Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Seminář pro žadatele 12. a 17. výzva IROP MAS OPAVSKO

Pondělí, 10. 6. 2019  10:00

Seminář pro žadatele 12. a 17. výzva IROP MAS OPAVSKO

Místní akční skupina Opavsko z. s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele k 12. výzva MAS OPAVSKO-IROP-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (vyhlášena 20. 5. 2019) a k 17. výzva MAS OPAVSKO-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2019 (vyhlášena 31. 5. 2019), v rámci specifického cíle 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na semináři budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, aj.

Řečníci

Ing. Pavlína Brussová

Programový manažer IROP, Místní akční skupina Opavsko z.s.

Program

Pondělí, 10. 6. 2019

Prezence účastníků a zahájení semináře
10:00 10:10, Zasedací místnost Místní akční skupiny Opavsko z.s.
Představení výzvy č. 12 Sociální bydlení 2019 a výzvy č. 17 Sociální služby 2019
10:10 11:00, Zasedací místnost Místní akční skupiny Opavsko z.s.
— Ing. Pavlína Brussová
Základní informace o aplikaci MS2014+
11:00 11:30, Zasedací místnost Místní akční skupiny Opavsko z.s.
— Ing. Pavlína Brussová
Diskuze, dotazy
11:30 12:00, Zasedací místnost Místní akční skupiny Opavsko z.s.
— Ing. Pavlína Brussová

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Místní akční skupina Opavsko z.s.

Žižkova 511
74741 Hradec nad Moravicí

Pořadatel