Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Seminář pro žadatel 2. výzva MAS Opavsko - IROP - Udržitelná doprava

Seminář pro žadatel 2. výzva MAS Opavsko - IROP - Udržitelná doprava

Místní akční skupina Opavsko z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele, k 2. výzvě MAS OPAVSKO - IROP - ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 2017, která byla vyhlášena dne 16. 5. 2017 v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na semináři budete detailněji seznámeni s parametry výzvy,podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, aj.

Řečníci

Místní akční skupina Opavsko z.s. Ing. Pavlína Brussová

Programová manažerka IROP, Místní akční skupiny Opavsko z.s.

Program

Pátek, 26. 5. 2017

Prezence účastníků a zahájení semináře
13:00 13:10
Představení výzvy MAS OPAVSKO - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
13:10 14:00
— Místní akční skupina Opavsko z.s. Ing. Pavlína Brussová
Základní informace o aplikaci MS2014+
14:00 14:30
— Místní akční skupina Opavsko z.s. Ing. Pavlína Brussová
Diskuze, dotazy
14:30 15:00

Organizátoři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Hradec nad Moravicí, Kancelář Místní akční skupiny Opavsko z.s., zasedací místnost

K.H. Borovského 41
747 41 Hradec nad Moravicí

Pořadatel