Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Společné vzdělávání u nás i ve světě

Inspirujme se dobrou a fungující praxí

Úterý, 6. 12. 2016  12:30

Společné vzdělávání u nás i ve světě

Na semináři budou představena východiska k inkluzivnímu vzdělávání a stručná historie a kontext vzdělávání žáků se SVP. Na příkladu Kanady, kde praktikují inkluzivní vzdělávání již 30 let, se podíváme na to, jakým způsobem se inkluze realizuje na úrovni systému, školy i třídy. Místní vláda se rozhodla zrušit speciální školy a pomocné třídy, které byly vnímány jako segregační. Za počátkem reformy samozřejmě stáli rodiče. Chtěli, aby jejich dítě chodilo do své spádové školy s dětmi okolních domů. Zpočátku se učitelé inkluzi bránili. Mysleli, že teď mají naučit stejné znalosti i děti, které nemluví, nečtou, nebo mají jiné problémy, a proto s inkluzí nesouhlasili. Když pochopili, že není nutné naučit je vše, že mohou osnovy přizpůsobit dětem, bylo vyhráno. V závěru semináře zmíníme i situaci v evropských zemích.

Cílem semináře je inspirovat účastníky představením příkladů společného vzdělávání v zahraničí.

Seminář je určen pro 

  • ředitele škol a školek
  • řadové pedagogy
  • rodiče
  • představitele neziskových organizací 
  • pracovníky školských poradenských pracovišť
  • zřizovatele
  • a další zájemce

Účast na semináři je bezplatná. Po celou dobu konání bude pro Vás zajištěno občerstvení.

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

Řečníci

Karin Marques

Karin pracuje v Nadaci OSF (Open Society Fund Praha) jako specialistka na inkluzivní vzdělávání. Je členkou poradního týmu ministryně školství a členkou pracovní skupiny pro naplňování Memoranda mezi ministrem pro lidská práva a Ústředním školním inspektorem.
Má za sebou učitelskou i ředitelskou praxi na ZŠ a gymnáziu. V
doktorském studiu zkoumá proměnu školy v inkluzivní instituci pod vedením RNDr. Jany Strakové PhD.

Martina Čaputová

Má na starosti celou organizaci semináře. Bude Vám k dispozici po celou dobu jeho trvání.

Program

Úterý, 6. 12. 2016

Prezence účastníků
12:30 13:00, Zasedací místnost Rady města Opavy, budova Hlásky
Úvodní slovo, uvedení do problematiky
13:00 13:10, Zasedací místnost Rady města Opavy, budova Hlásky
— Martina Čaputová
Společné vzdělávání u nás i ve světě
13:10 15:00, Zasedací místnost Rady města Opavy, budova Hlásky
— Karin Marques
Diskuze a ukončení semináře
15:00 15:15, Zasedací místnost Rady města Opavy, budova Hlásky

Partneři

Sponzoři

Podporovatelé

Kontakt

Místo konání:

Zasedací místnost Rady města Opavy

Horní náměstí 69
74601 Opava

Pořadatel