Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

SME Instrument – workshop k přípravě žádosti

Úterý, 20. 3. 2018  10:00

SME Instrument – workshop k přípravě žádosti

Workshop je určen zejména pro firmy, které již žádost do programu SME Instrument předložily, resp. mají zájem o předložení projektové žádosti do květnové či zářijové uzávěrky programu SME Instrument.

Přípravou žádosti do SME Instrumentu Vás provedou:

Adéla Hradilová – Moravskoslezské inovační centrum, Ostrava

Kateřina Kučová – Centrum podpory inovací VŠB-TU Ostrava

Hostem workshopu bude česká hodnotitelka SME Instrument:

Kateřina Čihařová – ILA, s.r.o., Praha

V případě zájmu o individuální konzultaci je třeba zaslat draft verzi projektové žádosti týden před konáním workshopu na adresu katerina.kucova@vsb.cz.

Pro všechny účastníky workshopu bude zajištěno obědové menu. Kapacita místnosti je omezena max. 20 účastníky. Účast na workshopu je bezplatná.

Tento workshop je podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Program

Úterý, 20. 3. 2018

SME Instrument ve zkratce
10:00 10:15, PI 232
Práce v Participant Portal, příprava projektové žádosti a jejích částí
10:15 12:15, PI 232
Další možnosti financování projektů SME Instrument
12:15 12:30, PI 232
lunch break
12:30 13:00
Příklady dobré a špatné praxe na fiktivním projektu
13:00 14:30, PI 232
Pohled očima hodnotitele SME Instrumentu
14:30 15:00, PI 232
Dotazy a individuální konzultace
15:00 16:30, PI 232

Organizátoři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava

Studentská 6202
708 00 Ostrava