Setkání se zástupci mateřských a základních škol včetně uměleckých

...protože nám na školách záleží

Středa, 6. 6. 2018  11:45
Budišov nad Budišovkou, Podlesí

Setkání se zástupci mateřských a základních škol včetně uměleckých

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ VÍTKOVSKA II (alias MAP II) JEDE !

Proto bychom Vám o něm chtěli povědět ty nejzásadnější informace, co se v něm bude dít a co je v něm pro školy připraveno. Zároveň bychom Vás rádi seznámili s úlohou Vaší osoby v projektu, která se po Vašem souhlasu stala spojovacím článkem mezi školou a naší organizací. Nebojte, rozhodně nebudeme marnit Vaším časem a zbytečně zatěžovat, jen je pro nás důležitý soustavný kontakt se školami a pedagogickou veřejností obecně.

Přijměte proto pozvání ke společnému pracovnímu obědu, který započne ve 12 h v Relax Pensionu Schönwald (dne 6. 6. 2018) v Podlesí (místní část obce Budišov nad Budišovkou).

Následovat bude kratičké seznámení s projektem a vyřešení administrativních náležitostí k působnosti Vaší osoby v projektu (vystavení DPP). Formulář k podpisu Vám bude zaslán v nejbližších dnech.

Více informací k průběhu akce naleznete níže v harmonogramu.


Řečníci

Gabriela Geherová

"Práce s pedagogy, respektive se školami, je pro mě radostí i naplněním. Má hlavní úloha v projektu spočívá v koordinaci celého pracovního Týmu. Dohlížím také na to, zda vše nastavené správně funguje."

"Na společném setkání Vás seznámím se vším podstatným, co se v projektu bude dít."

Martin Hořínek

"Jsem hlavním článkem v komunikaci se školami a dalšími subjekty, které do procesu vzdělávání vstupují a mohou jej výrazně ovlivnit - neziskové organizace, firmy, subjekty pro neformální vzdělávání, zřizovatelé. Pomáhám školám v oblasti jejich vlastního plánování, fundraisingu a možností financování potřeb."

Hanka Švarcová

"Na starosti mám finanční a personální stránku projektu. Budu hlavní osobou, s níž budete řešit veškeré náležitosti dohod o provedení práce."

Eva Cveková

"Pro projekt pracuji jako odborný pracovník na problematiku řešenou v rámci jednotlivých témat projektu - zejména čtenářskou a matematickou gramotnost. Zodpovídám za činnost pracovních skupin a velmi výrazně se podílím na realizaci aktivit, které jsme v území v rámci předchozího projektu společně naplánovali. Jsem ráda, když se z plánů stávají konkrétní činy."

Lucie Stanjurová

"V projektu zastávám pozici odborného pracovníka v tématu společného vzdělávání, podpory profesní orientace žáků a podpory aktivních dětí. Zároveň zodpovídám za činnost pracovních skupin a mám na starosti realizaci konkrétních aktivit, které byly naplánovány v předchozím projektu a odpovídají potřebám škol."

Kateřina Skalíková

"V projektovém týmu zastávám pozici odborného pracovníka pro tematickou oblast regionální identity a rozvoje vztahu k místu, kde děti a žáci žijí. Mou zodpovědností je také kvalitní realizace několika naplánovaných aktivit, které vzešly z potřeb škol a vzdělávacích institucí v rámci předchozího projektu MAP."

Pavel Válek

"Mým hlavním úkolem v projektu je zejména práce s daty - čísly, údaji - které se týkají vzdělávání na Opavsku, a samozřejmě jejich správná interpretace."

Milan Freiberg

"Pro projekt jsem hlavní osobu zodpovědnou za zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů směrem k veřejnosti, vzdělávacím subjektům a hromadným sdělovacím prostředkům."

Jiří Krist

"V projektu dohlížím na správné postupy při strategickém plánování MAP tak, aby byly dodrženy principy komunitního plánování."

Program

Středa, 6. 6. 2018

Oběd
11:45 12:45, Penzion Schönwald

Společný oběd

MAP II JEDE !
12:45 13:45, Penzion Schönwald

- MAP II - co od něj můžeme čekat a co má přichystáno pro školy
- představení Týmu jako základní realizační jednotky

— Gabriela Geherová a Tým
Administrativní náležitosti
13:45 14:45, Penzion Schönwald

- podpis dohod o provedení práce
- další administrativní náležitosti

— Hanka Švarcová
Ukončení
14:45 15:00, Penzion Shönwald

Vstup na setkání

Událost již proběhla.

Sponzoři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Podlesí

Podlesí 24
747 87 Budišov nad Budišovkou

Pořadatel