Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Seminář pro žadatele 14. a 15. výzva IROP MAS OPAVSKO

Středa, 12. 6. 2019  10:00

Seminář pro žadatele 14. a 15. výzva IROP MAS OPAVSKO

Místní akční skupina Opavsko z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele, k 14. výzvě MAS OPAVSKO-IROP- VYBAVENÍ JEDNOTEK JPO II a III 2019 (vyhlášena 20. 5. 2019) a k 15. výzvě MAS OPAVSKO - IROP - ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 2019 (vyhlášena 31. 5. 2019) v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na semináři budete detailněji seznámeni s parametry výzvy,podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, aj.

Řečníci

Ing. Pavlína Brussová

Programový manažer IROP, Místní akční skupina Opavsko z.s.

Program

Středa, 12. 6. 2019

Prezence účastníků a zahájení semináře
10:00 10:10, Zasedací místnost Místní akční skupiny Opavsko z.s.
— Ing. Pavlína Brussová
Představení výzev
10:10 11:00, Zasedací místnost Místní akční skupiny Opavsko z.s.
— Ing. Pavlína Brussová
Základní informace o aplikaci MS2014+
11:00 11:30, Zasedací místnost Místní akční skupiny Opavsko z.s.
— Ing. Pavlína Brussová
Diskuze, dotazy
11:30 12:00, Zasedací místnost Místní akční skupiny Opavsko z.s.
— Ing. Pavlína Brussová

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Místní akční skupina Opavsko z.s.

Žižkova 511
74741 Hradec nad Moravicí

Pořadatel