Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Seminář pro žadatele 1. Výzva MAS Opavsko - IROP - Výstavba cyklostezek 2017

Seminář pro žadatele 1. Výzva MAS Opavsko - IROP - Výstavba cyklostezek 2017

Místní akční skupina Opavsko z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS OPAVSKO - IROP - VÝSTAVBA CYKLOSTEZEK 2017, která byla vyhlášena dne 16. 5. 2017 v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na semináři budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, aj.

Řečníci

Místní akční skupina Opavsko z.s. Ing. Pavlína Brussová

Programová manažerka IROP, MAS Opavsko

Program

Pátek, 26. 5. 2017

Prezence účastníků a zahájení semináře
10:00 10:10
Představení výzvy MAS OPAVSKO - IROP - VÝSTAVBA CYKLOSTEZEK 2017
10:10 11:00
— Místní akční skupina Opavsko z.s. Ing. Pavlína Brussová
Základní informace o aplikaci MS2014+
11:00 11:30
— Místní akční skupina Opavsko z.s. Ing. Pavlína Brussová
Diskuze, dotazy
11:30 12:00

Sponzoři

Organizátoři

Kontakt

Místo konání:

Hradec nad Moravicí, zasedací místnost kanceláře Místní akční skupiny Opavsko z.s

K.H. Borovského 41
74741 Hradec nad Moravicí

Pořadatel