Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Seminář České školní inspekce

Pondělí, 29. 5. 2017  11:00
Staré Těchanovice, Davidův mlýn

Seminář České školní inspekce

Srdečně Vás zveme na seminář České školní inspekce za přítomnosti zástupce ředitelky Moravskoslezského inspektorátu Mgr. Kazimierze Worka. 

Aby rozhodování vedoucích pedagogických pracovníků o podobě vize jejich školy, klimatu, péči o pedagogický sbor nebo o metodách a formách vzdělávání dětí a žáků bylo datově podloženo, poskytne seminář České školní inspekce informace z inspekční činnosti, mezinárodních i národních šetření a také nabídku metodické podpory školám. Součástí bude také


  • představení modelu tzv. Kvalitní školy s důrazem na jeho využitelnost v rámci autoevaluačních aktivit škol
  • hodnocení škol ze strany zřizovatelů
  • pohled ČŠI na profesní rozvoj pedagogů


Seminář je určen pro 

  • ředitele mateřských a základních škol
  • zřizovatele vzdělávacích institucí


Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektu 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska.


Řečníci

Mgr. Kazimierz Worek

Zástupce ředitelky Moravskoslezského inspektorátu

Program

Pondělí, 29. 5. 2017

Prezence účastníků
11:00 11:15
Česká školní inspekce
11:15 12:30

Zástupce ředitelky Moravskoslezského inspektorátu

— Mgr. Kazimierz Worek
Diskuze, dotazy
12:30 12:45

Partneři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Davidův mlýn

Staré Těchanovice 46
749 01 Staré Těchanovice

Pořadatel