Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Seminář pro žadatele 10. výzva MAS Opavsko - IROP - CYKLOSTEZKY 2018

Pátek, 23. 3. 2018  14:00

Seminář pro žadatele 10. výzva MAS Opavsko - IROP - CYKLOSTEZKY 2018

Místní akční skupina Opavsko z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele k 10. výzvě MAS OPAVSKO - IROP - CYKLOSTEZKY 2018, která byla vyhlášena dne 1.3.2018 v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na semináři budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, aj.

Řečníci

Mgr. Markéta Bubíková

Program

Pátek, 23. 3. 2018

Prezentace účastníků a zahájení semináře
14:00 14:10
— Mgr. Markéta Bubíková
Představení 10. výzvy MAS Opavsko - IROP - CYKLOSTEZKY 2018
14:10 15:00
— Mgr. Markéta Bubíková
Základní informace o aplikaci MS2014+
15:00 15:30
— Mgr. Markéta Bubíková
Diskuze, dotazy
15:30 16:00
— Mgr. Markéta Bubíková

Organizátoři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Místní akční skupina Opavsko

Karla Havlíčka Borovského 41
747 41 Hradec nad Moravicí

Pořadatel