Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Seminář pro žadatele 3. výzva MAS Opavsko - IROP - Infrastruktura vzdělávání

Čtvrtek, 27. 7. 2017  10:00

Seminář pro žadatele 3. výzva MAS Opavsko - IROP - Infrastruktura vzdělávání

Místní akční skupina Opavsko z. s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele k Výzvě MAS č. 3 z IROP: Vzdělávání 2017, která byla vyhlášena dne 18. 7. 2017 v rámci specifického cíle 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Na semináři budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, aj.

Řečníci

Ing. Pavlína Brussová

Programová manažerka IROP, Místní akční skupina Opavsko z.s.

Program

Čtvrtek, 27. 7. 2017

Prezence účastníků semináře
10:00 10:10, Zasedací místnost MAS Opavsko
Představení výzvy MAS Opavsko: Infrastruktura pro vzdělávání
10:10 11:00, Zasedací místnost MAS Opavsko
— Ing. Pavlína Brussová
Základní informace o aplikaci MS2014+
11:00 11:30, Zasedací místnost MAS Opavsko
— Ing. Pavlína Brussová
Diskuze, dotazy
11:30 12:00, Zasedací místnost MAS Opavsko

Organizátoři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Místní akční skupina Opavsko

K.H.Borovského 41
747 41 Hradec nad Moravicí

Pořadatel