Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

S gramotností nejdál dojdeš

Gramotnost - naše životní samozřejmost! Víme, jak ji správně rozvíjet?

Středa, 5. 4. 2017  08:15

S gramotností nejdál dojdeš

Podle dostupných informací je dnes celosvětově gramotných přes 80 % dospělých lidí, v ČR je to téměř 100 %. Je tomu však opravdu tak? Co všechno se ve školství skrývá pod pojmem gramotnost? Jak se pozná, kdo je „gramotnější“? A konečně, jak to u dětí a žáků podporovat?

DOPOLEDNÍ blok

Na setkání se dopoledne zamyslíme nad tím, jak v hodinách využívat práci s textem. Projdeme modelovou lekcí, kterou následně rozebereme. Vyzkoušíme si různé metody práce s beletristickým i odborným textem. Zaměříme se na různé dovednosti, které můžeme při práci s textem u žáků rozvíjet a nabídneme ukázky prací žáků z hodin čtení i z oborových předmětů (zeměpis, historie).

Budeme rádi, když si přinesete texty, se kterými jste ve svých hodinách pracovali.

ODPOLEDNÍ blok

Odpoledne budete mít možnost se prakticky seznámit (prohloubit si znalost) s KHAN ACADEMY – virtuálním učebním prostorem dostupným zdarma všude, kde je internet, který učiteli umožní zjednodušit individualizovat a zpříjemnit si práci a žákům ji zpestří, přiblíží a zatraktivní. Historicky se KHAN ACADEMY zaměřovala především na matematiku, dnes obsahuje lekce z fyziky, chemie, biologie, programování, ale také anglické gramatiky, historie umění či třeba hudební nauky.

Zúčastnit se můžete jenom dopoledních nebo odpoledních bloků nebo celého dne.

Seminář je určen pro:

  • ředitele základních škol
  • pedagogy nižšího i vyššího stupně (zaměření ČJ a M, ale i dalších předmětů, které pracují se čtenářskou, matematickou a počítačovou gramotností)
  • rodičům
  • studentům
  • zájemcům o danou problematiku

Za účast Vám bude vystaven účastnický certifikát pod hlavičkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. 

Účast na semináři je bezplatná, registrace je však ZÁVAZNÁ (v případě, že se přihlášená osoba nemůže semináře zúčastnit, prosíme o oznámení minimálně 24 h před začátkem semináře na email: geherova@masopavko.cz). 

Po celou dobu konání semináře bude pro Vás zajištěno občerstvení.

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

Řečníci

Mgr. Pavlína Loňková

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň se specializací dramatická výchova. Už během studia jsem učila na velké ostravské škole, odkud jsem utekla sbírat zkušenosti za Ostravu. V současnosti mě najdete na ZŠ Háj ve Slezsku a externě také v malotřídní škole ZŠ Těškovice. Tvrdohlavě bojuji se zažitými školními stereotypy, a u svých žáků se snažím podporovat rozvoj kreativního a kritického myšlení, stejně jako rozvoj čtenářských, ICT a dalších velmi důležitých dovedností.
Jsem absolventkou kurzů kritického myšlení a členkou Klubu RWCT, autorkou webu Pancelcino.cz. V červnu 2014 jsem získala certifikát Apple Professional Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education. V roce 2014 / 15 jsem se účastnila projektu Spirála (KVIC Nový Jičín), který byl zaměřen na mentoring konstruktivisticky orientovaného vzdělávání rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti, a získala jsem certifikát Externí mentor čtenářské gramotnosti.

Kromě učení a "učení se" také lektoruji využití tabletů (zejména iPadů) ve vzdělávání a rozvoj čtenářské gramotnosti. Navíc technologie velmi ráda se čtenářskou gramotností propojuji. Jak v přípravách na výuku a na školení, tak i přímo v hodinách.

Mgr. Jiřina Hrbáčová

Daleko více než studium na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ovlivnilo její učitelování absolvování kurzu RWCT. Pod vlivem kritického myšlení se snaží ve své výuce preferovat objevování a badatelství. Možná i proto učí matematiku podle prof. Hejného a v českém jazyce podporuje čtenářství pomocí čtenářských dílen a dlouhodobých projektů. V roce 2015 získala certifikát čtenářského mentora a v roce 2016 se stala certifikovanou učitelkou RWCT.

Mgr. Lenka Bahenská

Vystudovala jsem Slezskou univerzitu v Opavě, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, matematika-fyzika a později si je doplnila rozšiřujícím studiem oborem informatika. Ve školství působím od roku 1998, z toho posledních 17 let na ZŠ Boženy Němcové v Opavě. Kromě učení mám ve škole také zkušenosti s vedením počítačového kroužku, kroužku deskových her, kroužku Koumák? pro šikovné děti a kroužku zdatný matematik. Příležitostně také lektoruji ve vzdělávacích seminářích pro učitele.

Mgr. Jan Kumstát

Do školského systému jsem nastoupil v září roku 1984 a od té doby jsem jej nikdy úplně neopustil. Pouze jsem si po rolích žáka a studenta postupně vyzkoušel také role učitele, lektora vzdělávacích akcí pro učitele, mentora, kouče, spoluautora metodické příručky, preventisty, odborného poradce při tvorbě místních akčních plánů, vychovatele, školníka a spoluzakladatele soukromé školy.
Matematika mě na této cestě provází ve větší míře od vyššího stupně základní školy – matematická třída na Otické, matematické gymnázium v Bílovci, studium učitelství matematiky na MF UK, praxe jakožto učitel matematiky na Slezském gymnáziu v Opavě a na PORGu v Ostravě. Zejména má studijní léta by se dala popsat jako LOVE & HATE vztah. A jako učitel se snažím, aby to u mých studentů byla především ta první část.

Po celou dobu semináře Vám budu plně k dispozici a kromě lektorování Vás celým jeho průběhem provedu.

Program

Středa, 5. 4. 2017

Prezence účastníků
08:15 08:30
Úvodní slovo
08:30 08:40
— Mgr. Jan Kumstát
DOPOLEDNÍ BLOK
08:40 11:45

I. BLOK: 8:40 - 10:00 - Modelová lekce práce s textem, její rozbor, diskuze

10:00 - 10:15 - Přestávka

II. BLOK: 10:15 - 11:45 - Další možnosti práce s textem, ukázky prací žáků z hodin čtení i z odborných předmětů

Oběd
11:45 12:30
ODPOLEDNÍ BLOK
12:30 16:00

12:30 - 14:15 - Khan Academy od A do P (Od úplných začátků až do bodu, kdy stačí se svými žáky toto prostředí začít používat. Seznámení se základními možnostmi, ukázky, zřízení účtu, studentského podúčtu.)

14:15 - 14:30 - Přestávka

14:30 - 16:00 - Khan Academy od Q do V. (Tedy od plnění prvních úkolů (Questů) do vyzkoušení si na vlastní… myš a klávesnici. X a Y můžete vynechat a Z (začít používat s žáky) je už na Vás.

Diskuze a ukončení
16:00 16:15

Partneři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Základní škola Šrámkova, Opava

Šrámkova 4
747 05 Opava

Pořadatel