Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Seminář pro žadatele 11. výzva MAS Opavsko - IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA 2018

Pátek, 23. 3. 2018  09:00

Seminář pro žadatele 11. výzva MAS Opavsko - IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA 2018

Místní akční skupina Opavsko z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele k 11. výzvě MAS OPAVSKO - IROP - ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 2018, která byla vyhlášena dne 1.3.2018 v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na semináři budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, aj.

Řečníci

Mgr. Markéta Bubíková

Program

Pátek, 23. 3. 2018

Prezentace účastníků a zahájení semináře
09:00 09:10, zasedací místnost MAS Opavsko
— Mgr. Markéta Bubíková
Představení 11. výzvy MAS Opavsko - IROP - ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 2018
09:10 10:00, zasedací místnost MAS Opavsko
— Mgr. Markéta Bubíková
Základní informace o aplikaci MS2014+
10:00 11:30, zasedací místnost MAS Opavsko
— Mgr. Markéta Bubíková
Diskuze, dotazy
11:30 12:00, zasedací místnost MAS Opavsko
— Mgr. Markéta Bubíková

Organizátoři

Kontakt

Místo konání:

Místní akční skupina Opavsko

Karla Havlíčka Borovského 41
747 41 Hradec nad Moravicí

Pořadatel