Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

S cizími jazyky do světa

Vzájemná inspirace různými metodami, které napomáhají rozvíjet učení se cizím jazykům

Středa, 14. 12. 2016  12:10

S cizími jazyky do světa

Smyslem výuky jakéhokoliv jazyka je naučit se jej používat v reálných situacích. Jak velkou část hodiny se však v našich školách žáci věnují aktivnímu používání cizího jazyka?

Perfektní znalost gramatiky je věc dobrá, schopnost jazyk použít a domluvit se, je ale přeci jen cennější. A nejlepší způsob, jak se jazyky naučit, je mluvit, mluvit a mluvit


Pokud byste rádi, aby Vaši žáci používali cizí jazyk více a spontánněji, přijďte načerpat nové informace a chuť do další práce. 
Pojďme se vzájemně inspirovat metodami, které napomáhají rozvíjet to, co je nejdůležitější pro učení se cizím jazykům.


Seminář je určen pro

  • ředitele škol a školek
  • pedagogy vyučující cizí jazyk
  • rodiče
  • představitele neziskových organizací
  • a další zájemce


Účast na workshopu je bezplatná. Po celou dobu konání akce bude pro Vás zajištěno občerstvení.

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

Řečníci

Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková

Vystudovala jsem učitelství angličtiny a němčiny.
V současné době působím jako odborná asistentka Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě a zároveň vyučuji cizí jazyky na základní škole. Dlouhodobě se věnuji metodice výuky cizích jazyků, prosazuji používání komunikativních metod ve výuce.
Jsem také spoluautorkou učebnice Super! 2.
Působím také jako lektorka metodických seminářů v rámci DVPP.

V rámci společného workshopu se Vám budu snažit předat své dosavadní zkušenosti a zodpovím Vám na jakékoli Vaše dotazy.

Jan Kumstát

Provedu Vás celým seminářem a budu k dispozici pro jakékoli Vaše dotazy.

Program

Středa, 14. 12. 2016

Prezence účastníků
12:10 12:30, Učebna M2
— Jan Kumstát
Metody zvýšení používání cizího jazyka ve výuce
12:30 14:00, Učebna M2
— Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková
Přestávka
14:00 14:15
Workshop - výměna nápadů pro výuku cizího jazyka, naplánování vlastní hodiny výuky
14:15 16:00, Učebna M2
— Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková
Závěr a rozloučení
16:00 16:15, Učebna M2
— Jan Kumstát

Partneři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Slezská univerzita v Opavě

Masarykova třída 37
746 01 Opava

Pořadatel