Seminář | krajina – město – veřejný prostor

Mezinárodní seminář o plánování městské krajiny.

Pondělí, 23. 9. 2019  09:30

Seminář | krajina – město – veřejný prostor

Mezinárodní seminář reagující na aktuální témata spojená s problematikou plánování městské krajiny i větších územních celků ovlivněných působením lidské činnosti. Podtématem je udržitelný rozvoj, o kterém budou hovořit jak lokální, tak i zahraniční vystupující z Islandu, Lichtenštejnska, Švédska a České republiky. Tlumočení z angličtiny do češtiny i z čestiny do angličtiny bude zajištěno.

Seminář je pořádán v rámci Landscape festivalu Ostrava 2019 za finanční podpory EHP grantu. Akce je zdarma, počet míst omezen. 
Pro více informací sledujte web landscape festivalu https://www.landscape-festival.cz/cz/doprovodny-program.
Akce bude fotograficky dokumentovaná a fotografie z ní budou zveřejněny na sociální síti Facebook.

Řečníci

Beata Vinklárková

Autorizovaný architekt, od roku 2011 se věnuje hodnocení a plánování v krajině Moravskoslezského kraje. Má zkušenosti s analýzou a hodnocením krajiny v kontextu Evropské úmluvy o krajině, plánování v krajině, tak s procesy prosazování zájmů jednotlivých zájmových skupin na regionální úrovni.

V současnosti zastává funkci vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Její práce obsahuje komplexní proces od záměru po jeho vymezení v území, participativní dohodu orgánů státní správy, správců území a infrastruktury až po dotčenou veřejnost.

Heida Adalsteinsdottir

Heida Adalsteinsdottir je certifikovaný zahradní architekt s praxí v mezinárodní obchodní administrativě. Heida má rozsáhlé zkušenosti s řízením projektů, včetně hodnocení charakteru krajiny, hodnocení udržitelnosti, participativních projektů a územního plánování na Islandu. Heida v současné době zastává pozici odborníka na územní plánování v oddělení výzkumu a vývoje společnosti Reykjavik Energy. Hlavní oblast její práce zahrnuje řízení projektů pro místní plány geotermálních zdrojů a infrastruktury, životního prostředí, průzkumy cestovního ruchu a zapojení obyvatel do plánování a strategií v oblasti geotermální.

Lukáš Adámek

Lukáš Adámek: "Od února jsem se stal vedoucím oddělení rozvojových projektů ve společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., které řeší projekt rozvoje pohornické krajiny (POHO2030) a dávám mu novou energii a směr. "

Richard Vodička

Richard Vodička / designcité + (ČR)
Od podzimu 2018 ředitel studia designcité+, dříve proděkan pro zahraniční vztahy na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kurátor a organizátor výstav a prezentací týkající se designu a výtvarného umění, v minulosti člen výkonné rady Zlínského kreativního klastru, stále člen Akademie designu České republiky, před veřejností utajený fotograf.

Robert Mair

Robert Mair / University of Liechtenstein (FL)
Po studiích na technických univerzitách ve Štýrském Hradci a Delftu pracoval předních evropských architektonických kancelářích. Dnes je docentem Institutu architektury a plánování na Lichtenštejnské univerzitě, kde již 11 let vyučuje pozemní stavitelství, tektoniku a udržitelný design.

Dan Merta

Dan Merta vystudoval dějiny umění a estetiku na Filosofické Univerzitě Komenského v Bratislavě. Jako kurátor připravoval výstavy na Pražském hradě, v galerii Raiffeisen stavební spořitelny a spolukurátoroval turné Machat a Velíšek (1992). V letech 1999 – 2008 byl tajemníkem Společnosti Jindřicha Chalupeckého. V letech 1996 – 2000 pracoval jako vedoucí odboru kultury MČ Praha 3 – Žižkov, kde spoluzakládal novodobou tradici kulturněspolečenských bakchanálií: žižkovský masopust a vinohradské vinobraní. Byl jedním z iniciátorů a zakladatelů Iniciativy za novou Prahu a Tady není developerovo (2011). Od roku 2001 vede Galerii Jaroslava Fragnera, která již sedmým rokem pořádá Landscape festival.

Štěpán Špoula

Štěpán Špoula je krajinářský architekt, spoluautor Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, Loschnerova náměstí v Kadani či Zahrad Anežského kláštera v Praze. V roce 2013 se připojil k týmu nově vzniklé Kanceláře veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje Hl. m. Prahy, která si vzala za cíl prosadit celostní přístup při tvorbě a správě veřejných prostranství a krajiny. Dnes je členem týmu Kanceláře krajiny a zelené infrastruktury a je iniciátorem a odborným garantem několika integrovaných městských projektů vedených pilotně z krajinářské perspektivy.

Martin Vysoký

Martin Vysoký je krajinářský architekt pracující ve Švédsku, zaměřuje se na zeleno-modrou infrastrukturu a multifunkčnost. Přináší s sebou cenné zkušenosti s řešením dešťové vody se zaměřením na rekreaci a biologickou rozmanitost.

Program

Pondělí, 23. 9. 2019

Registrace účastníků a ranní káva
09:30 10:00, Zastupiteský sál Magistrátu města Ostravy

Zastupitelský sál se nachází v prvním poschodí Magistrátu města Ostravy

První blok prezentací
10:00 12:00
Čas na oběd
12:00 13:00
Druhý blok prezentací
13:00 15:00
Networking
15:30 17:00

Seminář | krajina – město – veřejný prostor

Registrace na konferenci je povinná. Počet lístků je omezen. Registrovaný účastník získává možnost být součástí celého programu semináře. V rámci vstupu je k dispozici drobné občerstvení a služby tlumočníka.

Registration for the conference is mandatory. The number of tickets is limited. The registered participant gets the opportunity to be part of the whole seminar program. Small snacks and an interpreter are available as part of the entry.

Událost již proběhla.

Sponzoři

Organizátoři

Mediální partneři

Podporovatelé

Kontakt

Místo konání:

Zastupitelský sál Magistrátu města Ostravy

Prokešovo nám. 1803/8
72930 Ostrava

Pořadatel