Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Rozvoj polytechnických dovedností v podmínkách mateřské školy

pojďme se učit od zkušených

Rozvoj polytechnických dovedností v podmínkách mateřské školy

Polytechnická výchova jako zábava pro děti a učitele? Ano, to je realita.

Seminář Vám poskytne dobrou a ověřenou praxi o tom, jak využívat stávající podmínky a jiné příležitosti pro rozvoj technického myšlení, tvořivosti, manuální zručnosti a verbálních schopností dětí v mateřských školách. 

Zacíleno bude zejména na:

 • vytváření pozitivního přístupu k práci
 • představy o hodnotách lidské práce a pocitu zodpovědnosti
 • ukázky pomůcek a prostředí pro polytechnickou výchovu
 • zapojení partnerů, kterých lze k dosahování uvedených cílů využívat

Při osobní návštěvě ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice budete moci načerpat inspiraci, získat nebo si vyměnit vlastní zkušenosti v oblasti rozvoje polytechnických dovedností dětí. 

Seminář je určen pro:

 • ředitelky mateřských škol
 • učitelky mateřských škol
 • zástupce středisek volného času
 • zástupce neziskových organizací
 • rodiče
 • a další zájemce, kterým je problematika blízká


Za účast Vám bude vystaven účastnický certifikát pod hlavičkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Účast na semináři je bezplatná, registrace je však ZÁVAZNÁ (v případě, že se přihlášená osoba nemůže semináře zúčastnit, prosíme o oznámení minimálně 24 h před začátkem semináře na email: geherova@masopavsko.cz).

Po celou dobu konání semináře bude pro Vás zajištěno občerstvení. 

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska. 

Řečníci

Mgr. Pavel Gregor

Jsem ředitelem ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice, na jejíž půdě Vás v den konání semináře rád přivítám a podělím se s Vámi o zkušenosti, které v rámci rozvoje polytechnických dovedností dětí mám.

Rád bych Vás také krátce s naší MŠ a ZŠ seznámil.
Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice je malotřídní školou, kde malotřídní způsob vyučování nepovažujeme za handicap, nýbrž za přednost. Tento způsob vyučování vede děti k samostatnosti a zodpovědnosti, učitele podněcuje k využívání aktivizujících a zajímavých metod a forem práce při střetu různých věkových skupin dětí. Této kontinuity bylo dosaženo spojením předškolního a základního vzdělávání nejprve do jedné příspěvkové organizace, po rekonstrukci školy do jedné budovy. To s sebou přináší různá specifika vzdělávání.

Součástí areálu školy je multifunkční „obytná“ zahrada, která vznikla v letech 2003 - 2006 podle projektu pražského výtvarníka Miroslava Pacnera. Byla navržena a budována především se zřetelem na své uživatele (děti předškolního a mladšího školního věku) a s ohledem na specifické vzdělávací potřeby jednotlivých součástí školy (mateřské a základní, školní družiny).
Nejnovější realizací školy je rekonstrukce hospodářského stavení - bývalé garáže - na DOMEČEK - místo pro skladování nářadí a náčiní a pro vybudování malé pracovní dílny.
Veškeré vzdělávání a tedy i samotné podmínky jsou naplňovány a budovány v souladu s cíli trvale udržitelného rozvoje.

Miroslava Satková

Mgr. Hana Maiwaldová

PhDr. Eva Cveková

Mám na starosti celou organizaci semináře. Budu Vám k dispozici po celou dobu jeho trvání.

Program

Úterý, 11. 4. 2017

Prezence účastníků
08:15 08:25
Úvodní slovo
08:25 08:30
— PhDr. Eva Cveková
I. BLOK - Vytváření pozitivního přístupu k práci; Představy o hodnotách lidské práce a pocitu zodpovědnosti
08:30 10:00
— Mgr. Pavel Gregor
Přestávka, prohlídka školy
10:00 10:30
II. BLOK - Ukázky pomůcek a prostředí pro polytechnickou výchovu; Zapojení partnerů, kterých lze k dosahování cílů využívat
10:30 12:00
— Miroslava Satková, Hana Maiwaldová
Ukončení
12:00 12:15
— PhDr. Eva Cveková

Partneři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace

Chmelová 86
747 73 Opava

Pořadatel