Univerzita PRO podnikavost

Čtvrtek, 26. - 27. 9. 2019  09:30

Univerzita PRO podnikavost


Dvoudenní setkání s názvem „Univerzita pro podnikavost“ se bude konat ve dnech 26. – 27. 9. 2019Centru podpory inovací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a klade za cíl podpořit podnikavost u studentů na našich univerzitách formou sdílení zkušeností, znalostí a jedinečného know-how a vzájemného propojení se s těmi, kterým tato oblast není cizí.  

Těšit se můžete na zajímavé přednášky, zkušenosti ze zahraničí, workshopy, panelovou diskuzi či networking se všemi zúčastněnými. Nebude chybět zajímavý doprovodný program. 


Akce je určená pro zástupce univerzit a dalších organizací, které spojuje téma podpory podnikavosti u studentů vysokých škol. 

Kapacita akce = 30 osob (max. 2 osoby/ 1 organizace), registrace na akci je závazná. 


Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů a účelu zpracování osobních údajů, přečtěte si zde v dokumentu. 


Řečníci

Klára Antlová

Klára pracuje na Katedře informatiky a dlouhodobě se věnuje informačnímu managementu, projektovému řízení a elektronické komerci. Také se podílí na aktivitách Student Business Clubu při Technické univerzitě v Liberci. V rámci projektu GUESSS (mezinárodního projektu mapujícího zájem studentů o podnikání) garantuje sběr a vyhodnocení dat za Českou republiku.

Petra Rydvalová

Petra se věnuje specifickým formám podnikání, jako malému a střednímu, rodinnému podnikání a start-upovým projektům. S kolegy se před šesti lety rozhodla založit Student Business Club při Technické univerzitě v Liberci, ve kterém se snaží podporovat a propojovat dobré nápady, někdy jen počáteční tušení, se znalostmi a dovednostmi zkušených podnikatelů.

Eva Šviráková

Eva je akademickým pracovníkem na UTB ve Zlíně a regionální koordinátorkou Technologické agentury ČR pro Zlínský a Olomoucký kraj. Stála u zrodu Komunikační agentury, unikátního předmětu, ve kterém studenti sami realizují reálné projekty. Je zakladatelkou a mentorkou samoobslužné kavárny Akvárko, původně zbožného přání, nyní reálného byznysu, který každý den přináší hodnotu všem příznivcům voňavé kávy. Ve výuce studentů uplatňuje principy designérského myšlení. Propojuje firmy a univerzity informacemi o programech, které podporují výzkum a tím i rozvoj podnikání.

Vojtěch Krmíček

Vojtěch se již více než 6 let zabývá podporou nově vznikajících firem a startupů na půdě JIC a v posledních dvou letech zejména tématem výuky a rozšiřování podnikavosti na středních a vysokých školách. Je odborníkem zejména na témata kolem vzniku a rozvoje začínajících projektů, průzkumu trhu, Lean startup metodologie, mezi jeho další oblíbená témata patří time management či nové nástroje a technologie. Dříve se věnoval výzkumu v oblasti síťové bezpečnosti na půdě Masarykovy univerzity a CESNETu.

Andrea Šimoníková

Andrea se zaměřuje na vedení projektových týmů v soukromé i veřejné sféře. Zabývá se podporou rozvíjení nápadů k podnikání a dokáže vyhledávat příležitosti k jejich finanční i nefinanční podpoře u zajímavých partnerů. Věří, že každý nápad si zaslouží pozornost, ale také čas k jeho uzrání.

Jan Adam Plaček

Adam má dlouholeté zkušenosti s vedením obchodních týmů, rozvojem vztahů se zákazníky vč. zahraničních, poradenství v oblasti businessu, ale také z vlastního podnikání. V rámci Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO rozvíjí vztahy s firmami, propojuje a vyhledává nové příležitosti.

Kateřina Kučová

Katka je součástí týmu Podnikání a kariéra na Centru podpory inovací VŠB-TUO, kde pracuje jako odborník pro SME Instrument a s ním spojené možnosti grantů pro malé a střední podniky. S Adamem Plačkem vede od února 2018 mezifakultní předmět pro studenty VŠB-TUO s názvem Start-up podnikání.

Program

Čtvrtek, 26. 9. 2019

Registrace účastníků
09:30 10:00
Zahájení setkání a úvodní slovo organizátora
10:00 10:30
Seznamovací prezentace zástupců univerzit
10:30 13:00

( 5 minutový prostor pro každé z organizace)

Oběd
13:00 14:00, kavárna KOVORK CPI VŠB-TUO
Panelová diskuze "Podnikavost na univerzitách a zkušenosti z realizace mezifakultních předmětů"
14:00 15:30
— Andrea Šimoníková (CPI VŠB-TUO) , Vojtěch Krmíček (JIC Brno)
Mezinárodní průzkum GUESSS 2018 a vztah studentů k podnikání
15:30 16:00
— Klára Antlová (TU Liberec) , Petra Rydvalová (TU Liberec)
Podpora podnikavosti a zkušenosti ze zahraničí
16:00 16:30
— Vojtěch Krmíček (JIC Brno)
Diskuze a networking
16:30 17:00
Ubytování hostů
17:00 18:00

TIP! Hotel Garni VŠB - 7 min chůze od Centra podpory inovací VŠB-TUO
Odkaz: http://www.hotelvsb.cz/

Večerní doprovodný program
18:00 20:00

komentovaná prohlídka historické části Ostravy - Poruby
společná večeře účastníků

Pátek, 27. 9. 2019

Tématické workshopy - účast dle vlastního výběru z nabídky
09:00 11:00
Oběd
11:00 12:00, kavárna KOVORK CPI VŠB - TUO
Tématické workshopy - účast dle vlastního výběru z nabídky
12:00 14:00
Ukončení programu a závěrečné slovo organizátora, volný networking
14:15 15:00

Pro účast na akci se registrujte zde

V ceně není zahrnuta doprava, ubytování, snídaně.

Událost již proběhla.

Kontakt

Místo konání:

Centrum podpory inovací

Studentská 6202/17
70800 Ostrava