Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Seminář pro žadatele 4. a 5. výzva MAS Opavsko - IROP - Soc.služby a Kom. centra

Pátek, 28. 7. 2017  10:00

Seminář pro žadatele 4. a 5. výzva MAS Opavsko - IROP - Soc.služby a Kom. centra

Místní akční skupina Opavsko z. s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele k Výzvám MAS Opavsko č. 4 a č. 5 z IROP: Sociální služby 2017 a Komunitní centra 2017, která byla vyhlášena dne 18. 7. 2017 v rámci specifického cíle 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. 


Na semináři budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, aj.

Řečníci

Ing. Pavlína Brussová

Programová manažerka IROP, Místní akční skupina Opavsko z.s.

Program

Pátek, 28. 7. 2017

Prezence účastníků semináře
10:00 10:10, Zasedací místnost MAS Opavsko
Představení výzvy MAS Opavsko: Sociální služby a Komunitní centra
10:10 11:00, Zasedací místnost MAS Opavsko
— Ing. Pavlína Brussová
Základní informace o aplikaci MS2014+
11:00 11:30, Zasedací místnost MAS Opavsko
— Ing. Pavlína Brussová
Diskuze, dotazy
11:30 12:00, Zasedací místnost MAS Opavsko

Organizátoři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Místní akční skupina Opavsko

K.H.Borovského 41
747 41 Hradec nad Moravicí

Pořadatel