Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami (sr)

Úterý, 13. 9. 2016  09:00

Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami (sr)

Cílem konference je prezentace best practices z oblasti technické výchovy a vzdělávání v mateřských, základních a středních školách a v systému celoživotního vzdělávání s důrazem na spolupráci se zaměstnavateli.

Program konference je složen z panelové části, na kterou navazují workshopy.

Registrace je možná do pátku 9. září 2016. Platba je možná v eurech.

V ceně konference je zahrnuto i občerstvení, oběd a materiály.

Kontaktní osoba: Pavlína Kaletová, kaletova.pavlina@gmail.com, +420 595 622 826, +420 603 294 283

Pořadatel

Program

Úterý, 13. 9. 2016

Úvod
09:00 09:30

Jiří Cienciala, zmocněnec vlády pro MSK, ÚK a KVK
Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje
Ivo Vondrák, rektor VŠB TUO
Jan Czudek, generální ředitel Třinecké železárny, a.s.

Panel 1 - MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
09:30 10:30

TECHNICKÁ ŠKOLKA, Miloš Filip - PREFA KOMPOZITY, ČMA klub Technických školek, Vierka Grohová - ZŠ Letná Poprad - TŠ Poprad, Helena Hlouchová - Z Pramínek Brno, Jozef Švagerko - primátor města Poprad
KIDS CLUB Iva Klugová - ředitelka Kids Club BROSE CZ
ZLEPŠI SI TECHNIKU Jiří Arleth - vedoucí proj. popularizace, VŠB TUO
GAMES 4 INDUSTRY Petr Kazík - A-HRA, Yvona Luňáčková - HR manager, MOBIS
JUNIOR UNIVERZITA, Miloš Kvarčák - prezident bezpečnostně technologického klastru
INTERAKTIVNÍ ŠKOLA, Vierka Grohová - ZŠ Letná - Poprad - TŠ

— moderátor Peter Beck
Coffee break
10:30 10:40
Panel 2 - STŘEDNÍ ŠKOLY
10:40 12:15

POSPOLU, Miloš Rathouský - Svaz dopravy a průmyslu ČR
ZÁKON O ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ, Peter Beck - zvaz automobilového priemyslu SR, Janka Školová - metodik ŽSK
NATTECH, Andrea Nytrová - odd. rozvoje vzdělávání MSK
AUTOAKADEMIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY, Roman Szotkowski - ředitel SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov
DUÁLNÍ SPOLUPRÁCE, Aleš Adamus - ředitel SOŠ Třineckých železáren
Služba GET MORE, Oldřich Frydrych - ředitel GET MORE, s.r.o.

— moderátor Radmila Sosnová
Oběd
12:15 13:00
Panel 3 - CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
13:00 14:00

AKADEMIE MISTRŮ, Miroslava Robenková - HR manager Mlékárny Kunín, Petra Wodecká - HR manager BEKAERT, Filip Jedelský - HR manager BREMBO, Zdeněk Przybyla - Plant Manager a Managing director continental automotive Czech Republic s.r.o.
PROJEKTY NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, Jana Bydžovská - vedoucí oddělení dalšího vzdělávání NÚV Praha, Ivo Žižka - HR manager, Třinecké železárny
PROJEKTY NÁRODNÉHO ÚSTAVU CELOŽIVOTNÉHO VZDĚLÁVANIA, Zuzana Štrbíková - ředitelka NÚCV Bratislava
CEIT Consulting, Miloš Bugan - ředitel CEIT
ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDĚLÁVANIA Žilinské Univerzity, Lucia Hrebeňárová - ředitelka ÚCV

— moderátorka Radka Šušková
FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ
14:00 14:30

PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY A FINANCOVÁNÍ,Marta Sláviková - ředitelka ESÚS TRITIA
FINANCOVÁNÍ Z INTERREG SK-CZ, Michal Patúš - ředitel odboru EU projektů a reg.rozvoje ŽSK

OD 15:30 WORKSHOPOVÁ ČÁST SPECIÁL O FINANCOVÁNÍ
Odpovědi na dotazy účastníků konference a praktické informace o možnostech financování a podávání projektů.
Marta Slavíková, Michal Patúš, Peter Beck

Workshop "Jak na to" MATEŘSKÉ ŠKOLY
14:30 16:30, SOŠ Třinec 1.patro

MATEŘSKÉ ŠKOLY
TECHNICKÁ ŠKOLKA, Vierka Grohová - TŠ Poprad
KIT4KID, Ladislav Glogar - Moravskoslezský automobilový klastr
KIDS CLUB, Iva Klugová - BROSE CZ

Workshop "Jak na to" ZÁKLADNÍ ŠKOLY
14:30 16:30, SOŠ Třinec 1.patro

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
GAMES 4 INDUSTRY, Petr Kazík - A-HRA
ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ, Petr Holica - Svaz průmyslu a dopravy
REGION4TECH - TECHNIKA NÁS BAVÍ, Kateřina Klapcová - ARR
JUNIOR UNIVERZITA, Miloš Kvarčák - prezident bezpečnostně technologického klastru
ZLEPŠI SI TECHNIKU, Jiří Arleth - VŠB TUO

Workshop "Jak na to" STŘEDNÍ ŠKOLY
14:30 16:30, SOŠ Třinec 1.patro

STŘEDNÍ ŠKOLY
POSTAV SI SVŮJ CNC STROJ, Bohumil Horák - SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ A MONITOROVACÍ CENTRUM OSTRAVA (SVMC)
POSPOLU, Miloš Rathouský - Svaz průmyslu a dopravy
AUTOAKADEMIE PRO SŠ, Roman Szotkowski, Lenka Juříčková - SOU a SOŠ Jablunkov, Automobilový klast
DUÁLNÍ SPOLUPRÁCE, Aleš Adamus, Ivo Žižka - SOŠ, Třinecké železárny
SLUŽBA GET MORE, Oldřich Frydrych - GET MORE, s.r.o.

Workshop "Jak na to" DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
14:30 16:30, SOŠ Třinec - 1.patro

Akademie mistrů, (Continental, Bekaert, Brembo, Mlékarny Kunín)
NÚV Praha (NSK, UNIV, Mistrovská zkouška)
Jana Bydžovská(NÚV)
NUCV Bratislava (CVANU, Majstrovská akademia)
Zuzana Štrbíková(NUCV )
Talent management,Miloš Bugan, Martin Čánik (CEIT)
Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity,Lucia Hrebeňárová (Žilinská univerzita)

Vstupenka na konferenci - platba v eurech

Událost již proběhla.

Kontakt

Místo konání:

Střední odborná škola Třineckých železáren

Lánská 132
739 61 Třinec