Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Úspěšný start prvňáčka

aneb jak předcházet možným neúspěchům ve škole

Pondělí, 6. 2. 2017  08:30

Úspěšný start prvňáčka

Pedagogům i rodičům bude prezentována odpovídající stimulace prostřednictvím nápravných a rozvíjejících cvičení a tím předcházení možným pozdějším obtížím ve čtení, psaní a počítání v 1. třídě základní školy.

Celodenní seminář se bude prakticky věnovat následujícím tématům

 • na jaké úrovni v jednotlivých oblastech by mělo dítě být, aby první třída nebyla zatěžkávací zkouškou pro něho samotného, ale i pro rodiče

 • jaké úkoly, hry a cvičení může rodič s dítětem doma společně uplatnit, aby rozšířil dítěti schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí požadavků do 1. třídy
 • zásady efektivní domácí přípravy předškoláka, denní režim předškoláka – rady a doporučení pro rodiče


Seminář je určen pro 

 • ředitele škol a školek
 • řadové pedagogy
 • rodiče
 • představitele neziskových organizací 
 • pracovníky školských poradenských pracovišť
 • zřizovatele
 • a další zájemce


Účast na semináři je bezplatná. Po celou dobu konání bude pro Vás zajištěno občerstvení.

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

Řečníci

Lenka Bínová

Vystudovala Palackého univerzitu v Olomouci obor Odborná předškolní pedagogika a Odborná speciální pedagogika. Od roku 1997 pracuje jako odborný pedagog a speciální pedagog psycholog v Pedagogicko - psychologické poradně Brno. Věnuje se zde diagnostické a terapeutické práci, edukační a reedukační práci individuální i skupinové s dětmi s SPU SPCH. Dále vedení dětí s ADHD/ADD a jejich rodičů. Spolupracuje s Centrem pro rodinu v Brně.
Od roku 2002 se věnuje také lektorské činnosti.

Na semináři se s Vámi podělí o své zkušenosti a zodpoví na Vaše dotazy.

Eva Cveková

Má na starosti celou organizaci semináře. Bude Vám k dispozici po celou dobu jeho trvání.

Program

Pondělí, 6. 2. 2017

Prezence účastníků
08:30 08:35, Gastrocentrum SLU Opava
Úvodní slovo, uvedení do problematiky
08:35 08:45, Gastrocentrum SLU Opava
— Eva Cveková
I. BLOK
08:45 10:15, Gastrocentrum SLU Opava

Metodická příprava – stimulace předškoláka před vstupem do ZŠ

— Lenka Bínová
Přestávka
10:15 10:30, Gastrocentrum SLU Opava
II. BLOK
10:30 12:00, Gastrocentrum SLU Opava

Metodická příprava – stimulace předškoláka před vstupem do ZŠ

— Lenka Bínová
Oběd
12:00 12:45, Gastrocentrum SLU Opava
III. BLOK (včetně přestávky)
12:45 15:00, Gastrocentrum SLU Opava

Metodická příprava – stimulace předškoláka před vstupem do ZŠ

— Lenka Bínová
Diskuze a ukončení
15:00 15:15, Gastrocentrum SLU Opava

Partneři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Gastrocentrum SLU Opava

Hradecká 17
746 01 Opava

Pořadatel