Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Seminář pro žadatele výzev 10. - 11. - UDRŽITELNÁ DOPRAVA IROP

Čtvrtek, 25. 10. 2018  09:00
Hradec nad Moravicí, 511

Seminář pro žadatele výzev 10. - 11. - UDRŽITELNÁ DOPRAVA IROP

Představení výzev č. 10 - VÝSTAVBA CYKLOSTEZEK 2018 a č. 11 ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY.

Dozvíte se základní údaje, jako jsou: - alokace výzev, - zacílení podpory, - územní realizace, - oprávnění žadatelé, - cílová skupina, - věcné zaměření, - povinné přílohy, - kritéria pro výběr projektů, - formu a způsob podání žádosti o podporu  a další.

V průběhu budou zodpovězeny případné dotazy.


Další informace najdete na webových stránkách:

http://www.masopavsko.cz/dotacni-podpory/irop/aktualne-vyhlasene-vyzvy/

Pořadatel

Program

Čtvrtek, 25. 10. 2018

Prezentace účastníků a zahájení semináře
09:00 09:10, zasedací místnost MAS OPAVSKO z.s.
Představení výzvy UDRŽITELNÁ DOPRAVA
09:10 10:00
Základní informace o aplikaci MS2014+
10:00 11:00
Diskuse
11:00 11:30

Kontakt

Místo konání:

511

Žižkova 511
747 41 Hradec nad Moravicí