Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Seminář pro žadatele 6. výzva MAS Opavsko-IROP-Sociální podnikání 2017

Úterý, 23. 1. 2018  14:00
Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí

Seminář pro žadatele 6. výzva MAS Opavsko-IROP-Sociální podnikání 2017

Místní akční skupina Opavsko z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele k 6. výzvě MAS OPAVSKO - IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 2017, která byla vyhlášena dne 6. 12. 2017 v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na semináři budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, aj.

Řečníci

Ing. Pavlína Brussová

Programová manažerka IROP, Místní akční skupina Opavsko z.s.

Program

Úterý, 23. 1. 2018

Prezentace účastníků a zahájení semináře
14:00 14:10
Představení 6. výzvy MAS OPAVSKO-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 2017
14:10 15:00
Základní informace o aplikaci MS2014+
15:00 15:30
Diskuze, dotazy
15:30 16:00

Organizátoři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Hradec nad Moravicí

Karla Havlíčka Borovského 41
747 41 Hradec nad Moravicí

Pořadatel