven účastnický certifikát pod hlavičkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. 


Účast na semináři je bezplatná, registrace je však ZÁVAZNÁ (v případě, že se přihlášená osoba nemůže semináře zúčastnit, prosíme o oznámení min. 24 h před začátkem semináře na email: geherova@masopavsko.cz).


Po celou dobu konání semináře bude pro Vás zajištěno občerstvení a také oběd.

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

Řečníci

Mgr. Radoslava Podaná

Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě a vlastní certifikaci lektorů Palackého univerzity v Olomouci. Je také držitelkou certifikátu Professional coach, Practitioner in the art of NLP. Působí jako lektorka a koučka, která pracovala řadu let na manažerských a obchodních pozicích. Management je její hlavní školicí téma. Posledních pět let se věnuje koučování, nejen že sama koučuje, ale učí koučování manažery, poradce, lektory, ale třeba také učitele na základních a středních školách.

Jan Kumstát

Mám na starosti celou organizaci semináře a budu Vám k dispozici po celou dobu jeho konání.

Program

Úterý, 18. 4. 2017

Prezence účastníků
08:15 08:30
Úvodní slovo
08:30 08:40
— Jan Kumstát
I. BLOK
08:40 10:00
— Mgr. Radoslava Podaná
Přestávka, občerstvení, diskuze
10:00 10:15
II. BLOK
10:15 11:45
— Mgr. Radoslava Podaná
Oběd
11:45 12:30
III. BLOK
12:30 14:00
— Mgr. Radoslava Podaná
Přestávka, občerstvení, diskuze
14:00 14:15
IV. BLOK
14:15 15:45
— Mgr. Radoslava Podaná
Ukončení, diskuze
15:45 16:00
— Jan Kumstát

Partneři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči

Havlíčkova 520
746 01 Opava

Pořadatel