Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Setkání se zástupci mateřských a základních škol včetně uměleckých

...protože nám na školách záleží

Středa, 30. 5. 2018  12:00

Setkání se zástupci mateřských a základních škol včetně uměleckých

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ OPAVSKA II (alias MAP II) JEDE !  

Proto bychom Vám o něm chtěli povědět ty nejzásadnější informace, co se v něm bude dít a co je v něm pro školy připraveno. Zároveň bychom Vás rádi seznámili s úlohou Vaší osoby v projektu, která se po Vašem souhlasu stala spojovacím článkem mezi školou a naší organizací. Nebojte se, rozhodně nebudeme marnit Vaším časem a zbytečně Vás zatěžovat, jen je pro nás důležitý soustavný kontakt se školami a pedagogickou veřejností obecně.

Přijměte proto pozvání ke společnému pracovnímu obědu, který započne ve 12 h v Sále purkmistrů v Obecním domě (dne 30. 5. 2018)

Následovat bude kratičké seznámení s projektem a vyřešení administrativních náležitostí k působnosti Vaší osoby v projektu (vystavení DPP). Formulář k podpisu DPP Vám bude zaslán v nejbližších dnech. 

Více informací k průběhu akce naleznete níže v harmonogramu. 

Řečníci

Gabriela Geherová

"Práce s pedagogy, respektive se školami, je pro mě radostí i naplněním. Má hlavní úloha v projektu spočívá v koordinaci celého pracovního Týmu. Dohlížím také na to, zda vše nastavené správně funguje."

"Na společném setkání Vás seznámím se vším podstatným, co se v projektu bude dít."

Martin Hořínek

"Jsem hlavním článkem v komunikaci se školami a dalšími subjekty, které do procesu vzdělávání vstupují a mohou jej výrazně ovlivnit - neziskové organizace, firmy, subjekty pro neformální vzdělávání, zřizovatelé. Pomáhám školám v oblasti jejich vlastního plánování, fundraisingu a možností financování potřeb."

Hanka Švarcová

"Na starosti mám finanční a personální stránku projektu. Budu hlavní osobou, s níž budete řešit veškeré náležitosti dohod o provedení práce."

Eva Cveková

"Pro projekt pracuji jako odborný pracovník na problematiku řešenou v rámci jednotlivých témat projektu - zejména čtenářskou a matematickou gramotnost. Zodpovídám za činnost pracovních skupin a velmi výrazně se podílím na realizaci aktivit, které jsme v území v rámci předchozího projektu společně naplánovali. Jsem ráda, když se z plánů stávají konkrétní činy."

Lucie Stanjurová

"V projektu zastávám pozici odborného pracovníka v tématu společného vzdělávání, podpory profesní orientace žáků a podpory aktivních dětí. Zároveň zodpovídám za činnost pracovních skupin a mám na starosti realizaci konkrétních aktivit, které byly naplánovány v předchozím projektu a odpovídají potřebám škol."

Kateřina Skalíková

"V projektovém týmu zastávám pozici odborného pracovníka pro tematickou oblast regionální identity a rozvoje vztahu k místu, kde děti a žáci žijí. Mou zodpovědností je také kvalitní realizace několika naplánovaných aktivit, které vzešly z potřeb škol a vzdělávacích institucí v rámci předchozího projektu MAP."

Pavel Válek

"Mým hlavním úkolem v projektu je zejména práce s daty - čísly, údaji - které se týkají vzdělávání na Opavsku, a samozřejmě jejich správná interpretace."

Milan Freiberg

"Pro projekt jsem hlavní osobu zodpovědnou za zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů směrem k veřejnosti, vzdělávacím subjektům a hromadným sdělovacím prostředkům."

Jiří Krist

"V projektu dohlížím na správné postupy při strategickém plánování MAP tak, aby byly dodrženy principy komunitního plánování."

Program

Středa, 30. 5. 2018

Oběd
11:45 12:45, Sál purkmistrů

Společný oběd formou rautu

MAP II JEDE !
12:45 13:45, Sál purkmistrů

- MAP II - co od něj můžeme čekat a co má přichystáno pro školy
- představení Týmu jako základní realizační jednotky

— Gabriela Geherová
Administrativní náležitosti
13:45 14:45, Sál purkmistrů

- podpis dohod o provedení práce
- další administrativní náležitosti

— Hanka Švarcová
Ukončení
14:45 15:00, Sál purkmistrů

Sponzoři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Ostrožná 236/46

Ostrožná 236
746 01 Opava

Pořadatel